ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΔΕ Αττικής: Τοποθετήσεις ΕΕΠ- ΕΒΠ Β' Φάσης
ΠΔΕ Αττικής: Τοποθετήσεις ΕΕΠ- ΕΒΠ Β' Φάσης
Σε ΣΜΕΑΕ – Υποστηρικτικές Δομές – Γενικά σχολεία της ΠΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής
ΠΔΕ Αττικής: Τοποθετήσεις ΕΕΠ- ΕΒΠ Β' Φάσης
ΠΔΕ Αττικής: Προσλήψεις Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ
ΠΔΕ Αττικής: Προσλήψεις Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ σε ΣΜΕΑΕ και...
ΠΔΕ Αττικής: Προσλήψεις Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ
ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη Φυσικοθεραπευτών (ΠΕ28) σε ΣΜΕΑΕ
ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη Φυσικοθεραπευτών (ΠΕ28) σε ΣΜΕΑΕ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ σε ΣΜΕΑΕ της...
ΠΔΕ Αττικής: Πρόσληψη Φυσικοθεραπευτών (ΠΕ28) σε ΣΜΕΑΕ
Προσλήψεις ΕΒΠ - σχολικών νοσηλευτών στην Αττική (β' φάση)
Προσλήψεις ΕΒΠ - σχολικών νοσηλευτών στην Αττική (β' φάση)
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ σε σχολικές...
Προσλήψεις ΕΒΠ - σχολικών νοσηλευτών στην Αττική (β' φάση)