Πανελλήνιες Εξετάσεις: Πρόσκληση σε βαθμολογητές φαντάσματα!
Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το έγγραφο που καλεί όσους εκπαιδευτικούς έχουν διδάξει μία ολόκληρη σχολική χρονιά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο, μέσα στα τελευταία 3 σχολικά έτη (2021-2024) να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους  στα μητρώα, ώστε να οριστούν στη συνέχεια βαθμολογητές των πανελλαδικών εξετάσεων; Σε εκπαιδευτικούς που δεν διδάσκουν γιατί δεν υπάρχει πια το μάθημα; Σε εκπαιδευτικούς που δεν διδάσκουν γιατί δεν υπάρχει πια το μάθημα;

Την Πέμπτη  28 Φεβρουαρίου 2024, έφτασε στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς της Α΄ Αθήνας έγγραφο της Διεύθυνσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (αρ/πρωτ: 7564, 26-02-2024), με θέμα «Βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων».

Το έγγραφο καλεί όσους εκπαιδευτικούς έχουν διδάξει μία ολόκληρη σχολική χρονιά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο, μέσα στα τελευταία 3 σχολικά έτη (2021-2024) να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους  στα μητρώα, ώστε να οριστούν στη συνέχεια βαθμολογητές των πανελλαδικών εξετάσεων.

 Ανάμεσά τους καλεί και και τους Εικαστικούς-Εκπαιδευτικούς Καλών Τεχνών ΠΕ08, που «διδάσκουν» το ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο στην Γ΄ Λυκείου.

Μετά την έκπληξη και την απορία, προκύπτουν τα εύλογα ερωτήματα:

 • Πρόκειται για άγνοια; Δεν γνωρίζει το Υπουργείο και η Διεύθυνση Α΄ Αθήνας ότι τα τελευταία χρόνια ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ  το ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο,  Ν.4692/2020 και την ΥΑ υπ’ αριθμ. 74181/Δ2 «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ Β΄ 2338/15-06-2020);
 • Δεν γνωρίζει ότι όλα τα μαθήματα της ειδικότητας μας στο Γενικό Λύκειο έχουν καταργηθεί, μαζί με τη Μουσική, το Θέατρο, την Κοινωνιολογία κ.α. μαθήματα επιλογής;
 • Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το κάλεσμα;
 • Σε εκπαιδευτικούς που δεν διδάσκουν γιατί δεν υπάρχει πια το μάθημα;
 • Ή μήπως απευθύνεται στους ελάχιστους εκπαιδευτικούς που έχουν διδάξει  στα ντροπιαστικά για την εκπαίδευση τμήματα «Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ), για μαθήματα που δεν διδάσκονται καθόλου στο σχολείο (!), τα οποία ξεκινούν στα μέσα της χρονιάς (μόλις τον Δεκέμβριο έγινε η πρόσκληση για διδάσκοντες);
 • Πόσοι είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί στην Α΄ Αθήνας; Μόλις ένας… και τέσσερις σε όλη την Αττική. Πόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα- Μόλις 13 για περίπου 2000 υποψήφιους μαθητές/μαθήτριες… δηλαδή ελάχιστοι. Διαθέτουν την επαρκή εμπειρία, ως αναπληρωτές που κάποιοι διδάσκουν λίγους μόλις μήνες, να οριστούν βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων;

Τα ερωτήματα συνεχίζουν να προκύπτουν:

 • Ποιοι θα βαθμολογήσουν τα γραπτά του Ελευθέρου Σχεδίου φέτος;
 • Τι είδους γραπτά θα είναι αυτά; Τι είδους βαθμολόγηση θα είναι αυτή;

Και δυστυχώς, στη συνέχεια προκύπτουν οι απαντήσεις και τα συμπεράσματα:

 • Οι έμπειροι μόνιμοι εικαστικοί εκπαιδευτικοί που δίδασκαν επί σειρά ετών το ειδικό μάθημα Ελεύθερο σχέδιο, έχουν απομακρυνθεί από το Λύκειο τα τέσσερα τελευταία χρόνια και πλέον δεν δικαιούνται εκ των πραγμάτων να οριστούν βαθμολογητές.
 • Τα γραπτά του Ελευθέρου Σχεδίου, θα είναι γραπτά μαθητών που έχουν διδαχθεί το μάθημα λίγους μήνες- ελλιπώς-στα ΕΔΕΜ, ή έναντι αδρούς πληρωμής σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια/φροντιστήρια, ή δεν το έχουν διδαχθεί καθόλου (π.χ. σε απομακρυσμένες περιοχές, ή σε περιοχές που δεν σχηματίστηκαν τμήματα ΕΔΕΜ).

Η ανακοίνωση της ΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Την Πέμπτη  28 Φεβρουαρίου 2024, έφτασε στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς της Α΄ Αθήνας έγγραφο της Διεύθυνσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (αρ/πρωτ: 7564, 26-02-2024), με θέμα «Βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων».

Το έγγραφο καλεί όσους εκπαιδευτικούς έχουν διδάξει μία ολόκληρη σχολική χρονιά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο, μέσα στα τελευταία 3 σχολικά έτη (2021-2024) να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους  στα μητρώα, ώστε να οριστούν στη συνέχεια βαθμολογητές των πανελλαδικών εξετάσεων.

 Ανάμεσά τους καλεί και εμάς, τους Εικαστικούς-Εκπαιδευτικούς Καλών Τεχνών ΠΕ08, που «διδάσκουμε» το ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο στην Γ΄ Λυκείου.

Μετά την έκπληξη και την απορία, προκύπτουν τα εύλογα ερωτήματα:

 • Πρόκειται για άγνοια; Δεν γνωρίζει το Υπουργείο και η Διεύθυνση Α΄ Αθήνας ότι τα τελευταία χρόνια ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ  το ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο,  Ν.4692/2020 και την ΥΑ υπ’ αριθμ. 74181/Δ2 «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ Β΄ 2338/15-06-2020);
 • Δεν γνωρίζει ότι όλα τα μαθήματα της ειδικότητας μας στο Γενικό Λύκειο έχουν καταργηθεί, μαζί με τη Μουσική, το Θέατρο, την Κοινωνιολογία κ.α. μαθήματα επιλογής;
 • Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το κάλεσμα;
 • Σε εκπαιδευτικούς που δεν διδάσκουν γιατί δεν υπάρχει πια το μάθημα;
 • Ή μήπως απευθύνεται στους ελάχιστους εκπαιδευτικούς που έχουν διδάξει  στα ντροπιαστικά για την εκπαίδευση τμήματα «Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ), για μαθήματα που δεν διδάσκονται καθόλου στο σχολείο (!), τα οποία ξεκινούν στα μέσα της χρονιάς (μόλις τον Δεκέμβριο έγινε η πρόσκληση για διδάσκοντες);
 • Πόσοι είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί στην Α΄ Αθήνας; Μόλις ένας… και τέσσερις σε όλη την Αττική. Πόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα- Μόλις 13 για περίπου 2000 υποψήφιους μαθητές/μαθήτριες… δηλαδή ελάχιστοι. Διαθέτουν την επαρκή εμπειρία, ως αναπληρωτές που κάποιοι διδάσκουν λίγους μόλις μήνες, να οριστούν βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων;

Τα ερωτήματα συνεχίζουν να προκύπτουν:

 • Ποιοι θα βαθμολογήσουν τα γραπτά του Ελευθέρου Σχεδίου φέτος;
 • Τι είδους γραπτά θα είναι αυτά; Τι είδους βαθμολόγηση θα είναι αυτή;

Και δυστυχώς, στη συνέχεια προκύπτουν οι απαντήσεις και τα συμπεράσματα:

