Πανελλήνιες 2021: Τα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού
Πανελλαδικές εξετάσεις 2021: Τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας ανά ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο - Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2021 κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί στα μαθήματα στα οποία αντιστοιχούν στην ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής του.

Υπάρχουν συνολικά τρεις (3) ομάδες προσανατολισμού που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) επιστημονικά πεδία:

 • Ομάδα Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών    
  1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές  Επιστήμες
 • Ομάδα Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών Και Σπουδών Υγείας    
  2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Και Τεχνολογικές Επιστήμες
  3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας Και Ζωής    
 • Ομάδα Προσανατολισμού: Σπουδών Οικονομίας Και Πληροφορικής    
  4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας Και Πληροφορικής

Κάθε ομάδα προσανατολισμού επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο με 4 εξεταζόμενα μαθήματα. Σε όλα τα επιστημονικά πεδία κοινό εξεταζόμενο μάθημα αποτελεί η «Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία». Τα υπόλοιπα τρία αποτελούν μαθήματα προσανατολισμού.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αίτηση - δήλωση του επιστημονικού πεδίου που θέλουν να εξεταστούν αφού μέσω του κάθε πεδίου έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες σχολές.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας με το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ που θα εφαρμοστεί από τις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις το 2021, επανέρχονται και οι συντελεστές βαρύτητας.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας, που περιγράφεται παρακάτω, θα αφορά όλους τους υποψηφίους εν αντιθέσει με τις πανελλαδικές 2020, όπου οι μαθητές είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο συστήματα συμμετοχής στις πανελλαδικές.

examss.jpg

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο:

A. Ομάδα Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών»

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές  Επιστήμες  

Τα εξεταζόμενα μαθήματα με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας έχουν ως εξής: 

 1. Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία
 2. Αρχαιά Ελληνικά (Προσανατολισμού) Χ 1,3
 3. Ιστορία (Προσανατολισμού)  Χ 0,7
 4. Κοινωνιολογία (Προσανατολισμού)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού «Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας»

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Και Τεχνολογικές Επιστήμες  

Τα εξεταζόμενα μαθήματα με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας έχουν ως εξής: 

 1. Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία
 2. Φυσική (Προσανατολισμού) Χ 0,7
 3. Χημεία (Προσανατολισμού)
 4. Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Χ 1,3

 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας Και Ζωής    

Τα εξεταζόμενα μαθήματα με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας έχουν ως εξής: 

 1. Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία
 2. Φυσική (Προσανατολισμού)
 3. Χημεία (Προσανατολισμού) Χ 0,7
 4. Βιολογία (Προσανατολισμού) Χ 1,3

Γ.  Ομάδα Προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής»

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας Και Πληροφορικής

Τα εξεταζόμενα μαθήματα με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας έχουν ως εξής: 

        1. Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία
        2. Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Χ 1,3
        3. Πληροφορική (Προσανατολισμού)
        4. Οικονομία (Προσανατολισμού) Χ 0,7

Αξίζει να σημειωθεί ότι

 • Οι Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας εντάσσονται και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, άρα είναι ενταγμένες σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.
 • Οι Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντάσσονται και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, άρα είναι ενταγμένες σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.
 • Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) εκτός από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
 • Για το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια με τους συντελεστές βαρύτητας

calculator.jpg

  Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

  Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

  Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω.

  Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

  Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας της Ομάδας Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο

  Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

  Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

  Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

  2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

  Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

  Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

  ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

  Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

  νέα από το Ethnos logo

  σχετικά άρθρα