ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

210 προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
210 προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν...

210 προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων