ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΜΕ Χανίων: Οργανικές θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στην Α'βάθμια εκπαίδευση
ΕΛΜΕ Χανίων: Οργανικές θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στην Α'βάθμια εκπαίδευση
Η υπηρεσιακή αποτύπωση των οργανικών κενών του κλάδου ΠΕ08 (Καλλιτεχνικά) καθώς και του κλάδου ΠΕ91 (Θεατρικής αγωγής) είναι ανύπαρκτη
ΕΛΜΕ Χανίων: Οργανικές θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στην Α'βάθμια εκπαίδευση
Ενωση εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων: Ετήσιο πανελλαδικό συνέδριο 4-9 Σεπτεμβρίου στην ΑΣΚΤ
Ενωση εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων: Ετήσιο πανελλαδικό συνέδριο 4-9 Σεπτεμβρίου στην ΑΣΚΤ
Από την Ενωση καθηγητών καλιτεχνικών μαθημάτων μέσης εκπαίδευσης 
Ενωση εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων: Ετήσιο πανελλαδικό συνέδριο 4-9 Σεπτεμβρίου στην ΑΣΚΤ
Τελική απάντηση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης στην ένωση εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων
Τελική απάντηση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης στην ένωση εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων
Απάντηση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
Τελική απάντηση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης στην ένωση εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων