ΕΒΠ

ΠΔΕ Ν. Αιγαίου: Πρόσληψη αναπληρωτών
ΠΔΕ Ν. Αιγαίου: Πρόσληψη αναπληρωτών
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και Απόλυση λόγω παραίτησης Φυσικοθεραπευτή(ΠΕ28) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ΠΔΕ Ν. Αιγαίου: Πρόσληψη αναπληρωτών