ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ας προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας στην αξιολόγηση του δικού του έργου και ας μας πει τα αποτελέσματα

Η αξιολόγηση, οι πιέσεις και οι επανειλημμένες δικαστικές προσφυγές του υπ. Παιδείας κατά της απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών, που κήρυξαν οι δύο Ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ - ΔΟΕ) και η ΑΔΕΔΥ έχουν δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα στα σχολεία. γεγονός που εκφράστηκε τις προηγούμενες μέρες με απίστευτα μαζικές συνελεύσεις από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι την Ικαρία και τη Λέσβο.

Ωστόσο την ίδια ώρα που το υπουργείο Παιδείας φροντίζει με επιμέλεια για την συνεχή παραπομπή των εκπαιδευτικών σε δίκες για το ζήτημα της αξιολόγησης, ένα ακόμη γεγονός που αποκαλύφθηκε φανερώνει πως δεν έχει την ίδια διάθεση για ζητήματα που σχετίζονται με το «ποιόν» της αξιολόγησης που θέλει να επιβάλλει.

Και εξηγούμαστε.

Ποιος αξιολογεί, ποιον αξιολογεί και γιατί τον αξιολογεί

Στις 26 Μαρτίου, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την αναμόρφωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα 193 υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, πράξη στην οποία οδηγήθηκε αναγκαστικά, μετά από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Αυτό, όμως, που δεν ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, ήταν αφενός ο λόγος για τον οποίον εξαναγκάστηκε να αναμορφώσει τον πίνακα υποψηφίων διευθυντών και αφετέρου ότι εξ αιτίας αυτής της ενέργειας, αναμένεται να διασαλευθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας με τυχόν αλλαγές στις Διευθύνσεις των σχολείων στη βάση της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης 139/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Και δεν ανακοίνωσε τίποτα, ίσως επειδή η αναταραχή οφείλεται στις ενέργειες ενός εκπαιδευτικού που το ίδιο υπουργείο έχει τοποθετήσει στη νευραλγική θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Β' Αθήνας.

Τι έχει συμβεί μας το εξηγεί ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου κ. Δημήτρης Πολυχρονιάδης.

«Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄ Αθήνας παρέβη τον νόμο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού  Αθανάσιου Γρίβα στο στάδιο του ελέγχου των τυπικών προσόντων. Η απόφαση 139/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έρχεται να βάλει τέλος σε μια σειρά διοικητικές αυθαιρεσίες και βαρύτατα ατοπήματα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας τα οποία διαπράχθηκαν σε βάρος υποψήφιου Διευθυντή Σχολικής μονάδας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και κρίσης του αλλά και κατά τη διαδικασία κρίσεων άλλων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών, με αποτέλεσμα τα θιγόμενα υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης να προσφύγουν στο διοικητικό εφετείο για την προστασία τους».

Με βάση την συγκεκριμένη απόφαση (139/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), ο Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας και το τοπικό συμβούλιο επιλογής όφειλαν: «….κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6α του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προκειμένου να εκφέρουν την τελική τους κρίση σχετικώς με τα τυπικά προσόντα του αιτούντος, να αναζητήσουν το εν λόγω Πιστοποιητικό (πρβλ ΣΤΕ 951/2027, 825/2016) από τα αρχεία της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας) όπως συνομολογείται από τον καθ’ ου στην έκθεση απόψεων, έχει δε επισημανθεί και από τον αιτούντα στην ένστασή του, η εν λόγω Διεύθυνση εξέδωσε αρμοδίως το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του αιτούντος (ως εκ της οργανικής του θέσης), απορριπτομένων ως αβασίμων όσων υποστηρίζει ο καθ’ ου περί μη υποχρέωσης της Διοίκησης να αναζητά ελλιπή στοιχεία. Εν όψει αυτού, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και ο ισχυρισμός του καθ’ ου ότι τίθεται θέμα ισοτιμίας και ίσης μεταχείρισης του αιτούντος έναντι των λοιπών συνυποψηφίων του που ανάρτησαν σωστά το σχετικό δικαιολογητικό. Με τα δεδομένα αυτά με μη νόμιμη αιτιολογία περιλήφθηκε ο αιτών στον από 25 – 1 – 2023 αναπροσαρμοσμένο πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, λόγω μη υποβολής εμπροθέσμως έγκυρου Πιστοποιητικού, αποκλεισθείς ούτω από την ένδικη διαδικασία επιλογής στο στάδιο του ελέγχου των τυπικών προσόντων των υποψηφίων….».

Στην Επιστολή που έστειλε ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου στον υπουργό Παιδείας κ. Κυριάκο Πιερρακάκη διατυπώνονται τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

«Με ποια δικαιοδοσία και δικαιοκρισία μπορεί ο κος Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας να προβαίνει σε τέτοιου είδους διευθετήσεις σε βάρος υφισταμένων του μη λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες των σωματείων τους και επιπρόσθετα, όπως τεκμαίρεται και από το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας που ο ίδιος επέλεξε, να επιφέρει βαρύτατα πλήγματα σε βάρος του κύρους της υπηρεσίας διακυβεύοντας το κεκτημένο της χρηστής διοίκησης και της ισοπολιτείας έναντι του νόμου όλων των πολιτών και της εφαρμογής αυτών από Δημόσιο λειτουργό;

Ρωτάμε λοιπόν τον κο Υπουργό Παιδείας και την Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας με ποιον τρόπο δεν θα διασαλευθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας με τυχόν αλλαγές στις Διευθύνσεις των σχολείων στη βάση της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης 139/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών;

