ΠΔΕ Αττικής: Εγγραφή ΟΠΣΥΔ- Πίνακες με μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ
Δείτε τους πίνακες

Εγγραφή ΟΠΣΥΔ: Πίνακες με μη εγγεγραμμένους από την ΠΔΕ Αττικής

Στους συνημμένους πίνακες περιλαμβάνονται τα ονόματα των μελών ΕΕΠ / ΕΒΠ που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από το Υπουργείο Παιδείας.

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η εκ μέρους μας καταχώριση των δικαιολογητικών της τρέχουσας διαδικασίας ένταξης στους αξιολογικούς πίνακες σε φακέλους χρηστών που δεν είναι εγγεγραμμένοι, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στον πίνακα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.

ΕΕΠ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ

ΕΒΠ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ 

best of network

σχετικά άρθρα