ΕΡΓΑΣΙΑ

42 μουσικοί στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
42 μουσικοί στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ) με συνολικά τριάντα...

42 μουσικοί στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
4 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
4 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη...

4 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
46 προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
46 προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,...
46 προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων