ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
INTIME NEWS
«Μόνο το 20% από εμάς καλύπτει θέσεις μόνιμου προσωπικού, κι αυτές όχι οργανικές!» - Η επιστολή των θεατρολόγων στους γονείς των μαθητών και η έκκληση για βοήθεια

Μεγάλα «χτυπήματα» έχει δεχθεί ο κλάδος των θεατρολόγων στα σχολεία, καθώς όπως υποστηρίζει ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων (ΠΕΣΥΘ) «κάθε χρόνο, μειώνεται συστηματικά ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών του κλάδου μας, με αποτέλεσμα ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα το μάθημα μας να διδάσκεται, σύμφωνα με την αντιπαιδαγωγική και βλαπτική πρακτική της Β' ανάθεσης, από μη εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό ή δε διδάσκεται καθόλου».

Μάλιστα, 8 στους 10 θεατρολόγους εργάζονται ως αναπληρωτές και οι περισσότεροι μετακινούνται για πάνω από 7, 10 μέχρι και 20 χρόνια.

Σύμφωνα με τους θεατρολόγους, «μόνο το 20% από εμάς καλύπτει θέσεις μόνιμου προσωπικού, κι αυτές όχι οργανικές! Το 80% δηλαδή των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς μας εργάζεται αναπληρώνοντας πάγια τον εαυτό του! Οι περισσότεροι/ες από εμάς μετακινούμαστε, περιπλανιόμαστε για πάνω από 7,10 ακόμα και 20 χρόνια».

«Η Τέχνη και το Θέατρο, όταν διδάσκονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά εφόδια για την ολόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριών και θεωρούμε αυτονόητο ότι το κράτος οφείλει να αναγνωρίσει άμεσα την αναγκαιότητα και τη σημασία του μαθήματος, ιδίως στις εποχές που διανύουμε» τονίζουν σε επιστολή τους προς τους γονείς των μαθητών, την οποία δημοσιεύει το alfavita.gr.

«Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την έμπρακτη συνδρομή σας, ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης σύστασης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών αλλά και της αναδιάρθρωσης του αναλυτικού προγράμματος, ώστε να δοθεί επιτέλους στη Θεατρική Αγωγή η θέση που της πρέπει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Παρακαλούμε όπως ανακινήσετε το ζήτημα τόσο σε γονείς όσο και στο Υπουργείο» προσθέτουν.

Τέλος, οι θεατρολόγοι ζητούν να μπει η θεατρική αγωγή σε όλα τα σχολεία, τις  τάξεις και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να μονιμοποιηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία για την κάλυψη όλων των κενών, να ιδρυθούν οργανικές θέσεις θεατρολόγων στη δημόσια εκπαίδευση, να δίνονται και να καλύπτονται όλα τα κενά από την Α΄ φάση και από την αρχή της χρονιάς και να εξισωθούν τα δικαιώματα των μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών.

Η επιστολή του ΠΕΣΥΘ στους γονείς των μαθητών

Αγαπητοί/ές γονείς,

Η Θεατρική Αγωγή στην Ελλάδα ενσωματώνεται στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος Θεατρικής Αγωγής με το Π.Δ 132/10-4-1990.  Το 2016, ναι μεν επεκτάθηκε το μάθημα στο σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας, όμως, καταργήθηκε αναίτια από Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού και έκτοτε διδάσκεται από την Α΄ έως την Δ΄ Δημοτικού και σε τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Το 2020, με δύο αιφνιδιαστικές αποφάσεις (74181/Δ2/15.6.2020 και 83315/Δ3/30.6.2020) αφαιρείται το μάθημα της Καλλιτεχνικής Παιδείας (Εικαστικά και Στοιχεία Θεατρολογίας), από την Α’ Λυκείου, το οποίο αποτελούσε και το μοναδικό μάθημα αισθητικής αγωγής που είχε απομείνει στο Λύκειο. Το ΣτΕ, με την αριθμ. 2573/2021 απόφασή του αξιώνει την επαναφορά του μαθήματος, ωστόσο το υπουργείο Παιδείας ακόμα δεν έχει συμμορφωθεί με αυτήν!

Ακόμα όμως και για τις 4 τάξεις της πρωτοβάθμιας όπου περιορίστηκε το μάθημα της θεατρικής αγωγής, παρατηρούμε πως κάθε χρόνο, μειώνεται συστηματικά ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών του κλάδου μας, με αποτέλεσμα ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα το μάθημα μας να διδάσκεται, σύμφωνα με την αντιπαιδαγωγική και βλαπτική πρακτική της Β' ανάθεσης, από μη εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό ή δε διδάσκεται καθόλου (ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 1858, 1859 και 1860/2017 αμετάκλητες αποφάσεις του έχει ήδη κρίνει ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια -Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά και Γυμναστική- επιβάλλεται με βάση το νόμο και το Σύνταγμα να ανατίθενται ως κανόνας μόνο σε εκπαιδευτικούς αντιστοίχων ειδικοτήτων και μόνο κατ’ εξαίρεση, εκτάκτως και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μπορεί το εκάστοτε ειδικό μάθημα να γίνει ανάθεση σε δασκάλους ΠΕ70. Μάλιστα τον αντίστοιχο περιορισμό είχε θέσει και το ίδιο το ΙΕΠ)!

