ΠΙΝΑΚΕΣ

Αξιολογικός πίνακας και συνεντεύξεις υποψήφιων ΚΕΣΥ Κ. Μακεδονίας
Αξιολογικός πίνακας και συνεντεύξεις υποψήφιων ΚΕΣΥ Κ. Μακεδονίας
Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας μετά τις ενστάσεις Πρόγραμμα συνεντεύξεων
Αξιολογικός πίνακας και συνεντεύξεις υποψήφιων ΚΕΣΥ Κ. Μακεδονίας
Τελικός αξιολογικός πίνακας προεπιλογής για τη θέση του Διευθυντή στο MOL
Τελικός αξιολογικός πίνακας προεπιλογής για τη θέση του Διευθυντή στο MOL
Αναρτήθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας προεπιλογής για τη θέση του Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό σχολείο MOL
Τελικός αξιολογικός πίνακας προεπιλογής για τη θέση του Διευθυντή στο MOL
Συνολική ενημέρωση για Προσλήψεις-Κάλυψη Κενών Γενικής-Ειδικής, Εγκύκλιο Δήλωσης Περιοχών, Πίνακες, Αναμοριοδότηση Σχ, μονάδων, ΤΥ, ΔΥΕΠ, μετακίνηση με πλοία, Μόνιμους Διορισμούς
Συνολική ενημέρωση για Προσλήψεις-Κάλυψη Κενών Γενικής-Ειδικής, Εγκύκλιο Δήλωσης Περιοχών, Πίνακες, Αναμοριοδότηση Σχ, μονάδων, ΤΥ, ΔΥΕΠ, μετακίνηση με πλοία, Μόνιμους Διορισμούς
ΠΑΣΑΔ
Συνολική ενημέρωση για Προσλήψεις-Κάλυψη Κενών Γενικής-Ειδικής, Εγκύκλιο Δήλωσης Περιοχών, Πίνακες, Αναμοριοδότηση Σχ, μονάδων, ΤΥ, ΔΥΕΠ, μετακίνηση με πλοία, Μόνιμους Διορισμούς
Αναλυτική ενημέρωση για πίνακες-δηλώσεις προτίμησης, αναμοριοδότηση σχ. μονάδων, ΤΥ, ΔΥΕΠ, κάλυψη κενών, μετακίνηση με πλοία, μόνιμους διορισμούς
Αναλυτική ενημέρωση για πίνακες-δηλώσεις προτίμησης, αναμοριοδότηση σχ. μονάδων, ΤΥ, ΔΥΕΠ, κάλυψη κενών, μετακίνηση με πλοία, μόνιμους διορισμούς
ΠΑΣΑΔ
Αναλυτική ενημέρωση για πίνακες-δηλώσεις προτίμησης, αναμοριοδότηση σχ. μονάδων, ΤΥ, ΔΥΕΠ, κάλυψη κενών, μετακίνηση με πλοία, μόνιμους διορισμούς