ΕΡΓΑΣΙΑ

43 προσλήψεις για ένα χρόνο στον ΕΟΠΥΥ
43 προσλήψεις για ένα χρόνο στον ΕΟΠΥΥ

O ΕΟΠΥΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Φαρμακοποιούς και Βοηθούς Φαρμακείου σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με καθεστώς έκδοσης από αυτούς...

43 προσλήψεις για ένα χρόνο στον ΕΟΠΥΥ