ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αξία των Soft Skills στην Αγορά Εργασίας
Τι είναι τα  λεγόμενα «soft skills», ποια είναι η σημασία τους, πως καλλιεργούνται και πόσο πολύ επηρεάζουν την πρόσληψη και τη μελλοντική...
Η αξία των Soft Skills στην Αγορά Εργασίας