ΕΒΠ

Πως θα λειτουργήσει η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων σε ΕΑΕ και Σχ. Ψυχολογία
Πως θα λειτουργήσει η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων σε ΕΑΕ και Σχ. Ψυχολογία
Ενημέρωση για συνάφειες Μεταπτυχιακών - Οργανικές θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. - Λειτουργία Κ.Ε.Σ.Υ. - ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
Πως θα λειτουργήσει η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών Τίτλων σε ΕΑΕ και Σχ. Ψυχολογία
Υπογράφεται από τον Υπ. Παιδείας η Εγκύκλιος για την άδεια ανατροφής τέκνου στις εκπαιδευτικούς ΕΕΠ και ΕΒΠ
Υπογράφεται από τον Υπ. Παιδείας η Εγκύκλιος για την άδεια ανατροφής τέκνου στις εκπαιδευτικούς ΕΕΠ και ΕΒΠ
Για υπογραφή από τον Υπ. Παιδείας η Εφαρμοστική Εγκύκλιος για την άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ και ΕΒΠ
Υπογράφεται από τον Υπ. Παιδείας η Εγκύκλιος για την άδεια ανατροφής τέκνου στις εκπαιδευτικούς ΕΕΠ και ΕΒΠ
Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών για το Υπ. Παιδείας για εγγραφές, μετεγγραφές, μεταθέσεις, διορισμούς, προσλήψεις κ.α.
Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών για το Υπ. Παιδείας για εγγραφές, μετεγγραφές, μεταθέσεις, διορισμούς, προσλήψεις κ.α.
Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά όπως δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα της Κυβέρνησης
Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών για το Υπ. Παιδείας για εγγραφές, μετεγγραφές, μεταθέσεις, διορισμούς, προσλήψεις κ.α.
Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΦΕΚ
Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΦΕΚ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 40 - 04.03.2019, ο νόμος 4599/2019 με το άρθρο 26 για την άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και...
Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΦΕΚ
Ενημέρωση για θέματα ΟΠΣΥΔ, νέων Οργανικών θέσεων ΕΕΠ -ΕΒΠ και αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων από το ΚΥΣΕΕΠ
Ενημέρωση για θέματα ΟΠΣΥΔ, νέων Οργανικών θέσεων ΕΕΠ -ΕΒΠ και αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων από το ΚΥΣΕΕΠ
Σημαντικό ενημερωτικό σημείωμα των αιρετών Βασίλη Βούγια και Γεωργία Μπουλμέτη
Ενημέρωση για θέματα ΟΠΣΥΔ, νέων Οργανικών θέσεων ΕΕΠ -ΕΒΠ και αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων από το ΚΥΣΕΕΠ