ταμπλετ, μάθηση, εξέταση, βαθμολογία
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Όλες οι προθεσμίες για τις αιτήσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών

Μέχρι και την 31η Ιανουαρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον, οι αιτήσεις για το Μητρώο Επιμορφωτών μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 29 Ιανουαρίου του 2021, μετά από νέα παράταση της προθεσμίας.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Η απόφαση

Αναλυτικά, η απόφαση του υπουργείου Παιδείας:

Ορίζεται στους 163.104 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναπληρωτές ή μόνιμους ή ωρομίσθιους) προθεσμία  μέχρι και την 31.01.2021,να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην  ταχύρρυθμη επιμόρφωση (σ.σ. στην αρχική  απόφαση δεν προβλέπονταν προθεσμία).

Παρατείνεται η πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών, μέχρι στις  29  Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή (σ.σ. είχε λήξει στις 5 Ιανουαρίου) . Δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών μέχρι την έκδοση της παρούσας.

Η τροποποιητική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η αίτηση συμμετοχής των εκπαιδευτικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα  ΕΔΩ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά 163.104 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αναπληρωτές ή μόνιμους ή ωρομίσθιους), που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού, Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  καθώς και όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα το υπουργείο  Παιδείας , σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος), προχωρά στην  ταχύρρυθμη επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σκοπός της επιμόρφωσης   είναι η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί με ποιοτικούς όρους η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, είτε η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Επιμορφωτών.

Όσοι επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία (1) προϋπόθεση εκ των κάτωθι αναφερομένων.

Συγκεκριμένα, πρέπει να είναι:

α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της Επικράτειας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ, ΣΕΚ, ΚΠΕ,ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,

β) Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες με διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξουν ως επιμορφωτές.

Το Μητρώο θα διαχωρίζεται σε Υπομητρώα ανά ειδικότητα. Κάθε υποψήφιος/α προς ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα, καλείται να επιλέξει ένα (1) Υπομητρώο συναφές με τον εκπαιδευτικό κλάδο-ειδικότητά του/της ή το επιστημονικό του/ της αντικείμενο, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΚΩΔ. Νηπιαγωγοί
1 ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί

ΚΩΔ. Δάσκαλοι
2 ΠΕ 70 Δάσκαλοι
3 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος

ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
4 ΠΕ 61 Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής
5 ΠΕ 60.ΕΑΕ Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής
6 ΠΕ 71 Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
7 ΠΕ 70. ΕΑΕ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
8 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος
9 ΠΕ 01. ΕΑΕ Θεολόγοι Ειδικής Αγωγής
10 ΠΕ 02. ΕΑΕ Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής
11 ΠΕ 03. ΕΑΕ Μαθηματικοί Ειδικής Αγωγής
12 ΠΕ 04.01. ΕΑΕ Φυσικοί Ειδικής Αγωγής
13 ΠΕ 04.02. ΕΑΕ Χημικοί Ειδικής Αγωγής
14 ΠΕ 04.04. ΕΑΕ Βιολόγοι Ειδικής Αγωγής
15 ΠΕ 04.05. ΕΑΕ Γεωλόγοι Ειδικής Αγωγής
16 ΠΕ 06. ΕΑΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ειδικής Αγωγής
17 ΠΕ 08. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Ειδικής Αγωγής
18 ΠΕ 11. ΕΑΕ Ειδικής Φυσικής Αγωγής
19 ΠΕ 78. ΕΑΕ Κοινωνικών Επιστημών Ειδικής Αγωγής
20 ΠΕ 79.01. ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης Ειδικής Αγωγής
21 ΠΕ 80. ΕΑΕ Οικονομίας Ειδικής Αγωγής
22 ΠΕ 81. ΕΑΕ Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Ειδικής Αγωγής
23 ΠΕ 82. ΕΑΕ Μηχανολόγων Ειδικής Αγωγής
24 ΠΕ 83. ΕΑΕ Ηλεκτρολόγων Ειδικής Αγωγής
25 ΠΕ 84. ΕΑΕ Ηλεκτρονικών Ειδικής Αγωγής
26 ΠΕ 85. ΕΑΕ Χημικών Μηχανικών Ειδικής Αγωγής
27 ΠΕ 86. ΕΑΕ Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής
28 ΠΕ 87.03. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής
29 ΠΕ 87.05. ΕΑΕ Οδοντοτεχνικής Ειδικής Αγωγής
30 ΠΕ 87.06. ΕΑΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδικής Αγωγής
31 ΠΕ 87.08 ΕΑΕ Φυσιοθεραπείας Ειδικής Αγωγής
32 ΠΕ 88.01. ΕΑΕ Γεωπόνοι Ειδικής Αγωγής
33 ΠΕ 88.02. ΕΑΕ Φυτικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής
34 ΠΕ 88.03. ΕΑΕ Ζωικής Παραγωγής Ειδικής Αγωγής
35 ΠΕ 88.04. ΕΑΕ Διατροφής Ειδικής Αγωγής
36 ΠΕ 88.05. ΕΑΕ Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικής Αγωγής
37 ΠΕ 89.01. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής
38 ΠΕ 89.02. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής
39 ΠΕ 91.01 ΕΑΕ Θεατρικών Σπουδών Ειδικής Αγωγής
40 ΠΕ 91.02 ΕΑΕ Δραματικής Τέχνης Ειδικής Αγωγής
41 ΤΕ01.19. ΕΑΕ Κομμωτικής Ειδικής Αγωγής
42 ΤΕ01.20. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής
43 ΤΕ02.04. ΕΑΕ Οικονομίας- Διοίκησης Ειδικής Αγωγής
44 ΤΕ02.06. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Ειδικής Αγωγής
45 ΤΕ 16.00. ΕΑΕ Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής

ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής
46 ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών
47 ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης
48 ΠΕ 79.02 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών Οργάνων
49 ΠΕ 91.01 Θεατρικών Σπουδών
50 ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης

ΚΩΔ. Άλλες ειδικότητες
51 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
52 ΠΕ 33 Μεθοδολογίας της Ιστορίας
53 ΠΕ 41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
54 ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών
55 ΠΕ 80 Οικονομίας

ΚΩΔ. Θεολόγοι
56 ΠΕ 01 Θεολόγοι ΚΩΔ. Φιλόλογοι
57 ΠΕ 02 Φιλόλογοι ΚΩΔ Μαθηματικά
58 ΠΕ 03 Μαθηματικοί ΚΩΔ. Φυσικές Επιστήμες
59 ΠΕ04.01 Φυσικοί
60 ΠΕ04.02 Χημικοί
61 ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες
62 ΠΕ04.04 Βιολόγοι
63 ΠΕ04.05 Γεωλόγοι

ΚΩΔ. Ξένων Γλωσσών
64 ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
65 ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
66 ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
67 ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας
68 ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας

ΚΩΔ. Πληροφορικής
69 ΠΕ 86 Πληροφορικής

ΚΩΔ. Τεχνική Εκπαίδευση (ΠΕ-ΤΕ)
70 ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων
71 ΠΕ82 Μηχανολόγων
72 ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
73 ΠΕ84 Ηλεκτρονικών
74 ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών
75 ΠΕ 87.01 Ιατρικής
76 ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής
77 ΠΕ 87.03 Αισθητικής
78 ΠΕ 87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων
79 ΠΕ 87.05 Οδοντοτεχνικής
80 ΠΕ 87.06 Κοινωνικής Εργασίας
81 ΠΕ 87.07 Ραδιολογίας Ακτινολογίας
82 ΠΕ 87.08 Φυσιοθεραπείας
83 ΠΕ 87.09 Βρεφονηπιοκόμων
84 ΠΕ 87.10 Δημόσιας Υγιεινής
85 ΠΕ 88.01 Γεωπόνοι
86 ΠΕ 88.02 Φυτικής Παραγωγής
87 ΠΕ 88.03 Ζωικής Παραγωγής
88 ΠΕ 88.04 Διατροφής
89 ΠΕ 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος
90 ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών
91 ΠΕ 89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων
92 ΠΕ 90 Ναυτικών Μαθημάτων
93 ΤΕ 01.04 Ψυκτικοί
94 ΤΕ 01.06 Ηλεκτρολόγοι
95 ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί
96 ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ
97 ΤΕ01.19 Κομμωτικής
98 ΤΕ01.20 Αισθητικής
99 ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας
100 ΤΕ01.26 Οδοντοτεχνικής
101 ΤΕ01.29 Βοηθών Ιατρ. & Βιολ. Εργαστηρίων
102 ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων
103 ΤΕ01.31 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών (Βοηθ. Ακτιν.)
104 ΤΕ02.01 Σχεδιαστές-Δομικοί
105 ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
106 ΤΕ02.03 Χημικοί Εργαστηρίων
107 ΤΕ02.04 Οικονομίας- Διοίκησης
108 ΤΕ02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών
109 ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων
110 ΤΕ02.07 Γεωπονίας
111 ΤΕ 16 Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων

Η καθοδήγηση και ο συντονισμός των Επιμορφωτών, που θα επιλεγούν από το Μητρώο, θα γίνεται από Επιστημονική Ομάδα της Σύμπραξης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των συμπράττοντων φορέων.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ως άνω Μητρώο θα γίνεται ανά περιόδους, προς κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύπτουν.

