Πανελλαδικές 2023: Καταιγίδα κενών θέσεων σε Σχολές Μαθηματικών & Φυσικής, κάλυψη Χημείας & Βιολογίας
«Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, το ενδιαφέρον των φετινών αποφοίτων για τα Τμήματα Χημείας και Βιολογίας υπήρξε μεγαλύτερο σε σχέση με τα Τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών που πολλά υπέστησαν πανωλεθρία»

Από τις 1.018 διαθέσιμες θέσεις στα επτά Τμήματα Φυσική για αποφοίτους ημ. ΓΕΛ (συμπεριλαμβανομένων των 56 μετακινήσεων: Αθήνα 1, Θεσσαλονίκη 8, Ιωάννινα 9, Ηράκλειο 10, Πάτρα 13, Λαμία 7 και Καβάλα 8),  καλύφθηκαν μόλις οι 454 (Αθήνα: 158 θέσεις-146 επιτυχόντες,  Θεσσαλονίκη: 144 θέσεις-87 επιτυχόντες, Ιωάννινα: 218  θέσεις-35 επιτυχόντες, Ηράκλειο: θέσεις 120-επιτυχόντες 47, Πάτρα: 193 θέσεις-82 επιτυχόντες, Καβάλα: 93 θέσεις-21 επιτυχόντες και Λαμία: 92 θέσεις-36 επιτυχόντες). Έμειναν κενές 564 θέσεις. Από τους  6.398 απόφοιτους των ημ. & εσπ. ΓΕΛ  που δήλωσαν τα τμήματα, δικαίωμα εγγραφής εξασφάλισαν 458 (=454 ημ.+ 4 εσπ.).

Παρακάτω θα δούμε ότι παρόμοια ζοφερή κατάσταση καταγράφηκε και στα Τμήματα Μαθηματικών, με 556 κενές θέσεις από τις 1.165 διαθέσιμες για αποφοίτους των ημ. ΓΕΛ της χώρας.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, το ενδιαφέρον των φετινών αποφοίτων για τα Τμήματα Χημείας και Βιολογίας υπήρξε μεγαλύτερο σε σχέση με τα Τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών που πολλά υπέστησαν πανωλεθρία. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα που για την εξήγηση του, πέρα από τον ολέθριο παράγοντα της ΕΒΕ, χρειάζεται ιδιαίτερη περίσκεψη και περαιτέρω μελέτη. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι στα Τμήματα Χημείας και Βιολογίας εισάγονται σπουδαστές, προερχόμενοι από δύο επιστημονικά πεδία, οπότε η ποσοτική διαφορά των ενδιαφερομένων γίνεται διακριτή. Επίσης θα παραθέσουμε στοιχεία για τέσσερα Τμήματα Βιοτεχνολογίας και των Βιοϊατρικών Επιστημών. 
Τέλος, παρουσιάζουμε στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις διαθέσιμες θέσεις, τις βάσεις και τους επιτυχόντες στα πολυτεχνεία της Αθήνας και της Κρήτης.

Τα Τμήματα Μαθηματικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, στα παρακάτω εννέα (9) Τμήματα Μαθηματικών οι διαθέσιμες θέσεις για τους φετινούς απόφοιτους των ημ. ΓΕΛ, συμπεριλαμβανομένων των 56 μετακινήσεων, ήταν 1.166 και οι σπουδαστές που εξασφάλισαν δικαίωμα εγγραφής είναι 610 (52,3%). Δηλαδή 556 (47,7%) θέσεις έμειναν «ορφανές». Τα Τμήματα Μαθηματικών δήλωσαν 10.462 απόφοιτοι των φετινών ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από αυτούς, 403 (3,8%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 519 (5%) στη 2η σειρά,  603 (5,8%) στην 3η, ενώ ο κύριος όγκος των 8.937 (85,4%)  το δήλωσε σε άλλη σειρά προτίμησης πέρα από την 6η. Από τους 614 επιτυχόντες των ημ. & και εσπ. ΓΕΛ, 325 (52,9%), τα  δήλωσαν 325 (52,9) στην  1η σειρά προτίμησης, 119 (19,4%) στη 2η σειρά, 59 (9,6%) στη 3η σειρά,  56 (9,2%) στην 4η σειρά, 22(3,6%) στην 5η σειρά, 10 (1,6%) στην 6η σειρά και 23 (3,7%) σε κάποια άλλη σειρά προτίμησης.

Εννέα (9) Τμήματα Μαθηματικών: θέσεις, βάσεις, επιτυχόντες, σειρά προτίμησης

Οι θέσεις στο Τμήμα Μαθηματικών της Αθήνα (ΕΚΠΑ) ήταν 182 (2 μετακινήσεις), πάντα γα τους αποφοίτους των ημ. ΓΕΛ, και οι επιτυχόντες ήταν 97 (53,3%). Έμειναν δηλαδή 85 κενές  θέσεις, το 46,7%. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωνε 19.165 μόρια και ο τελευταίος 14.725. Σημειώθηκε αύξηση της βάσης κατά 585 μόρια (4,1%) έναντι των περσινών εξετάσεων. Το δήλωσαν 1.274 απόφοιτοι ημ. & και εσπ. ΓΕΛ:  58 (4,6%) ως πρώτη επιλογή, 68 (5,3%) ως 2η, 70 (5,5%) ως 3η και η μεγάλη πλειοψηφία των 1.078 (84,6%) με άλλη σειρά επιλογής πέρα από την 6η. Για τους 58 (59,2%) από τους 98 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ, ήταν 1η επιλογή.

Οι θέσεις στο Τμήμα Μαθηματικών της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ήταν 122 (10 μετακινήσεις) και οι επιτυχόντες 58 (47,5%). Έμεινα δηλαδή κενές 64 θέσεις, το 52,5%. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.930 μόρια και ο τελευταίος 14.735. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 680 μόρια (4,8%). Το δήλωσαν 932 απόφοιτοι ημ. & εσπ. Λυκείων:  44 (4,7%) στην 1η σειρά προτίμησης, 29 (3,1%) στη 2η σειρά, 43 (4,6%) στην 3η σειρά και 816 (87,6%) σε άλλη σειρά προτίμησης πέρα από την 6η. Από τους 59 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ,  42 (71,2%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης.

Οι θέσεις στο  Τμήμα Μαθηματικών της Σάμου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)  ήταν 145 (10 μετακινήσεις) και οι επιτυχόντες 45 (31%). Έμειναν δηλαδή κενές 100 θέσεις, το 69%. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 13.985 μόρια και ο τελευταίος 9.670. Καταγράφηκε αύξηση της βάσης κατά 224 μόρια (2,4%). Το δήλωσαν 974 απόφοιτοι ημ. & και εσπ. Λυκείων: 5 (0,5%) στην 1η σειρά προτίμησης, 36 (3,7%)  στη 2η σειρά, 40 (4,1%) στην 3η σειρά, ενώ 893 (91,7%) σε άλλη σειρά προτίμησης. Για μόλις 5 (11,1%) από τους 45 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ,  ήταν 1η επιλογή. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Μαθηματικών των Ιωαννίνων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)  ήταν 242 (17 μετακινήσεις) και οι επιτυχόντες μόλις 32 (13,2%). Δηλαδή έμειναν 210 κενές θέσεις, το 86,8%. Μια πανωλεθρία για τη Σχολή. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.930 μόρια και ο τελευταίος 13.100. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 795 μόρια (6,5%). Το δήλωσαν 1.004 απόφοιτοι ημ. και εσπ. ΓΕΛ: 23 (2,3%) στην 1η σειρά προτίμησης, 56 (5,6%) στη 2η σειρά, 45 (4,9%) στη 3η σειρά και 880 (87,6%) σε άλλη σειρά προτίμησης πέρα από την 6η. Από τους 33 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ, οι 23 (69,7%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)  ήταν 47 (2 μετακινήσεις) και δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν και 47 απόφοιτοι (100%). Ο πρώτος επιτυχών συγκέντρωσε 17.160 μόρια και ο τελευταίος 10.620. Σημειώθηκε ασήμαντη άνοδος της βάσης κατά 40 μόρια (0,4%). Το δήλωσαν 1.096 απόφοιτοι των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ: 27 (2,5%) στην 1η σειρά προτίμησης, 54 (4,9%) στη 2η σειρά, 99 (9%)  στην 3η σειρά και ο κύριος όγκος των 916 (83,6%) σε άλλη σειρά προτίμησης, πέρα από την 6η. Από τους 47 επιτυχόντες των ημε. & εσπ. ΓΕΛ, το δήλωσαν 21 (44,7%) στην 1η σειρά προτίμησης. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) –Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)  ήταν  47 (2 μετακινήσεις) και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχών συγκέντρωσε 17.705 μόρια και ο τελευταίος 10.800. Σημειώθηκε μικρή μείωση της βάσης κατά -60 μόρια (-0,6%). Το δήλωσαν 1.137 απόφοιτοι των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ: 27(2,4%) στην 1η σειρά προτίμησης, 93 (8,2%) στην 2η σειρά, 77 (6,8%) στην 3η σειρά, ενώ ο κύριος όγκος των 940 (82,7%) σε άλλη σειρά προτίμησης πέρα από την 6η. Από τους 47 επιτυχόντες των ημε. & εσπ. ΓΕΛ, οι 24 (51%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης.

Οι θέσεις στο Τμήμα Μαθηματικών της Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πατρών) ήταν 226 (2 μετακινήσεις) και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.471 μόρια και ο τελευταίος 11.391 Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 294 μόρια (2,6%). Το δήλωσαν 2.430 απόφοιτοι ημ. & και εσπ. Λυκείων: 201(8,3%) στην 1η σειρά προτίμησης, 138 (5,7%) στη 2η σειρά, 180 (7,4%)  στην 3η σειρά και 1.911 σε άλλη σειρά προτίμησης πέρα από την 6η (78,6%). Για 134 (59%) από τους 227 επιτυχόντες των ημ.& και εσπ. ΓΕΛ, ήταν στην 1η επιλογή.  

Οι θέσεις στο Τμήμα Μαθηματικών της Καστοριάς (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)  ήταν 100 (10 μετακινήσεις), αλλά δικαίωμα εγγραφής απέκτησαν μόλις 18 σπουδαστές (18%). Οι κενές θέσεις είναι 82, δηλαδή το 82%!! Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 12.625 μόρια και ο τελευταίος 9.950. Σημειώθηκε αύξηση στη βάση κατά 450 μόρια (5,7%). Το δήλωσαν 685 φετινοί απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ:  9 (1,3%) στην 1η σειρά προτίμησης, 9 (1,3%)  στη 2η σειρά, 14 (2%) στην 3η σειρά και 653 (95,3%) σε άλλη σειρά προτίμησης πέρα από την 6η. Από τους 18 επιτυχόντες των ημ. & και εσπ. ΓΕΛ,  9 (50%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Μαθηματικών της Λαμίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) ήταν 55 (μία μετακίνηση) και οι επιτυχόντες 40 (72.7%). Έμειναν δηλαδή 15 (27,35%)  κενές θέσεις. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 14.535 μόρια και ο τελευταίος 9.715. Καταγράφηκε μείωση της βάσης κατά -180 μόρια (-1,8%). Το δήλωσαν 930 απόφοιτοι ημ. & και εσπ. Λυκείων: 9 (1%) στην 1η σειρά προτίμησης, 36 (3,9%) στη 2η σειρά,  35 (3,8%) στη 3η σειρά, ενώ 850 (91,4%) σε άλλη σειρά προτίμησης πέρα από την 6η. Από τους 40 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ,  9 (22,5%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης. 

Τα Τμήματα Χημείας 

Οι διαθέσιμες θέσεις στα Τμήματα Χημείας στους  αποφοίτους των ημ. ΓΕΛ 2023, ήταν 818 (συμπεριλαμβανόμενων των 8 μετακινήσεις στο Τμήμα Καβάλας) και καλύφθηκαν όλες. Τα δήλωσαν συνολικά 14.453 απόφοιτοι ημ & εσπ. Λυκείων:  784 (5,4%) ως 1η προτίμηση, 1.314 (9,1% )  ως 2η, 969 (6,7%) ως 3η και 11.386 (78,8%) με κάποια άλλη σειρά προτίμησης πέρα από την 6η. Από τους 827 επιτυχόντες για αποφοίτους ημ. & εσπ. Λυκείων, μόλις  97 (11,7%) το δήλωσαν στην 1η θέση προτίμησης, 102 (12,3%) στη 2η σειρά, 78 (9,4%) στην 3η σειρά, 71(8,6%)  στην 4η σειρά, 55 (6,7%) στην 5η σειρά,  62 (7,5%) στην 6η σειρά και 362(43,8) σε άλλες θέσεις προτίμησης. 

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Χημείας της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ήταν 167. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.105 μόρια και ο τελευταίος 16.825.  Παρατηρήθηκε μικρή άνοδος της βάσης κατά 55 μόρια (0,3%). Από τους 170 επιτυχόντες αποφοίτων ημ. & εσπ. ΓΕΛ, 33 το δήλωσαν ως 1η επιλογή, το 19,33%.
Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Χημείας της Αθήνα (ΕΚΠΑ) ήταν 94 και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.820 μόρια και ο τελευταίος 17.505. Σημειώθηκε μικρή άνοδος της βάσης κατά 85 μόρια (0,5%). Από τους 95 επιτυχόντες αποφοίτων ημ. & εσπ. ΓΕΛ, 33 το δήλωσαν ως 1η επιλογή, το 34,7%.
Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Χημείας των Ιωαννίνων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) ήταν 199 και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.015 μόρια και ο τελευταίος 15.975. Σημειώθηκε μικρή πτώση της βάσης κατά -45 μόρια (0,3%). Από τους 200 επιτυχόντες αποφοίτων ημ. & εσπ. ΓΕΛ, μόλις 10 το δήλωσαν ως 1η επιλογή, το 5%.

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Χημείας της Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πατρών) ήταν 170 και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.440 μόρια και ο τελευταίος 16.480. Σημειώθηκε σημαντική άνοδος της βάσης κατά 840 μόρια (8,7%). Από τους 173 επιτυχόντες αποφοίτων ημ. & εσπ. ΓΕΛ, μόλις 17 το δήλωσαν ως 1η επιλογή, το 9,8%.

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Χημείας της Καβάλας (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.616 μόρια και ο τελευταίος 14.070. Σημειώθηκε μείωση της βάσης κατά -558 μόρια (-3,8%).  Από τους 189 επιτυχόντες αποφοίτων ημ. & εσπ. ΓΕΛ, 4 το δήλωσαν ως 1η επιλογή, το 2,1%. 

Τα Τμήματα Βιολογίας

Οι 418 διαθέσιμες θέσεις (δεν υπάρχει καμία μετακίνηση) για απόφοιτους ημ. ΓΕΛ 2023, στα 4 Τμήματα Βιολογίας καλύφτηκαν πλήρως. Τα τμήματα δήλωσαν 10.771 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από αυτούς οι 721 (7%) τα δήλωσαν ως 1η προτίμηση. Από τους 443 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ, 76 τα δήλωσαν ως 1η επιλογή (17,1%), 42 (9,5%) ως 2η, 32 (7,2%) ως 3η, 27(6%) ως 4η, 30 (6,8%) ως 5η, 21(4,7%) ως 6η και 215 (48,5%) με άλλη σειρά επιλογής.

