ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιφέρειες: Προσλήψεις αποφοίτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
Περιφέρειες: Προσλήψεις αποφοίτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
Θέσεις εργασίας για ειδικότητες όπως διοικητικού - οικονομικού προσωπικού, πληροφορικής, χειριστών μηχανημάτων έργου και εργατών
Περιφέρειες: Προσλήψεις αποφοίτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
Ποια είναι τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα σήμερα
Ποια είναι τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα σήμερα
Αυτή την τάση της αγοράς εργασίας υιοθετούν και τα νέα προγράμματα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για 500.000 εργαζoμένους και...
Ποια είναι τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα σήμερα
Δικαστήριο αστυνομία
ΑΣΕΠ - Δικαστική Αστυνομία: Οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 1ΔΑ/2023
Δικαστική αστυνομία: Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 - Δείτε αναλυτικά τους προσωρινούς πίνακες
ΑΣΕΠ - Δικαστική Αστυνομία: Οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης 1ΔΑ/2023
ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ – Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες για θέση στην ΕΘΑΑΕ
Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης προσληπτέου και αποκλειομένων υποψηφίων της Προκήρυξης 2Ε/2022 για μία θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού...
ΑΣΕΠ – Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες για θέση στην ΕΘΑΑΕ