Πανελλήνιες 2021: Πλήρης οδηγός για Μουσικές σπουδές
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να σπουδάσουν Μουσική και δίνουν Πανελλαδικές εξετάσεις τον Μάϊο. Ποια είναι τα Τμήματα και οι σχολές με αντικείμενο τη μουσική; Ποιες ήταν οι βάσεις στις Πανελλήνιες το 2020;

Το alfavita συγκέντρωσε και παρουσιάζει στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές 2021 όλα τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα λειτουργήσουν έξι Τμήματα σε όλη τη χώρα που έχουν ως κύριο αντικείμενο σπουδών τη Μουσική.

Συνοπτικά, Τμήματα Μουσικών Σπουδών υπάρχουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Άρτα και Ρέθυμνο. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το κάθε τμήμα αναλυτικά καθώς και τις βάσεις που είχε στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2020.

Σε μερικά από τα Μουσικά Τμήματα που παρουσιάζονται παρακάτω η φοίτηση είναι είτε πενταετής είτε τετραετής.

Εκτός από τις παρακάτω Σχολές, μουσικές σπουδές προσφέρει και το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής που προσφέρεται από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βέλλας Ιωαννίνων καθώς και από την Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αναλυτικά τα Πανεπιστήμια που προσφέρουν Μουσικές Σπουδές:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πρωτίστως επιστημονική φυσιογνωμία και καλλιεργεί την έρευνα της μουσικής και την επιστήμη της μουσικολογίας σε όλες τις σύγχρονες εκφάνσεις της. Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι και μουσικοί, με σημαντική καλλιτεχνική παρουσία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Η συνύπαρξη διαφόρων επιστημονικών πεδίων και επιστημολογικών τάσεων στο Τμήμα διαμορφώνει ένα πλαίσιο μουσικών σπουδών σύγχρονων και διεθνών προδιαγραφών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει ευρύ επιστημονικό ορίζοντα και κριτικό, διεπιστημονικό, προσανατολισμό.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλλιεργούν την επιστημονική σκέψη και πρακτική, μαθαίνοντας τη σημασία της μουσικής γνώσης σε συνάρτηση με τα γνωστικά συστήματα στα οποία εντάσσεται η δεξιότητα της μουσικής. Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν την ελληνική μουσική στο σύνολο της ιστορικής της έκφρασης ως αρχαία, βυζαντινή (εκκλησιαστική και κοσμική), δημοτική και λαϊκή παραδοσιακή, την ευρωπαϊκή, την ηλεκτροακουστική κ.α., σε ευρύ και κριτικό επιστημονικό πλαίσιο.

Το Τμήμα χωρίζεται σε τρείς τομείς:

 1. Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας
 2. Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
 3. Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσκοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ιδρ. 1984) του ΑΠΘ είναι το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα μουσικών σπουδών που λειτούργησε στην Ελλάδα και το πρώτο ίδρυμα διαβαθμισμένων, τριτοβάθμιων μουσικών σπουδών στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας.

Στο Τμήμα παρέχονται σύγχρονες θεωρητικές και συστηματικές σπουδές που περιλαμβάνουν την Δυτική έντεχνη μουσική, την Βυζαντινή μουσική, την παραδοσιακή Ελληνική μουσική, τη σύγχρονη μουσική, καθώς και πολλές επιμέρους μουσικές τάσεις. Καινοτόμες εκπαιδευτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις ενθαρρύνουν έναν ανοιχτό, κριτικό διάλογο πάνω στο ίδιο το αντικείμενο των μουσικών σπουδών, και  τις πολύπλευρες εφαρμογές του στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Αντίστοιχα, η πρακτική επαφή με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών προσεγγίσεων ενισχύει τις ικανότητες των φοιτητών να εργάζονται σε διαφορετικά δημιουργικά πλαίσια, συχνά σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες, φορείς και ιδρύματα, και με την συμβολή διακεκριμένων σολίστ και συνόλων.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετές και αντιστοιχεί σε ενιαίο πρόγραμμα πρώτου και δευτέρου κύκλου σπουδών με ενιαίο μεταπτυχιακό τίτλο (integrated master).

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις:

 • Μουσικολογία / Μουσικοπαιδαγωγική και
 • Σύνθεση
music_laptop.jpg

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1996 (Π.Δ. 363/96) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1998. Στόχος του είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση ολοκληρωμένων μουσικών ως απόκριση στο αίτημα για την προαγωγή της ώσμωσης των διαφόρων πεδίων της μουσικής σκέψης και πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε κλάδους συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο:

1. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής
2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής
3. Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
4. Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης είναι τετραετές.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

Tο Tμήμα Mουσικών Σπουδών του Iονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί στην Kέρκυρα από τον Oκτώβριο του 1992 με βάση ένα πολυδύναμο πενταετές πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει πέντε γνωστικά πεδία της μουσικής θεωρίας και πράξης:

 • Aνώτερα Θεωρητικά της Μουσικής (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) και Μουσική Σύνθεση
 • Πρακτική της Μουσικής Ερμηνείας (Εκτέλεση μουσικών οργάνων, Μονωδία, Διεύθυνση μουσικών συνόλων)
 • Παιδαγωγική της Μουσικής
 • Mουσική Tεχνολογία
 • Μουσικολογία (Συστηματική Μουσικολογία, Ιστορική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία)

Το Τμήμα προσφέρει σπουδές σε τρεις θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις: Μουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση και Μουσική Επιστήμη. Συνεπώς αποτελεί τον ιδεώδη συνδυασμό ανάμεσα σε ένα Πανεπιστήμιο και μια Μουσική Ακαδημία.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Άρτα)

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί συνέχεια του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι στόχοι και σκοποί του Τμήματος Μουσικών Σπουδών επικεντρώνονται στη μουσικολογική εκπαίδευση των φοιτητών με βάση μια οργανοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει μουσική πράξη. Η μουσική αντιμετωπίζεται ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο, πλαισιωμένη όχι μόνο από το θεωρητικό της υπόβαθρο, αλλά και από την πλευρά της ιστορίας, της ανθρωπολογίας, της επικοινωνίας και των πολιτισμικών σπουδών. Ιδιαίτερα όσον αφορά το αντικείμενο των προφορικών μουσικών παραδόσεων, οι εξωτερικοί αξιολογητές το 2014 χαρακτήρισαν το σχετικό πρόγραμμα σπουδών ως υποδειγματικό για τη διδασκαλία των παραδοσιακών μουσικών διεθνώς.

Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι 5ετής και οργανώνεται με βάση το σύστημα ECTS και την ανάπτυξη μαθημάτων υποβάθρου και ειδίκευσης, προϊόντων των εξαμήνων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καλύπτουν τις απαιτήσεις της παιδαγωγικής επάρκειας και εντάσσονται στον κωδικό ΠΕ79.01 προκειμένου για την δραστηριοποίησή τους στην δημόσια εκπαίδευση.

Πανελλήνιες 2021: Πλήρης οδηγός για Μουσικές σπουδές

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Ρέθυμνο)

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ αποσκοπεί στην εκπαίδευση φοιτητών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. 

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής είναι:

 • Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
 • Η επιστήμη και τεχνολογία της ακουστικής.

Συνοψίζοντας, τα μαθήματα γενικής υποδομής προετοιμάζουν τον σπουδαστή δίνοντας του τις κατάλληλες γενικές γνώσεις από τα τρία ιδιαίτερα πεδία που απαρτίζουν την ενότητα της Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής:

 • Θετικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Ηλεκτρονικά, Κυματική Φυσική, Ακουστική)
 • Τεχνολογία (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Γλώσσες Προγραμματισμού)
 • Μουσική (Μουσική Θεωρία, Μορφολογία και Ανάλυση)

Με την ολοκλήρωση των σπουδών και της πρακτικής άσκησης όπως περιγράφτηκαν πιο πάνω, οι απόφοιτοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και της ακουστικής χώρων.

Βάσεις 2020

Οι βάσεις των ανωτέρω Τμημάτων το 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 • ΕΚΠΑ (Αθήνα): Tμήμα Mουσικών Σπουδών - 9.950
 • ΑΠΘ: (Θεσσαλονίκη): Tμήμα Mουσικών Σπουδών - 14.120
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη): Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης - 14.790
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα): Tμήμα Mουσικών Σπουδών -  12.470
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Άρτα) : Τμήμα Μουσικών Σπουδών - 11.240
 • ΕΛΜΕΠΑ (Ρέθυμνο): Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής  - 4.200

Δείτε Εδώ όλες τις βάσεις του 2020

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ για τα Μουσικά Σχολεία

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

iereas
Κοζάνη: Ένοχος ο κληρικός για την κατηγορία κατάχρησης ασέλγειας σε ανήλικο
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά στις ασελγείς πράξεις τριών ιερέων σε βάρους του 13 τότε ανηλίκου οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα έτη από το 2002 έως το...
Κοζάνη: Ένοχος ο κληρικός για την κατηγορία κατάχρησης ασέλγειας σε ανήλικο
ypaith
Εκπαιδευτικοί: «Συστράτευση» ειδικοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας για κενά και διορισμούς
Θεατρολόγοι, Εικαστικοί, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής συγκεντρώθηκαν μαζί στο Υπουργείο Παιδείας
Εκπαιδευτικοί: «Συστράτευση» ειδικοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας για κενά και διορισμούς
diamantopoulou
Διαμαντοπούλου: Με ποιο τραγούδι ξεκαθάρισε ότι δεν επιστρέφει στην πολιτική (Vid)
Με αυτό το τραγούδι ξεκαθάρισε η Αν. Διαμαντοπούλου ότι δεν επιστρέφει στην ενεργό πολιτική
Διαμαντοπούλου: Με ποιο τραγούδι ξεκαθάρισε ότι δεν επιστρέφει στην πολιτική (Vid)