ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διευκρινίσεις σχετικά με τυπολόγιο για τις ασκήσεις του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ»
Διευκρινίσεις σχετικά με τυπολόγιο για τις ασκήσεις του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ»
Δείτε το έγγραφο του Υπ. Παιδείας
Διευκρινίσεις σχετικά με τυπολόγιο για τις ασκήσεις του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ»
Ερμηνευτική εγκύκλιος για παράταση αποσπάσεων στο εξωτερικό
Ερμηνευτική εγκύκλιος για παράταση αποσπάσεων στο εξωτερικό

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και...

Ερμηνευτική εγκύκλιος για παράταση αποσπάσεων στο εξωτερικό