ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19 υδρονομείς στο Δήμο Έδεσσας
19 υδρονομείς στο Δήμο Έδεσσας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) υδρονομέων άρδευσης πλήρους και μερικής απασχόλησης, για...

19 υδρονομείς στο Δήμο Έδεσσας