ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς
Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

To Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς
Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για...

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς