Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δείτε τη προκήρυξη

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας, κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, στο γνωστικό αντικείμενο: Θέματα Κοινωνικών Επιστημών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ. 22710 35112, 22710 35102, e–mail: [email protected]

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

best of network

σχετικά άρθρα