ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Πρόσληψη ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο

Δείτε αναλυτικά τα έγγραφα πατώντας πάνω στους παρακάτω συνδέσμους σε μορφή pdf όπως συγκεντρώθηκαν από το alfavita.gr

 «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ

 

best of network

σχετικά άρθρα