Δήλωση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι) στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ως επιμορφούμενοι

Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση οι εξής:

α) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες σχολικές μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος επιμόρφωσης ανέρχεται στις είκοσι (20) ώρες σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω χρήσης των αντίστοιχων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση της αίτησής τους και αφού η τελευταία τύχει της δέουσας επεξεργασίας από τους συμπράττοντες φορείς, λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email), διά του οποίου πληροφορούνται για το τμήμα επιμόρφωσης που εντάσσονται, σύμφωνα πάντα με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος (παράδοση σχετικού εκπαιδευτικού σεναρίου), οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης.

Πλαίσιο επιμόρφωσης

Οι Επιμορφωτές αναλαμβάνουν την επιμόρφωση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε στην σύγχρονη είτε στην ασύγχρονη μορφή της. Κάθε Επιμορφωτής αναλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα επιμόρφωσης, το καθένα από τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) επιμορφούμενους.

Η επιμόρφωση για τη σύγχρονη εκπαίδευση, περιλαμβάνει:

α) παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Ανάδειξη των ρόλων του εκπαιδευτικού, του μαθητή και των γονέων/ κηδεμόνων, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών αξιοποίησης εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex για τη διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού - μαθητή,

β) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό) και σχε-διασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και

γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me) και σχεδιασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.

Η επιμόρφωση για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει:

Αυτόνομη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που διαμορφώνεται για τις ανάγκες της δράσης (υλικό διάρκειας έως 6 ώρες), από τους επιμορφούμενους, αναλαμβάνοντας ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα τον σχεδιασμό διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εργασία υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο e-class ή στο e-me.

Οι Eπιμορφωτές μελετούν τις εργασίες παρέχοντας ανατροφοδότηση στους επιμορφούμενους. Καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ (8) εβδομάδων της επιμόρφωσης ανά τμήμα, παρέχεται υποστήριξη και καθοδήγηση στους επιμορφούμενους ώστε να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες. Με το πέρας της διαδικασίας, οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν βεβαίωση επιμόρφωσης. Οι επιμορφωτές λαμβάνουν βεβαίωση απασχόλησης δια της οποίας βεβαιώνεται ότι συμμετείχαν, ως επιμορφωτές, στο εν θέματι πρόγραμμα.

Μοριοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν σε μια (1) τουλάχιστον από τις παραπάνω κατηγορίες   μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, λαμβανομένων υπόψη των μονάδων μοριοδότησης και της διαθεσιμότητας των ενδιαφερομένων, όπως εκείνες εξειδικεύονται στον κάτωθι πίνακα:

1_57_0.png
2_47_0.png

Κάθε κριτήριο μοριοδοτείται μία φορά ανεξαρτήτως του πλήθους των Τίτλων Σπουδών/Πιστοποιήσεων/Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.

Εφόσον προκύψουν ισοβαθμίες η επιλογή γίνεται:

α) κατά προτεραιότητα ακολουθώντας τα ανωτέρω κριτήρια με την προαναφερθείσα σειρά κατάταξης (1 έως 5). Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων, επιλέγονται αρχικά όσοι πληρούν το 1ο κριτήριο (Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών), στη συνέχεια όσοι πληρούν το 2ο κριτήριο (κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και ομοίως για 3ο, 4ο και 5ο κριτήριο.

β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως.

Οι Επιμορφωτές ομαδοποιούνται στα ΥποΜητρώα και στις ειδικότητες που προαναφέρθηκαν και δημιουργείται τελική σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την αρχική απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Κλειστά σχολεία την Τετάρτη στην Αττική (Η ΛΙΣΤΑ)

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

σχετικά άρθρα

οπαδοί
Η αιματοβαμμένη Θύρα 7
Σαν σήμερα, το 1981, θα πεθάνουν 21 νέα παιδιά πανηγυρίζοντας για την ομάδα τους και δικαιοσύνη δεν θα αποδοθεί ποτέ
Η αιματοβαμμένη Θύρα 7