Thumbnail
Την συμμετοχή τους στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 19:00 στα Προπύλαια ανακοινώνουν σύλλογοι εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών

Κατά του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, το οποίο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ρυθμίσεις με «διπλή» αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αυτονομία των σχολικών μονάδων τάσσονται εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και σύλλογοι εκπαιδευτικών. 

Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 14 Ιουλίου και αμέσως μετά κατατίθεται προς συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

Οι εκπαιδευτικοί καλούν σε πανεκπαδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 19:00 στα Προπύλαια, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας. 

«Διπλή αξιολόγηση»

Σε δύο κατηγορίες θα χωρίσει η αξιολόγηση από το επόμενο σχολικό έτος τους εκπαιδευτικούς της χώρας

* Στα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία για να τοποθετηθούν σε αυτές τις θέσεις θα οφείλουν να αξιολογούνται και θα λαμβάνουν μόρια από αυτές τις αξιολογήσεις προκειμένου να προαχθούν, είτε θα απομακρύνονται από τις θέσεις ευθύνης αν αξιολογηθούν αρνητικά

* Και σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η αξιολόγηση δεν θα παίζει κάποιον ουσιαστικό ρόλο αν δεν θελήσουν να αναδειχθούν σε στελέχη (δεν υπάρχει μοριοδότηση για μεταθέσεις, αποσπάσεις, κλπ), παρά μόνο θα παραπέμπονται σε επιμόρφωση εάν είναι αρνητική.

Οι σύλλογοι διδασκόντων, βάσει του νέου νομοσχεδίου, χάνουν σχεδόν κάθε δυνατότητα επιρροής στα σχολεία ενώ οι διευθυντές αποκτούν υπερεξουσίες και γίνονται "αιώνιοι", αφού οι θητείες μετατρέπονται σε 4ετείς ενώ αίρεται ο περιορισμός των δύο θητειών στο ίδιο σχολείο. Επιπλέον οι διευθυντές θα μπορούν να ελέγχουν το μάθημα των εκπαιδευτικών, να προτείνουν τους υποδιευθυντές τους, ενώ μαζί με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης θα αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της τάξης ανά δύο και τέσσερα έτη.

Οι υπερεξουσίες των διευθυντών θα περιλαμβάνουν την οργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχολικών εγκαταστάσεων εκτός του σχολικού ωραρίου, την εξασφάλιση επιπλέον πόρων με διοργάνωση εκδηλώσεων και ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών. Παράλληλα θα έχουμε μια "στρατιά" νέων Στελεχών εκπαίδευσης επίσης με υπερεξουσίες, που θα ξεκινά από τους Μέντορες και θα συνεχίζεται σε 800 (από 540) σήμερα Σύμβουλους, και μια στρατιά στελεχών-Εποπτών ποιότητας εκπαίδευσης. 

Αυτονομία για "τυράκι"

Το "τυράκι" στη φάκα για τους απλούς ενεργούς εκπαιδευτικούς του μαυροπίνακα και της κιμωλίας, είναι η λεγόμενη αυτονομία του σχολείου, και η "εμπιστοσύνη προς τους εκπαιδευτικούς" στα πλαίσια της οποίας αποκτούν τη δυνατότητα επιλογής βιβλίων (από λίστα εγκεκριμένων που θα ετοιμάσει το ΙΕΠ) όταν θα ετοιμαστούν τα 123 νέα προγράμματα σπουδών που βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Το πολλαπλό βιβλίο, κατά την κ.Κεραμέως, θα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ταυτόχρονα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή, καθώς και σε συμπληρωματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί θα έχουν αυτονομία στην μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης των μαθητών (πχ αν θα είναι ατομική,  ομαδική, ανεστραμμένη τάξη, αντί ωριαίου διαγωνίσματος, και θα μπορούν να αποφασίζουν το είδος και αριθμό των ενδιάμεσων διαδικασιών (πχ αριθμός δοκιμασιών) Ακόμα, θα έχουν δυνατότητα (μαζί με το διευθυντή) να αποφασίζουν  εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς κεντρική έγκριση, ενώ προβλέπεται και απλοποίηση της διαδικασίας διενέργειας ερευνών και πρακτικής άσκησης εντός σχολικών μονάδων. Επίσης προβλέπεται και ...Ελληνική PISA: Αποτίμηση αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε μαθητές Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Στόχος της διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η «υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια αυτοβελτίωσής του και η συστηματική επιμόρφωση, με απώτερο στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» όπως είπε η Ν. Κεραμέως.

