ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας: Πρόσληψη Ψυχολόγων σε ΕΠΑΛ και ολοήμερα ΔΣ, σχολ. νοσηλευτές σε γενικά σχολεία
ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας: Πρόσληψη Ψυχολόγων σε ΕΠΑΛ και ολοήμερα ΔΣ, σχολ. νοσηλευτές σε γενικά σχολεία
Πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε αναλυτικά τα έγγραφα
ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας: Πρόσληψη Ψυχολόγων σε ΕΠΑΛ και ολοήμερα ΔΣ, σχολ. νοσηλευτές σε γενικά σχολεία
ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη Ψυχολόγου και Φυσικοθ/τριας σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ, ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη Ψυχολόγου και Φυσικοθ/τριας σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ, ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη Ψυχολόγου και Φυσικοθ/τριας σε ΣΜΕΑΕ και Ψυχολόγου(Πε23) σε ΚΕΣΥ και ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη Ψυχολόγου και Φυσικοθ/τριας σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΣΥ, ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο