ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σχολεία: Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή και εργασιακό-διδακτικό ωράριο των Εκπαιδευτικών
Σχολεία: Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή και εργασιακό-διδακτικό ωράριο των Εκπαιδευτικών
Σχολεία: Σχετικά με το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών - Τι ισχύει και τι είναι παράνομο
Σχολεία: Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή και εργασιακό-διδακτικό ωράριο των Εκπαιδευτικών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Σχολεία-Εκπαιδευτικοί: Διευκρινίσεις για τις αναθέσεις μαθημάτων-Με ποια σειρά προτεραιότητας ανατίθενται τα μαθήματα
Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων
Σχολεία-Εκπαιδευτικοί: Διευκρινίσεις για τις αναθέσεις μαθημάτων-Με ποια σειρά προτεραιότητας ανατίθενται τα μαθήματα
δασκαλος.jpg
Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει για το ωράριο των εκπαιδευτικών και τις αναθέσεις μαθημάτων στο Δημοτικό σχολείο
Προγραμματισμός στα δημοτικά σχολεία 2023-2024
Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει για το ωράριο των εκπαιδευτικών και τις αναθέσεις μαθημάτων στο Δημοτικό σχολείο
υπουργειο Παιδείας
Υπουργείο Παιδείας: Το ωράριο των εκπαιδευτικών και οι αναθέσεις μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία
Αναθέσεις μαθημάτων – Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας
Υπουργείο Παιδείας: Το ωράριο των εκπαιδευτικών και οι αναθέσεις μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία
σχολική τάξη
Οι αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) μετά την τελευταία τροποποίηση
Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους,...
Οι αναθέσεις μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) μετά την τελευταία τροποποίηση
ΜΑΘΗΤΕΣ 1.jpg
Νέο ΦΕΚ: Τροποποίηση στις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/3.7.2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
Νέο ΦΕΚ: Τροποποίηση στις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
topothetiseis_ekpai.jpg
Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Τοποθετήσεις κλάδου ΠΕ04 με μη σύννομο τρόπο
ΕΕΦ: Είναι αυτονόητο ότι πέρα από τη νομική πρόβλεψη, θα πρέπει κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο που σπούδασε. Για αυτό ο νόμος...
Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Τοποθετήσεις κλάδου ΠΕ04 με μη σύννομο τρόπο