Επιστολή αρχιτεκτόνων μηχανικών-εκπαιδευτικών ΔΕ σχετικά με τις νέες αναθέσεις σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού και Γενικού Λυκείου Εκπαιδευτικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (πρώην ΠΕ12.02)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε για τις μη ορθολογικές νέες αναθέσεις των μαθημάτων που αφορούν στην ειδικότητά μας (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – πρώην ΠΕ 12.02) και να αιτηθούμε τον επαναπροσδιορισμό τους.

Τα ΦΕΚ 1509/02.05.2018 «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» και 1544/04.05.2018 «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» περιορίζουν  στο ελάχιστο τις αναθέσεις στους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΠΑ.Λ και στο Γενικό Λύκειο. Πιο συγκεκριμένα:

Α. στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών,

  1. αφαιρείται εντελώς η δυνατότητα διδασκαλίας σε μια σειρά από μαθήματα, τα οποία ως τώρα διδάσκαμε με Α Ανάθεση (όπως Ιστορία της Τέχνης, Αρχές Σύνθεσης κ.ά.) και
  2. αλλάζει προς το χειρότερο η σειρά ανάθεσης σε άλλα (όπως Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο κ.ά.).

Β. Στο Γενικό Λύκειο,

  1. αφαιρείται εντελώς η ανάθεση της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
  2. αλλάζει προς το χειρότερο η σειρά ανάθεσης στην Ιστορία της Τέχνης και
  3. μειώνεται ο αριθμός των Ερευνητικών εργασιών που μπορούμε να επιβλέψουμε από τέσσερις (04) σε δύο (02).

Παρουσιάζεται δε και το παράδοξο να κρινόμαστε ικανοί να διδάξουμε ένα μάθημα στα ΓΕ.Λ. αλλά όχι στα ΕΠΑ.Λ. (Ιστορία της Τέχνης).

Οι διακρίσεις που παρατηρούνται σε βάρος της συγκεκριμένης ειδικότητας με αυτή τη ρύθμιση είναι προφανείς, καθώς οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί αποκλείονται από τη διδασκαλία μαθημάτων τα οποία και τα έχουν διδαχθεί επί σειρά εξαμήνων –αφού αποτελούν βασικό άξονα συγκρότησης των υποχρεωτικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών όλων των Αρχιτεκτονικών Σχολών– αλλά και τα έχουν διδάξει επί σειρά ετών.

Κατά τη γνώμη μας, οι αποφάσεις αλλαγής των αναθέσεων δεν έλαβαν υπόψη τα προγράμματα σπουδών, το επιστημονικό υπόβαθρο και την εκπαιδευτική επάρκεια των επιμέρους ειδικοτήτων. Είναι δε εμφανές ότι οδηγούν στην εκδίωξη της ειδικότητάς μας, τόσο από τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΠΑ.Λ, όσο και από το Γενικό Λύκειο, υπονομεύοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και την αξιοπιστία της πανελλαδικής εξεταστικής διαδικασίας του μαθήματος του Γραμμικού Σχεδίου (το οποίο θα κληθούμε σε λίγες μέρες να εξετάσουμε-βαθμολογήσουμε). 

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι αλλαγές στις αναθέσεις είναι σε ένα βαθμό το επακόλουθο της πρόσφατης ενοποίησης της ειδικότητάς μας με τις ειδικότητες των Πολιτικών-Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνείων και ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Χρειάζεται, όμως, να γίνει κατανοητό ότι η ειδικότητά μας έχει πολύ διαφορετικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και διαφορετικό τρόπο πρόσβασης, που θεωρεί ως προαπαιτούμενη τη γνώση Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου. Η επιστήμη μας χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα καθώς συνυπολογίζει ζητήματα τέχνης και τεχνικής, αισθητικής και λειτουργικότητας, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, ιστορίας και οικονομίας, μηχανικής και οικολογίας, σε όλη την έκταση της θεωρίας και της πράξης.

Ως εκ τούτου, η ενοποίηση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τους Τοπογράφους Μηχανικούς είναι, κατά τη γνώμη μας, αντιεπιστημονική και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει, οδηγώντας σε κωμικοτραγικές καταστάσεις στις αναθέσεις (όπως η αφαίρεση της δυνατότητας διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης από τους Αρχιτέκτονες και ταυτόχρονα η προσθήκη της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας σε Γ’ Ανάθεση στην Α’ ΕΠΑ.Λ.). Η επισήμανση «κατά προτεραιότητα» επιχειρεί, ως ημίμετρο, να απαλύνει κάποια από τα προβλήματα που η ενοποίηση δημιουργεί, όμως δεν επιτρέπει τη διατήρηση της δυνατότητας διαφορετικών αναθέσεων που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα των επιμέρους ειδικοτήτων.

Θεωρούμε ότι για λόγους επιστημονικούς, ισονομίας αλλά και ποιότητας της εκπαίδευσης, το μόνο κριτήριο για την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων θα έπρεπε να είναι η επάρκεια του εκπαιδευτικού, η οποία προκύπτει από το περιεχόμενο των σπουδών  του.

Επομένως, ζητάμε να διαφοροποιηθεί η ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων ως προς τις αναθέσεις από την Ενοποιημένη Ειδικότητα και να επανέλθουν όλες οι προηγούμενες αναθέσεις, ως ελάχιστη βάση για την περαιτέρω συζήτηση του τόσο σημαντικού αυτού ζητήματος.     

Χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης με συναδέλφους άλλων συναφών ειδικοτήτων και με γνώμονα την προσπάθεια για ένα καλύτερο σχολείο, στην οποία ευελπιστούμε να έχουμε συμμάχους τόσο αυτούς όσο και εσάς, καταθέτουμε τις προτάσεις που ακολουθούν. Παρακαλούμε να τις μελετήσετε και να τροποποιήσετε αναλόγως τις αναθέσεις, ώστε να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία που εξακολουθεί να συντελείται σε βάρος ενός επιστημονικού κλάδου.

Οι προτάσεις μας για αλλαγές στα μαθήματα που άπτονται της ειδικότητάς μας και στις αναθέσεις τους:

 

  1. ΕΠΑΛ

            Α΄ Τάξη - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

            Το μάθημα Βασικές Αρχές Σύνθεσης να δοθεί με Α΄ Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες, όπως και ήταν στις προηγούμενες αναθέσεις.

            Α΄ Τάξη - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

            Τα μαθήματα Άλγεβρα και Γεωμετρία να μην τα έχουν οι Αρχιτέκτονες σε καμία ανάθεση.

            Β’ Τάξη - Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τα μαθήματα Γραμμικό Σχέδιο, Ελεύθερο Σχέδιο, Ιστορία Τέχνης και Αρχές Σύνθεσης να δοθούν με Α΄ Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες, όπως και ήταν στις προηγούμενες αναθέσεις.       

            Γ’ Τάξη - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ κλπ)  

Τα μαθήματα Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, Ψηφιακή Σχεδίαση, Γραμμικό Σχέδιο (ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ) και Ελεύθερο Σχέδιο (ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ)  να δοθούν με Α΄ Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες, όπως και ήταν στις προηγούμενες αναθέσεις.

Το μάθημα Ελεύθερο σχέδιο – Χρώμα και Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης να δοθούν με Β’  Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες, όπως και ήταν στις προηγούμενες αναθέσεις.

Το μάθημα Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων και Διακοσμητική Σύνθεση -Τρισδιάστατη Μακέτα να δοθούν με Α΄ Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες, όπως και ήταν στις αναθέσεις μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ.

Το μάθημα Τεχνολογία Υλικών και Σχέδιο Κοσμηματοποιίας να δοθούν με Β΄ Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες.

Το μάθημα Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς να δοθεί με Α΄ Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες.

Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο να προστεθεί στη Γ΄ τάξη το μάθημα Γραμμικό Σχέδιο σε όλες τις ειδικότητες Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς εξετάζεται πανελλαδικά για όσους/ες επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες σε αντίστοιχες σχολές.

 

  1.   ΓΕΛ

Α΄ + Β΄ Τάξη – Ερευνητικές Εργασίες 

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄) να μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερις (04) Ερευνητικές Εργασίες ανά τετράμηνο, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η εξαίρεση αυτή προβλεπόταν λόγω της ειδίκευσης των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στη διδασκαλία των ειδών και των διαδικασιών έρευνας, που περιέχονταν στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Τεχνολογίας, το οποίο και καταργήθηκε. 

Α΄ Τάξη - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το μάθημα Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων να δοθεί με Α΄ Ανάθεση (όπως ήταν στις προηγούμενες αναθέσεις) ή με Β’ ανάθεση στους Αρχιτέκτονες και σε όλες τις ειδικότητες μηχανικών, γεωπόνων κλπ., καθώς το αντικείμενο της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι κατεξοχήν διεπιστημονικό αντικείμενο, του οποίου ο σχεδιασμός του χώρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι.

Το μάθημα Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός να δοθεί με Α΄ Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες, καθώς αποτελεί διεπιστημονικό αντικείμενο (όπως αποδεικνύεται άλλωστε από το πλήθος των διαφορετικών ειδικοτήτων που το έχουν σε πρώτη ανάθεση), είναι συναφές με το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης που είχαμε ως τώρα σε Α’ Ανάθεση και αποτελεί βασικό κορμό των σπουδών μας.

Το μάθημα Εικαστικά να δοθεί με Β΄ Ανάθεση στους Αρχιτέκτονες, τόσο λόγω συνάφειας με το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου όσο και λόγω του πλήθους των σχετικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών των αρχιτεκτονικών σχολών.

Β΄ Τάξη

Θεωρούμε σκόπιμο να επανενταχθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθήματα επιλογής στην Β’ τάξη, όπως ίσχυε μέχρι σχετικά πρόσφατα, μεταξύ των οποίων να είναι τα μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού Σχεδίου, μαθήματα για τα οποία μια χρονιά δεν επαρκεί για την προετοιμασία των μαθητών/τριών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Γ΄ Τάξη - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το μάθημα Ιστορία Τέχνης να δοθεί με Α΄ Ανάθεση και στους Αρχιτέκτονες, όπως και ήταν στις προηγούμενες αναθέσεις.

            Το μάθημα Γραμμικό Σχέδιο (όπως και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στη Γ ΕΠΑΛ) είναι σημαντικό, όπου αυτό είναι δυνατόν, να το διδάσκουν αρχιτέκτονες, δεδομένου ότι είναι μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο (για όσους/ες μαθητές/τριες επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες σε αντίστοιχες σχολές). Οι αρχιτέκτονες είναι άλλωστε αυτοί που στελεχώνουν στη συνέχεια το βαθμολογικό-εξεταστικό κέντρο.

            Επίσης, προτείνουμε οι αναθέσεις των παραπάνω μαθημάτων των Γενικών Λυκείων να ισχύσουν και για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια. Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα σχετικής ρύθμισης ώστε να συνυπολογίζονται οι ώρες των μαθημάτων επιλογής και των ερευνητικών εργασιών κατά την έγκριση των οργανικών κενών της ειδικότητας, καθώς και την αναγκαιότητα στελέχωσης των αρμόδιων επιτροπών του ΙΕΠ για τις αναθέσεις με εκπροσώπους όλων των ειδικοτήτων ώστε να μη δημιουργούνται στο μέλλον παρόμοια ζητήματα.

Περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας. 

 

Με εκτίμηση

 

Αμπόνης Δημήτρης                                         13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Αντύπα Μύρσα

Βαλωμένου Γεωργία                                      4ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Γαλανοπούλου Κωνσταντία                       1ο ΕΠΑΛ Περιστερίου

Γεωργουσόπουλος Ευάγγελος                   42ο  Γυμνάσιο Αθήνας

Γουσγούνη Αικατερίνη                                                 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου

Γρηγοροπούλου Μαρίνα                             Διάθεση Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Αττικής

Δημητριάδου Ελένη                                       Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας

Δουλτσίνος Δημήτρης                                   1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω

Ευσταθίου  Όλγα                                             14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης          

Ζαχαρόπουλος Νίκος                                     1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 

Καπρίνης Γιώργος                                           1ο  ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου

Κάτου Μαρία                                                    2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών

Κακλιδάκη Ευαγγελία                                   Υποδιευθύντρια ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Καμαριανού Ελένη                                         8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

Κατζόγια Σοφία                                                2ο ΓΕΛ Βέροιας

Κίτσαλη Ευθυμία                                             7ο ΓΕΛ Αθήνας

Κοκκίνου Μαρία                                              Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης

Κομποχόλης Παρασκευάς                           1ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Κουνάδη Κατερίνα                                         ΔΔΕ Α’ Μεσσηνίας

Κρεστενίτη Ρεβέκα                                         Εσπερινό ΕΠΑΛ Ραφήνας

Λάζου Δέσποινα                                              1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης - Θεσσαλονίκης

Λοντόρφος Γιάννης                                        3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας

Μαΐδου Ανθούλα                                            5 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Μαρίνου Μαρία                                              31ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης  

Μαρμαγκά Πολυτίμη                                    1ο ΓΕΛ Ωραιόκαστρου

Μιχαλόπουλος Λέανδρος                            1ο ΕΠΑΛ Πειραιά

Μπερδέ Σοφία                                                 2ο και 3ο ΕΠΑΛ Πάτρας

Μπονέτη Στεφανία                                        1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας

Μπουλασίκη Κωνσταντία                            1ο ΓΕΛ Βέροιας και ΓΕΛ Μακροχωρίου

Οιχαλιώτη Παναγιώτα                                  1ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Παναγιώτου Νίκος                                          6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης            

Πανούση Μαρία                                              3ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου

Παυλίδου Άννα                                                4ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Πιστοφίδου Ελένη                                           2ο  ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Πουλάκη Σωτηρία                                           Διάθεση ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ρέλλια Ελένη                                                     2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά

Σκαμνάκη Μαρία                                            1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

Σταμπουλή Ιωάννα                                         5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας

Στεργίου Ευαγγελία                                       ΕΠΑΛ Λαγκαδά

Στεφανάκη Μαρία                                         1ο ΕΠΑΛ Ραφήνας

Τζιάντζιου Αλεξάνδρα                                   7ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Τζικάκης Ιωάννης                                            2ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης

Τσαούσης  Βασίλειος                                     1ο ΓΕΛ Πειραιά

Τσιριγκούλη Αντωνία                                    3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας          

Φίλιππα Κατερίνα                                           1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου

Χατζησαμουηλίδου Ελένη                           2ο ΓΕΛ Πολίχνης

best of network

σχετικά άρθρα

Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης
Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης
Ανοικτή σύσκεψη φορέων οργάνωσε απόψε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, ενώ αναμένεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει αποφάσεις
Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης