ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Yδρονομείς στο Δήμο Ρόδου
Yδρονομείς στο Δήμο Ρόδου
Πρόσληψη, βάσει των ανωτέρων διατάξεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, στις κάτωθι...
Yδρονομείς στο Δήμο Ρόδου