Αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Αναλυτικά οι πίνακες και ο πίνακας μη δεκτών

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων από την Τετάρτη 13/2/2019 έως και την Παρασκευή 15/2/2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης αιτήσεων ΕΔΩ

Πίνακας μη δεκτών

best of network

σχετικά άρθρα