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Βιολογία της Αθήνας (ΕΚΠΑ) ήταν 89, όσοι οι επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.240 μόρια και ο τελευταίος 17.703. Καταγράφηκε άνοδος της βάσης κατά 151 μόρια (0,9%). Τη Σχολή δήλωσαν 2.516 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από αυτούς, 118 (4,7%) τη δήλωσαν στην 1η σειρά επιλογής. Από τους 91 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 37 (40,7%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 6 (6,6%) στη 2η σειρά, 3 (3,3%) στην 3η σειρά, 4 (4,4%) στην 4η σειρά, 1 (1%) στην 5η σειρά, 5 (5,5%) στην 6η σειρά και 35 (38,5%) σε άλλη σειρά προτίμησης 

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Βιολογίας της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ήταν 97 και καλύφθηκαν όλες.  Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.315 μόρια και ο τελευταίος 17.439. Καταγράφηκε άνοδος της βάσης κατά 37 μόρια (0,2%). Τη Σχολή δήλωσαν 2.315 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από αυτούς, 231 (10%) τη δήλωσαν στην 1η σειρά επιλογής. Από τους 98 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 23 (23,5%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 8 (8,2%) στη 2η σειρά, 9 (9,2%)  στην 3η σειρά, 5 (5,1%)  στην 4η σειρά, 8 (8,1%) στην  5η σειρά,  4 (4,1%) στην 6η σειρά και 41(41,8%) σε άλλη σειρά προτίμησης.

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Βιολογίας στο Ηράκλειο (Πανεπιστήμιο Κρήτης) ήταν 119, όσοι ακριβώς οι επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.271 μόρια και ο τελευταίος 16.678. Σημειώθηκε μικρή μείωση της βάσης κατά -90 μόρια (0,5%). Τη Σχολή δήλωσαν 2.789 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ και για 146 (5,2%)  από αυτούς ήταν στην 1η επιλογή. Από τους 120 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 9 (7,5%)  τη δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 13 (10,8%) στη 2η σειρά, 12 (10%) στην 3η σειρά, 10 (8,3%)  στην 4η σειρά, 6 (5%)  στην 5η σειρά, 5 (4,2%) στην 6η σειρά και 65 (54,2%) σε άλλη σειρά προτίμησης. 

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Βιολογίας στην Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) ήταν 113, όσοι οι επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.220 μόρια και ο τελευταίος 17.050. Σημειώθηκε άνοδος της βάσης κατά 8 μόρια (0,0%). Τη Σχολή δήλωσαν 3.158 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ από τους οποίους 226 (7,2%) ως 1η  προτίμηση. Από τους 134 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023,  τη  δήλωσαν 7 (5,2%) στην 1η σειρά προτίμησης, 15 (11,2%) στη 2η σειρά, 8 (6%) στην 3η σειρά, 8 (6%) στην 4η σειρά, 15 (11,2%) στην 5η σειρά, 7 (5,2%)  στην 6η σειρά και 74 (55,2%) σε άλλη σειρά προτίμησης.

Το  Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

Οι διαθέσιμες θέσεις στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Αλεξανδρούπολης (ΔΠΘ) ήταν 116 και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.580 μόρια και ο τελευταίος 16.715. Σημειώθηκε μικρή μείωση της βάσης κατά -135 μόρια (-0,8%). Τη Σχολή δήλωσαν 1.822 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ, από τους οποίους 66 (3,6%)  ως 1η επιλογή. Από τους 117 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 14 (12%) την δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 6 (5,1%) στη 2η σειρά, 11 (9,4%) στην 3η σειρά, 6 (5,2%) στην 4η σειρά, 8 (6,8%) στην  5η σειρά, 7 (6%) στην 6η σειρά και 65 (55,5%) σε άλλη σειρά προτίμησης 

Τα τέσσερα Τμήματα Βιοτεχνολογίας και των Βιοϊατρικών Επιστημών 

Είναι εύλογο να εξετάσουμε τα Τμήματα Βιοτεχνολογίας και Βιοϊατρικών Επιστημών ξεχωριστά από τα Τμήματα Βιολογία και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Αλεξανδρούπολης, δεδομένων των διαφορών. Από το σύνολο των 630 διαθέσιμων θέσεων (συμπεριλαμβανόμενων των 13 μετακινήσεων στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Θεσσαλονίκης), καλύφθηκαν οι 596 (94,6%).

Οι θέσεις στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στα Ιωάννινα (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) ήταν 111 και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.550 μόρια και ο τελευταίος 16.265. Σημειώθηκε μείωση της βάσης κατά -265 μόρια (-1,6%). Το Τμήμα δήλωσαν 1.488 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. 
Οι θέσεις στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών  στη Θεσσαλονίκη (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος) ήταν 189 και δικαίωμα εγγραφής απόκτησαν 155. Έμειναν δηλαδή κενές 34 θέσεις (18%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.110 μόρια και ο τελευταίος 13.720. Σημειώθηκε μείωση της βάσης κατά -520 μόρια (-3,7%). Το Τμήμα δήλωσαν 1.415 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο Αιγάλεω (Πανεπιστήμιο  Δυτικής Αττικής) ήταν 228, όσοι και επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.865 μόρια και ο τελευταίος 13.975. Σημειώθηκε μείωση της βάσης κατά -465 μόρια (-4,1%). Το Τμήμα δήλωσαν 2.817 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Λάρισας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)  ήταν 102 και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.960 μόρια και ο τελευταίος 16.050. Σημειώθηκε μείωση της βάσης κατά -380 μόρια (-2,3%). Το Τμήμα δήλωσαν 1.685 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ.

Τα Πολυτεχνεία Αθηνών και Κρήτης

Οι διαθέσιμες θέσεις στα 9 Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  για τους φετινούς αποφοίτους των  ημ. ΓΕΛ ήταν 1.018 (μαζί με 5 συνολικά μετακινήσεις) και καλύφθηκαν 1.001. Δεν καλύφθηκαν 7 θέσεις από τις 69 διαθέσιμες στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής το οποίο είχε την μικρότερη βάση (14.775 μόρια) μετά το  Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών το οποίο είχε 13.425 μόρια.

Οι θέσεις στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής ήταν 69 (μία μετακίνηση) και οι επιτυχόντες 52. Έμειναν 17 κενές θέσεις (24,6%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.350 μόρια και ο τελευταίος 14.775. Σημειώθηκε αύξηση  της βάσης κατά 635  (4,5%)  μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 538 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από τους 53 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 12 (22,6%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 13 (24,5%)  στη 2η σειρά, 8 (15%) στην 3η σειρά, 7 (13,2%) στην 4η σειρά, 10 (18,9) στην 5η σειρά, 2 (3,8%) στην 6η σειρά και ένας (1,9%) σε άλλη σειρά προτίμησης. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ήταν 84 (μία μετακίνηση), όσοι και οι επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 23.020 μόρια και ο τελευταίος 19.950. Οι απόφοιτοι εξετάζονται επιπλέον σε «ειδικά μαθήματα». Σημειώθηκε αύξηση  της βάσης κατά 665 (3,4%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 309 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από τους 85 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 84 (98,8%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης και ένας (1,2%) στη 2η σειρά. Φαίνεται ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή σπουδαστών οι οποίοι έκαναν φροντιστήριο ή ιδιαίτερα μαθήματα για τα «ειδικά μαθήματα»: το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις άριστοι μαθητές αποκλείστηκαν με την αιτιολογία ότι σε κάποιο «ειδικό μάθημα έγραψαν κάτω από την ΕΒΕ, ακόμα και μερικά δέκατα της μονάδας!
Οι θέσεις στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ήταν 142 (3 μετακινήσεις) και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.660 μόρια και ο τελευταίος 16.240. Σημειώθηκε αύξηση  της βάσης κατά 420 (2,7%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 1.149 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από τους 85 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 84 (98,8%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης και ένας (1,2%) στη 2η σειρά. Από τους 142 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 65(45,8%)  το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 22 (15,5%) στην 2η σειρά, 23 στην 3η σειρά (16,2), 11 (7,7%) στην 4η σειρά, 9 (6,4%) στην 5η σειρά, 6 (4,2%) στην 6η σειρά και επίσης 6(4,2%) σε κάποια άλλη σειρά προτίμησης. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ήταν 220, όσοι και οι επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.830 μόρια και ο τελευταίος 18.820. Σημειώθηκε αύξηση της βάσης κατά 350 (1,9%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 1.629 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από τους 221 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 220 (99,5%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης και ένας (0,5%) στην 2η σειρά. Μια συνειδητή επιλογή, υποβοηθούμενη από την πολύ υψηλή βαθμολογία των υποψηφίων, τα ενδιαφέροντα τους αλλά και τις εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα ή στην εξωτερικό.  

Οι θέσεις στο Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ήταν 88, όσοι και οι επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.125 μόρια και ο τελευταίος 13.425. Σημειώθηκε αύξηση της βάσης κατά 250 (1,9%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 1.422 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από τους 88 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 53 (60,2%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 7 (8%) στην 2η σειρά, 10 (11,4%) στην 3η σειρά, 6 (6,8%) στην 4η σειρά, επίσης 6 (6,8%)στην 5η σειρά,  4 (4,5%) στην 6η σειρά και 2 (2,3%) σε κάποια άλλη σειρά προτίμησης. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ήταν 110 και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.408 μόρια και ο τελευταίος 18.554. Σημειώθηκε αύξηση της βάσης κατά 358 (2,5%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 1.644 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από τους 111 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 72 (64,8%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 38 (34,2%) στην 2η σειρά και ένας (1%)  στην 6η σειρά προτίμησης. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ήταν 83, όσοι οι επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.590 μόρια και ο τελευταίος 18.250. Σημειώθηκε αύξηση  της βάσης κατά 390 (2,2%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 989 απόφοιτοι ημ. & εσπ. Από τους 84 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 38 (45,3%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 20 (23,8%) στη 2η σειρά και επίσης 20 στην 3η σειρά (23,8%).  

Οι θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ήταν 110, όσοι  οι επιτυχόντας. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.200 μόρια και ο τελευταίος 17.497. Σημειώθηκε αύξηση  της βάσης κατά 403 (2,4%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 1.235 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από τους 111 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 35 (31,5%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 26 (23,4%) στην 2η σειρά, 25 (22,5%) στην 3η σειρά, 17 (15,3%) στην 4η σειρά, 7 (6,3%) στην 5η σειρά και ένας (1%) σε κάποια άλλη σειρά πέρα από την 6η.

Οι θέσεις, πάντα των αποφοίτων ημ. ΓΕΛ 2023, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ήταν 112 και καλύφθηκαν όλες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 19.560 μόρια και ο τελευταίος 18.155. Σημειώθηκε αύξηση της βάσης κατά 585 (3,3%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 1.349 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από τους 113 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 76 (67,3%)  το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 18 (15,9%)  στην 2η σειρά, 17 (15%) στην 3η σειρά και 2 (1,8%) στην 4η σειρά.
Οι διαθέσιμες θέσεις στα 5 Τμήματα του Πολυτεχνείου της Κρήτης ήταν 629 (μαζί με  συνολικά 33 μετακινήσεις) και δικαίωμα εγγραφής απόκτησαν 478 (76%). Δηλαδή 151 (24%) θέσεις έμειναν κενές. Σε ένα μόνο από τα 5 Τμήματα καλύφθηκαν όλες οι διαθέσιμες θέσεις: Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.  
Oι θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) ήταν 107 (μία μετακίνηση) και καλύφθηκαν όλες.  Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 21.720 μόρια και ο τελευταίος 14.630. Σημειώθηκε αύξηση της βάσης κατά 680 (4,9%)μόρια. Από 533 απόφοιτους ημ. & εσπ. ΓΕΛ, που το δήλωσαν, 51 (9,6%) το επέλεξαν  ως  1ο στη  σειρά.  Από τους 107 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 37 (34,6%)  το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 18 (16,8%) στην 2η σειρά, 26 (24,2%) στην 3η σειρά, 15 (14%) στην 4η σειρά, 10 (9,4%)  στην 5η σειρά και ένας (1%) σε κάποια άλλη σειρά πέρα από την 6η.

Οι θέσεις στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) ήταν 200 (18 μετακινήσεις) και οι επιτυχόντες 147. Έμειναν δηλαδή 53 κενές θέσεις 53 (26,5%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 18.599 μόρια και ο τελευταίος 14.785. Σημειώθηκε αύξηση της βάσης κατά 708 (4,9%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 964 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από αυτούς 15 (1,6%) στην 1η σειρά επιλογής. Από τους 148 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 15 (10,2%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 22 (14,9%), στην 2η σειρά 27 (18,2%) στην 3η σειρά, 23 (15,5%) στην 4η σειρά, 29 (19,6%)  στην 5η σειρά, 5 (3,4%) στην 6η σειρά και 27 (18,2%) σε κάποια άλλη σειρά προτίμησης.  

Οι θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) ήταν 74 (6 μετακινήσεις) και οι επιτυχόντες  26. Έμειναν δηλαδή 48 κενές θέσεις (64,9%). Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 12.790 μόρια και ο τελευταίος 9.815. Σημειώθηκε αύξηση  της βάσης κατά 535 (5,8%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 609 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από αυτούς, 8 (1,3%) στην 1η σειρά επιλογής. Από τους 26 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 8 (30,8%)  το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 7 (27%)  στην 2η σειρά,  3 (11,5%) στην 3η σειρά, 3 (11,5%) στην 4η σειρά, 3 (11,5%) στην 5η σειρά και 2 (7,7%) στην 6η σειρά. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) ήταν 133 (6 μετακινήσεις) και οι επιτυχόντες 83. Έμειναν δηλαδή 50 κενές θέσεις (37,6%), μολονότι οι υποψήφιοι προέρχονται από δύο πεδία. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.505 μόρια και ο τελευταίος 12.130. Σημειώθηκε μείωση  της βάσης κατά -60 (-0,5%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 1.030 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από αυτούς 37 (4%) στην 1η σειρά επιλογής. Από τους 84 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 37(44%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 17 (20,3%) στην 2η σειρά, 7 (8,3%) στην 3η σειρά, επίσης 7 (8,3%) στην 4η σειρά, 8 (9,5%) στην 5η σειρά, 3 (3,6%) στην 6η σειρά και 5 (6%) σε κάποια άλλη σειρά προτίμησης. 

Οι θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ήταν 115 (2 μετακινήσεις), όσοι και οι επιτυχόντες. Ο πρώτος επιτυχόντας συγκέντρωσε 17.505 μόρια και ο τελευταίος 12.130. Σημειώθηκε αύξηση  της βάσης κατά 500 (4,0%) μόρια. Το Τμήμα δήλωσαν 1.017 απόφοιτοι ημ. & εσπ. ΓΕΛ. Από αυτούς 72 (7,1%)  στην 1η σειρά επιλογής. Από τους 115 επιτυχόντες των ημ. & εσπ. ΓΕΛ 2023, 47 (40,9%) το δήλωσαν στην 1η σειρά προτίμησης, 14 (12,2%)  στην 2η σειρά, 13 (11,3%) στην 3η σειρά, 20 (17,4%) στην 4η σειρά, 8 (6,9%) στην 5η σειρά, 4 (3,5%) στην 6η σειρά και  9 (7,8%) σε κάποια άλλη σειρά προτίμησης.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολικό έτος 2024-2025: Πότε ανοίγουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΥΠΑΙΘ
Πανελλήνιες 2024: Πώς θα λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
Τα 7 μέτρα που λαμβάνει το ΥΠΑΙΘΑ για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Πανελλήνιες 2024: Πώς θα λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων