ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την...

Προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων