Τρεις προκηρύξεις για προσλήψεις για αποφοίτους Γυμνασίου
Δείτε παρακάτω προκηρύξεις που μπορείτε να κάνετε αίτηση για πρόσληψη

Όσοι είναι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου μπορούν να κάνουν αίτηση σε τρεις προκηρύξεις που τρέχουν αυτό το διάστημα μέσω ΑΣΕΠ

Όπως θα δείτε και παρακάτω απαιτούνται ελάχιστα τυπικά προσόντα όπου και βέβαια όσοι τα έχουν μοριοδοτούνται

Ο χρόνος ανεργίας μοριοδοτείται (25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας)
Η πολύτεκνη ιδιοότητα μοριοδοτείται (50 μονάδες για κάθε τέκνο

Η Τριτεκνική ιδιότητα μοριοδοτείται (40 για κάθε τέκνο)
Τα Ανήλικα τέκναω μοριοδοτούν (30 για κάθε ανήλικο τέκνο) - (έως δύο)
Η Μονογονεϊκή οικογένεια  μοριοδοτεί    (50 για κάθε τέκνο)
Η Εμπειρία μοριοδοτείται έως 972 μονάδες
Η Αναπηρία μοριοδοτείται (Ποσοστό αναπηρίας Χ 3)
Η Αναπηρία γονέα, τέκνου κλπ  μοριοδοτείται (Ποσοστό αναπηρίας Χ 2)

Σημαντικό: Στις προκηρύξεις κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (δηλαδή, από οπουδήποτε έχει αποκτηθεί) - Εξαιρούνται οι προκηρύξεις που ρητώς αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική εμπειρία.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (1)

2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2)

3) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (3)

σχετικά άρθρα

Ξεκίνησε η νέα υπηρεσία streaming βιντεοπαιγνιδιών Stadia της Google
Ξεκίνησε η νέα υπηρεσία streaming βιντεοπαιγνιδιών Stadia της Google

Η μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής (streaming) έχει ήδη αρχίσει να μεταμορφώνει τη μουσική, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τώρα έρχεται η ώρα...

Ξεκίνησε η νέα υπηρεσία streaming βιντεοπαιγνιδιών Stadia της Google