Παρά την πολυετή προσφορά μας στην εκπαίδευση, η οποία και αναγνωρίζεται από μαθητές, γονείς και συναδέλφους/ισσες, μόνο το 20% από εμάς καλύπτει θέσεις μόνιμου προσωπικού, κι αυτές όχι οργανικές! Το 80% δηλαδή των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς μας εργάζεται αναπληρώνοντας πάγια τον εαυτό του! Οι περισσότεροι/ες από εμάς μετακινούμαστε, περιπλανιόμαστε για πάνω από 7,10 ακόμα και 20 χρόνια! Το έργο μας δεν μπορεί να έχει συνέχεια, η σχέση μας με  τους/τις μαθητές/τριές μας και τη σχολική κοινότητα στην οποία ανήκουμε κάθε χρόνο και δίνουμε την ψυχή μας, αναγκαστικά διακόπτεται κάθε χρόνο με τη λήξη της σύμβασής μας. Αντίστοιχα για τους/τις μαθητές/τριές μας αυτό σημαίνει πως κάθε χρόνο έχουν και διαφορετικό πρόσωπο να τους διδάσκει θεατρική αγωγή -αν είναι τυχεροί/ές διδάσκονται το μάθημα! Ενώ σε κάθε περίπτωση η επαφή τους με αυτό σταματά αναγκαστικά στην Δ΄ δημοτικού!

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στα σχολεία εν έτη 2024 είναι οριακή, η βία και η κοινωνική απομόνωση ολοένα και θεριεύουν ανάμεσα στους μαθητές/ριες.Κι ενώ έχει αποδειχτεί τεκμηριωμένα πως η θεατρική αγωγή συμβάλλει στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και λειτουργεί προληπτικά και αποτρεπτικά σε περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, το Υπουργείο συνεχίζει να μην της δίνει τη βαρύτητα που της αρμόζει στα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης! Μόνο μια ώρα την εβδομάδα και μόνο στις 4 πρώτες τάξεις του δημοτικού!

Ωστόσο, η Θεατρική Αγωγή παραμένει σταθερά το αγαπημένο μάθημα των παιδιών, καθώς έχουν ανάγκη τη δημιουργική έκφραση, την κοινωνικοποίηση, τη συνεργασία και όλα τα οφέλη που απορρέουν μέσα από το θέατρο και τις θεατρικές πρακτικές. Η Τέχνη και το Θέατρο, όταν διδάσκονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά εφόδια για την ολόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριών και θεωρούμε αυτονόητο ότι το κράτος οφείλει να αναγνωρίσει άμεσα την αναγκαιότητα και τη σημασία του μαθήματος, ιδίως στις εποχές που διανύουμε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την έμπρακτη συνδρομή σας, ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης σύστασης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών αλλά και της αναδιάρθρωσης του αναλυτικού προγράμματος, ώστε να δοθεί επιτέλους στη Θεατρική Αγωγή η θέση που της πρέπει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Παρακαλούμε όπως ανακινήσετε το ζήτημα τόσο σε γονείς όσο και στο Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό σε όλη την κοινωνία, πως το μάθημά μας πρέπει να διδάσκεται από εξειδικευμένο και σταθερό προσωπικό σε όλα τα σχολεία, τις  τάξεις και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και συλλογικά να παλέψουμε για αυτό!

Διεκδικούμε:

Θεατρική αγωγή σε όλα τα σχολεία, τις  τάξεις και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ένας/μία θεατρολόγος ανά σχολείο.

Επαναφορά του μαθήματος της θεατρικής αγωγής στην Ε' και Στ' τάξη.

Μονιμοποίηση όλων των εκπαιδευτικών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία για την κάλυψη όλων των κενών, σε κάθε σχολείο.

‘Ίδρυση οργανικών θέσεων Θεατρολόγων στη δημόσια εκπαίδευση.

Να δίνονται και να καλύπτονται όλα τα κενά από την Α΄ φάση και από την αρχή της χρονιάς.

Εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη μέχρι τώρα πολύτιμη στήριξή σας και να σας παραθέσουμε το ψήφισμα των αναπληρωτών θεατρολόγων που τρέχει, όπου μπορείτε και να ανατρέξετε στην ενδεικτική βιβλιογραφία που παρατίθεται, σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ του ΠΕΣΥΘ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα νέα εφάπαξ για τους εκπαιδευτικούς

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aristoteleio panepistimio thessalonikis
ΑΠΘ: Διεθνή διάκριση διεκδικεί η φοιτητική ομάδα iGEM Thessaloniki - Παρουσίαση του πρότζεκτ τους
Συνάντηση του Πρύτανη με τη φοιτητική ομάδα iGEM Thessaloniki: Παρουσίαση του νέου πρότζεκτ με το οποίο η ομάδα θέτει υποψηφιότητα για χρυσό μετάλλιο...
ΑΠΘ: Διεθνή διάκριση διεκδικεί η φοιτητική ομάδα iGEM Thessaloniki - Παρουσίαση του πρότζεκτ τους
σχολεία
Ένωση Γονέων Χανίων: Για τα σχέδια μετεγκατάστασης σχολείων - «Δε θα μας πιάσετε στον ύπνο»
Τι αναφέρει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χανίων για το στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων της πόλης
Ένωση Γονέων Χανίων: Για τα σχέδια μετεγκατάστασης σχολείων - «Δε θα μας πιάσετε στον ύπνο»