Θυμίζουμε ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα γίνεται σε 3 στάδια, εκ των οποίων τα δύο θα αξιολογούνται ανά 4ετία και το τρίτο ανά διετία. Συγκεκριμένα:

1. Η γενική και ειδική διδακτική των εκπαιδευτικών, θα αποτιμάται από τον σύμβουλο εκπαίδευσης ανά 4 έτη

2. Το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης θα αποτιμάται από τον διευθυντή επίσης ανά τετραετία.

3. Η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια θα αποτιμάται και από τον διευθυντή και από τον Σύμβουλο, ανά διετία.

Η αξιολόγηση θα γίνεται σε 4βαθμη περιγραφική κλίμακα:

1) Μη ικανοποιητικός, 2) Ικανοποιητικός 3) Πολύ καλός 4) Εξαιρετικός.

Οι εκπαιδευτικοί των στοιχείων 1 και 2 θα παραπέμπονται σε επιμόρφωση, αλλά δεν ειπώθηκε τίποτα για επιπλέον μοριοδότηση όσων αξιολογηθούν με 3 και 4. Η μοριοδότηση θα προβλέπεται μόνο για τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης

Όσον αφορά την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, η υπουργός είπε ότι δίνεται έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. «Στόχος δεν είναι η ανατροφοδότηση/διαμόρφωση αλλά η διάγνωση της αποτελεσματικότητας», δήλωσε.

Η θετική αξιολόγηση θα αποτελεί μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή σε θέση ευθύνης, ενώ σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης το στέλεχος που κρίνεται ανεπαρκές (μέσος όρος <50) αντικαθίσταται και δεν μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής για ίση ή ανώτερη θέση για 4 έτη.

Η αξιολόγηση των στελεχών διεξάγεται δύο φορές εντός τετραετούς θητείας. Η πρώτη διενεργείται στο μέσον της θητείας και η δεύτερη στο τέλος αυτής. Αξιολογητές θα είναι οι δύο άμεσα προϊστάμενοι του στελέχους, λαμβάνοντας υπόψη και ανώνυμες αξιολογήσει από τους υφιστάμενους.

Ενδεικτικά, στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο καλούν:


 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

17χρονη Κρήτη
Θρίλερ με τη νεκρή 17χρονη μαθήτρια: Γιατί οι γονείς αποκλείουν αυτοκτονία! Τι αποκαλύπτει η αδελφή της!
Αγανάκτηση στο χωριό της 17χρονης Νικολέτας και με αφορμή την κηδεία της
Θρίλερ με τη νεκρή 17χρονη μαθήτρια: Γιατί οι γονείς αποκλείουν αυτοκτονία! Τι αποκαλύπτει η αδελφή της!
17χρονη Κρήτη
Κρήτη: Σήμερα η κηδεία της 17χρονης που ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλήνιες έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε
«Μου το έλεγε συνέχεια ότι δεχόταν μπούλινγκ. Φοβάμαι ότι μπορούσε κάποιος να τη χτυπήσει και να τη σκοτώσει και να τη ρίξει στο γιοφύρι» ανέφερε η...
Κρήτη: Σήμερα η κηδεία της 17χρονης που ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλήνιες έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε
epal_amfissa
Ένωση Διευθυντών Σχολείων: Το φαινόμενο μετακύλισης ευθυνών στους/στις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων
Με αφορμή την πτώση της σιδερένιας πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μαθητή
Ένωση Διευθυντών Σχολείων: Το φαινόμενο μετακύλισης ευθυνών στους/στις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων