υπουργειο Παιδείας
Ο Γ.Γ. επιφυλάχθηκε να απαντήσει για το τι θα γίνει και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προχώρησαν στην έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης, παραπέμποντας σε απόφαση του ΥΠΑΙΘ την επόμενη βδομάδα.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25/11, η προγραμματισμένη κινητοποίηση Συλλόγων   εκπαιδευτικών Π.Ε. και ΕΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας των σωματείων με το Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κ. Κόπτση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ “Ο Σωκράτης” και το δελτίο τύπου από την κινητοποίηση ο ΓΓ. του ΥΠΑΙΘ «για το ζήτημα της μονιμοποίησης των νεοδιόριστων-«δόκιμων» συναδέλφων δήλωσε πως το ΥΠΑΙΘ θα τοποθετηθεί την επόμενη βδομάδα. Ωστόσο, δεν δεσμεύτηκε για την εφαρμογή του νόμου, που προβλέπει τη μονιμοποίηση των “δόκιμων” συναδέλφων, αφού έχει πλέον παρέλθει η διετία. Είναι φανερό, με βάση και τα παραπάνω, ότι προετοιμάζεται ρύθμιση, που θα συνδέει την μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών με την ατομική τους αξιολόγηση, δηλαδή πρώτα αξιολόγηση και μετά μονιμοποίηση. Ο Γ.Γ. επιφυλάχθηκε να απαντήσει για το τι θα γίνει και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προχώρησαν στην έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης, παραπέμποντας σε απόφαση του ΥΠΑΙΘ την επόμενη βδομάδα.»

 

Όπως πολύ σωστά σημειώνει ο Νίκος Μάστορας σε άρθρο του στο alfavita.gr, πραγματικά είναι επίπονο να αποκωδικοποιήσει κανείς τι σκέφτεται το υπουργείο Παιδείας, το οποίο επιμένει σχεδόν καθημερινά να εκπλήσσει τους εκπαιδευτικούς με επινοήσεις και διατάξεις που στερούνται λογικής.

Το πρόβλημα έχει προκύψει εδώ και αρκετές εβδομάδες καθώς πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν μονιμοποιούσαν χιλιάδες εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπως όφειλαν με την παρέλευση δυο ετών υπηρεσίας. Αυτό καθώς το υπουργείο Παιδείας δεν άναβε το "πράσινο φως", αλλά αντίθετα με προφορικές οδηγίες, η κατεύθυνση που έδινε στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν να περιμένουν. Και αυτό γιατί στο ν. 4823/2021, που το ίδιο είχε ψηφίσει, προέβλεπε ατομική αξιολόγηση πριν από τη μονιμοποίηση.

Ωστόσο, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει στηθεί ολοκληρωτικά η "αξιολογική μηχανή" (αναμένονται τα αποτελέσματα των κρίσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης ενώ δεν έχουν ξεκινήσει οι κρίσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων) το υπουργείο βρέθηκε σε αδιέξοδο. Έτσι αποφασίστηκε να κατατεθεί τροπολογία που θα άρει προσωρινά (και μόνο) αυτό το εμπόδιο του νόμου  4823/2021 , προκειμένου να γίνει η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Για το θέμα αυτό λοιπόν, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου (βράδυ κιόλας) η υπουργός Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή ακόμα ένα πακέτο τεσσάρων νομοθετικών ρυθμίσεων με τη μορφή τροπολογίας σε άσχετο νομοσχέδιο, η τέταρτη από τις οποίες αφορούσε (και) στο ζήτημα των μονιμοποιήσεων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Το ζήτημα ταλαιπωρεί εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, δεδομένου ότι άλλες διεθύνσεις προχώρησαν στη μονιμοποίηση, ενώ άλλες όχι επειδή, με ευθύνη του Υπουργείου, δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Η ΔΟΕ, εξήγησε τους λόγους:

Ομηρία...

«Τον Αύγουστο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία  των δόκιμων νεοδιόριστων συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής. Στο άρθρο 62 παρ. 7 του ν.4589/2019, με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι διορισμοί στην εκπαίδευση, προβλέπεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί. Είναι, επομένως, αυτονόητο ότι μετά την συμπλήρωση των δύο ετών, που έχει ήδη συμβεί από τις 19 Αυγούστου 2022, επιβάλλεται η αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών. Παρ’ όλα αυτά μια σειρά Διευθύνσεων Π.Ε. δεν έχουν προχωρήσει, όπως όφειλαν, στη μονιμοποίηση των συναδέλφων μας, ενώ την ίδια στιγμή σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(π.χ. Α΄ και Γ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής…), οι εκπαιδευτικοί έχουν και τυπικά, ορθά, μονιμοποιηθεί. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ιδιότυπη ομηρία η οποία καθιστά τους συναδέλφους πιο ευάλωτους σε άνωθεν πιέσεις»

Η τροπολογία που ψηφίστηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

Τι λέει λοιπόν η τροπολογία; Δίνει τη δυνατότητα σε δόκιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, υπό προϋποθέσεις, ενώ ρυθμίζονται και ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Συγκεκριμένα για τους δόκιμους, αναφέρει τα εξής: 

«Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηψιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, οποία απαιτείται για μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους σχετική διαδικασία και επιλεγούν»

Κατάλληλοι για Διευθυντές αλλά όχι για μόνιμοι!

