ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 καθαριστές στον ΟΠΕΚΑ
9 καθαριστές στον ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...

9 καθαριστές στον ΟΠΕΚΑ