 • Οι έμπειροι μόνιμοι εικαστικοί εκπαιδευτικοί που δίδασκαν επί σειρά ετών το ειδικό μάθημα Ελεύθερο σχέδιο, έχουν απομακρυνθεί από το Λύκειο τα τέσσερα τελευταία χρόνια και πλέον δεν δικαιούνται εκ των πραγμάτων να οριστούν βαθμολογητές.
 • Τα γραπτά του Ελευθέρου Σχεδίου, θα είναι γραπτά μαθητών που έχουν διδαχθεί το μάθημα λίγους μήνες- ελλιπώς-στα ΕΔΕΜ, ή έναντι αδρούς πληρωμής σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια/φροντιστήρια, ή δεν το έχουν διδαχθεί καθόλου (π.χ. σε απομακρυσμένες περιοχές, ή σε περιοχές που δεν σχηματίστηκαν τμήματα ΕΔΕΜ).
 • Η ηγεσία του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας συνεχίζει τις παλινωδίες, παίζοντας με το μέλλον των μαθητών και μαθητριών, αποδυναμώνοντας τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, ευτελίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το κύρος των πανελλαδικών εξετάσεων, εμπαίζοντας απροκάλυπτα εμάς, τους καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς, μια ειδικότητα  που συνδέεται  άμεσα με την ουσία της πνευματικής και καλλιτεχνικής  ζωής της χώρας μας και την μακραίωνη ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.

Διεκδικούμε:

 • Να ακυρωθεί η απόφαση κατάργησης των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων από το Γενικό Λύκειο. Να επανέλθει στην Α΄ Λυκείου το μάθημα Καλλιτεχνική Παιδεία που καταργήθηκε χωρίς αιτιολόγηση. Να επανέλθουν το Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο ως μαθήματα επιλογής στην Β και Γ τάξη του Γενικού Λυκείου.
 • Να επανεξεταστεί και να καταργηθεί η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων μας σε ειδικότητες που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να διδάξουν  το μάθημά μας στο Δημοτικό και στα ΕΠΑΛ, γιατί δεν το έχουν διδαχτεί επαρκώς. (Δάσκαλοι, Αρχιτέκτονες, Φωτογράφοι, Διακοσμητές). ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, που διδάσκεται γενικά και αόριστα από οποιαδήποτε ειδικότητα. Είναι ένα πολύ σημαντικό και απαιτητικό γνωστικό αντικείμενο το οποίο προϋποθέτει εξειδικευμένες  και πολύπλευρες γνώσεις.
 • Να προχωρήσει το ΥΠΑΙΘΑ σε άμεσους μόνιμους διορισμούς Καλλιτεχνών Εκπαιδευτικών ΠΕ08 με σύσταση οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια βαθμίδα, για την κάλυψη των κενών, τα οποία καλύπτουν εδώ και χρόνια αναπληρωτές σε όλη τη χώρα.

Επαναλαμβάνουμε τις πάγιες θέσεις της Ένωσής μας:

 • Δίωρο υποχρεωτικό μάθημα τεχνών με επιλογή ανάμεσα σε Εικαστικά, Μουσική, Θέατρο, για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.
 • Χαρακτηρισμός των εικαστικών ως εργαστηριακού μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες και δημιουργία κατάλληλα εξοπλισμένου εργαστηρίου εικαστικών σε κάθε σχολείο.
 • Τρίωρο μάθημα επιλογής ανάμεσα σε όλα τα Ειδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα για όσους μαθητές/μαθήτριες επιθυμούν να ακολουθήσουν αντίστοιχα ΑΕΙ (Ξένες Γλώσσες, Γυμναστική, Μουσική, Εικαστικά) σε κάθε Γενικό Λύκειο, με ευνοϊκές διατάξεις λειτουργίας των ολιγομελών τμημάτων.

Η Πρόεδρος Ζωή Χατζή

Η Γραμματέας Ν. Παληοκώστα

 

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Μηχανογραφικό 2024: Αφιέρωμα στα τμήματα Πληροφορικής των δημόσιων ΑΕΙ

Σχολές έως 15.000 μόρια με επαγγελματικές ευκαιρίες

Μηχανογραφικό: Διαφοροποιήσεις στις επιλογές των υποψηφίων και επιλογές που εκπλήσσουν

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

nikolopoulos
Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής "διαλύει τον προγραμματισμό των σχολείων"
Με έγγραφο (Α.Π. 14322/22-07-2024)  του νέου Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής ανακαλούνται όλες οι αποφάσεις κατανομής τμημάτων
Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής "διαλύει τον προγραμματισμό των σχολείων"