ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ypaith
ΕΘΑΕΕ: Προκήρυξη για μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Προκήρυξη μιας θέσης μέλους του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ - Μέχρι πότε οι αιτήσεις
ΕΘΑΕΕ: Προκήρυξη για μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
ergasia
Πολιτικές για την κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση ως συνιστώσες στήριξης της απασχόλησης
Η διαμόρφωση πολιτικών για την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση είναι κρίσιμη
Πολιτικές για την κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση ως συνιστώσες στήριξης της απασχόλησης
ergasia
Περιφέρειες: Προσλήψεις αποφοίτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
Θέσεις εργασίας για ειδικότητες όπως διοικητικού - οικονομικού προσωπικού, πληροφορικής, χειριστών μηχανημάτων έργου και εργατών
Περιφέρειες: Προσλήψεις αποφοίτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων