ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2021: 33 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2021: 33 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού
Εκδόθηκε η 2Ε/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 33 προσλήψεις αορίστου χρόνου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας και στο Ίδρυμα...
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2021: 33 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού
ΑΣΕΠ 3Ε/2021: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 27 μόνιμες προσλήψεις
ΑΣΕΠ 3Ε/2021: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 27 μόνιμες προσλήψεις
Εκδόθηκε η προκήρυξη 3Ε/2021 του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και στο...
ΑΣΕΠ 3Ε/2021: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 27 μόνιμες προσλήψεις