Με απλά λόγια, τους κρίνει κατάλληλους να γίνουν Διευθυντές σχολείων και στελέχη εκπαίδευσης, αλλά όχι να μονιμοποιηθούν! Και ξεκαθαρίζει ότι η αξιολόγηση ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για τη μονιμοποίησή τους. Τον παραλογισμό περιγράφει γλαφυρά η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

«Η τελευταία τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο είναι πραγματικό ανέκδοτο. Μπροστά στην αδυναμία να στελεχώσει τα σχολεία με διευθυντές, λόγω της πολιτικής που ακολουθεί, προβλέπει τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα και οι νεοδιορισμένοι συνάδελφοι που δεν έχουν μονιμοποιηθεί. Με λίγα λόγια ο  νεοδιορισμένος- διευθυντής σχολείου, όπως προβλέπει ο νόμος, θα αξιολογήσει τον εαυτό του για τη διοικητική του επάρκεια, αλλά και θα παρακολουθήσει το μάθημα του για να κρίνει το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης του. Αφού βαθμολογήσει τον εαυτό του θα υπογράψει τη μονιμοποίηση του. Πραγματικά θα ήταν για γέλια εάν δεν ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση! Είναι ηλίου φαεινότερο ότι, οι προθέσεις του υπουργείου είναι άλλες. Θέλουν να κρατούν τον εκπαιδευτικό κακοπληρωμένο, ανασφαλή, σε καθεστώς διαρκούς αβεβαιότητας, έτσι ώστε να αναπαράγει τον εαυτό του, στα μάτια των μαθητών. Για αυτό συντηρούν το απαράδεκτο καθεστώς της αναπλήρωσης, επεκτείνουν την ομηρία για τους νεοδιορισμένους και προσπαθούν να επιβάλουν αυτό το απαράδεκτο καθεστώς ατομικής αξιολόγησης για τους μόνιμους»

Τι αναμένεται τώρα: Ανακλήσεις αποφάσεων μονιμοποίησης...

Εμμέσως λοιπόν, όπως προκύπτει από την ανωτέρω τροπολογία, για την μονιμοποίηση των δόκιμων τελικά θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της αξιολόγησης του νόμου 4823/2021, με αναδρομική ισχύ. Πότε; Δεν το ξέρουμε ακόμα, αφού η πρόθεση της κ. Κεραμέως είναι πια προφανής, θέλει να τους κρατάει σε ομηρία ώστε να χρησιμοποιήσει (και) αυτο το θέμα στις επικείμενες εκλογές. Αλλά αυτό συνεπάγεται και προβλήματα, αφού όπως προαναφέρθηκε, αρκετές Διευθύνσεις έχουν ήδη δημοσιεύσει αποφάσεις μονιμοποιήσεων ακολουθώντας το πνεύμα του νόμου, καθώς η ευθύνη για τη μη αξιολόγηση ανήκει στο ΥΠΑΙΘ και όχι στους δόκιμους. Ετσι αναμένεται να ανακληθούν  οι αποφάσεις αρκετών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν προβεί σε αποφάσεις μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (που διορίστηκαν τον Μάρτιο 2020) και εκπαιδευτικών (τον Αύγουστο του 2020). 

Μπορεί η παραπάνω αρνητική εξέλιξη να ανατραπεί; Βεβαίως μπορεί αρκεί να "βάλουν πλάτη" και να κινητοποιηθούν μόνιμοι, νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μαζικά και αποφασιστικά. Εάν γίνει αυτό τότε είναι σίγουρο ότι οι προθέσεις του υπουργείου Παιδείας θα μείνουν στα χαρτιά.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Γιατρός, μάσκα
Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου και του προστάτη
O Δήμος Αθηναίων δίνει αυτόν τον Φεβρουάριο τη δυνατότητα σε όσες και όσους επιθυμούν να προγραμματίσουν εξετάσεις, που ειδικά για τις γυναίκες...
Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου και του προστάτη
ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΑΤΡΑ
Πάτρα: Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο στάδιο του Απόλλωνα
Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο κλειστό γήπεδο Μπάσκετ του Απόλλωνα στην Περιβόλα, σε μια μεγάλη συγκέντρωση και ένα κατάμεστο στάδιο
Πάτρα: Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο στάδιο του Απόλλωνα
πάγος
«Άμορφος πάγος»: Δημιουργήθηκε νέο είδος πάγου που μπορεί να υπάρχει σε μακρινά άστρα
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο πάγος MDA, που μοιάζει με λεπτή λευκή σκόνη, μπορεί να υπάρχει μέσα σε παγωμένα φεγγάρια του Δία και του Κρόνου
«Άμορφος πάγος»: Δημιουργήθηκε νέο είδος πάγου που μπορεί να υπάρχει σε μακρινά άστρα