Ρωτάμε επίσης τον κο Υπουργό Παιδείας και την Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας ποιοι φέρουν και θα αναλάβουν ευθύνη για τις καταγέλαστες και άθλιες αυτές εξελίξεις και πότε θα αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτές;

Μήπως θα ήταν ασφαλέστερο ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω αξιότιμος κος Διευθυντής Π. Ε. Β΄ Αθήνας και Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. να απαλλάξει την υπηρεσία από την παρουσία του και τις «υπηρεσίες» που προσφέρει πριν δημιουργηθούν και άλλα τέτοια ευτράπελα»;

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο με μεγάλη σπουδή προβάλλει στην κοινή γνώμη ως επιτεύγματά του την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, θέλοντας να αποσπάσει τη συναίνεση της κοινής γνώμης στις παρεμβάσεις του.

Ωστόσο, όσοι εργάζονται στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, γνωρίζουν από πρώτο χέρι, ότι η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα απέχει παρασάγγας από αυτά που προβάλλει το Υπουργείο. Σχολεία υποστελεχωμένα, με σοβαρές ελλείψεις, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε κτηριακές υποδομές, και φυσικά εκπαιδευτικοί «πολυεργαλεία» με ευθύνες εκπαιδευτικές, διοικητικές, νοσοκομειακές.

Πριν από λίγες μέρες μάλιστα, με την εγκύκλιο για τις εκδρομές, ορίστηκαν και  υπεύθυνοι «μηχανικοί αυτοκινήτων» ενώ παράλληλα τους ανάθεσαν και καθήκοντα μηχανικού καθώς έγιναν υπεύθυνοι για τα στηθαία, τα γείσα, τα κεραμίδια και τις ταράτσες των σχολικών μονάδων!

Προφανώς αγνοεί το υπουργείο πως ο χώρος δράσης των εκπαιδευτικών είναι η ζωντανή τάξη και όχι το γραφείο και η γραφειοκρατία του. 

Όπως εύστοχα σημειώνει ο εκπαιδευτικός - Φυσικός Δημήτρης Τσιριγώτης, για το φετινό σχολικό έτος το «μενού» περιλαμβάνει πέρα από τα γνωστά «πρώτα πιάτα»: υπεύθυνοι τμημάτων, υπεύθυνοι προγράμματος, υπεύθυνοι εργαστηρίων, ατελείωτη γραφική εργασία σε μητρώα, πρακτικά, κλπ, υπεύθυνοι εορτών, υπεύθυνοι εκδρομών, υπεύθυνοι βιβλιοθηκών-κυλικείων και γενικά ένας ατέλειωτος κατάλογος υπεύθυνων εξωδιδακτικών εργασιών και επιπλέον τα «δεύτερα πιάτα», τα πιο ψαγμένα: υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες αξιολόγησης της σχολικής τους μονάδας, ένα σωρό νέες αρμοδιότητες (συντονιστές πεδίου, συντονιστές τάξης, μέντορες, υπεύθυνοι covid, σύμβουλοι σχολικής ζωής, υπεύθυνοι σχολικού εκφοβισμού, συντονιστές ομίλων, μέλη σχολικού συμβουλίου), ένα σωρό εκτός ωραρίου επιμορφώσεις και συνελεύσεις του συλλόγου διδασκόντων. Και τέλος περνάμε στο «επιδόρπιο»: την ατομική αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού.

Αλήθεια όμως, το υπουργείο Παιδείας, πώς αξιολογεί το ίδιο το  έργο του, όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων του και φυσικά των Ελλήνων μαθητών; 

Πως αξιολογεί τους σοβάδες που πέφτουν στα κεφάλια εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων κάθε λίγο και λιγάκι, τις πόρτες και τα παράθυρα που φεύγουν από τις θέσεις τους και τραυματίζουν ή κινδυνεύουν να τραυματίσουν;

Πως αξιολογεί το γεγονός ότι νηπιαγωγός λιποθύμησε μέσα στη σχολική αίθουσα ενώπιον των μικρών μαθητών της και αν δεν την έβρισκε τυχαία γονέας ποιος ξέρει τι μπορούσε να συμβεί καθώς ήταν μόνη της στο σχολείο με πλήθος νηπίων;

Πως αξιολογεί το έργο του στη στελέχωση των σχολείων όταν δυο μήνες μετά την έναρξη τους υπάρχουν χιλιάδες ακόμη κενά εκπαιδευτικών;

 Πως αξιολογεί το  γεγονός ότι ένα μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού εργάζεται σε 2,3,4 και  σχολεία (σαν ένα είδος ιδιότυπου ντελίβερι) με ότι αυτό συνεπάγεται για την δική του υπόσταση αλλά και για την μαθησιακή διαδικασία;

Πως αξιολογεί την μετατροπή των σχολείων σε φυτώρια ελαστικής εργασίας καθώς στελεχώνονται με 40 και 50.000 χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο, κατάσταση που καταργεί την παιδαγωγική σχέση και την αφοσίωση, που είναι απαραίτητες στην εκπαίδευση;

Πως αξιολογεί τα πληθωρικά τμήματα των πάνω από 25 μαθητών που υπονομεύουν τη μαθησιακή διαδικασία;

Πως αξιολογεί τους ευφάνταστους τρόπους «κάλυψης» των κενών στα σχολεία με το «ξεχείλωμα» των αναθέσεων μαθημάτων (ο φιλόλογος διδάσκει θρησκευτικά, ο θεολόγος ιστορία, ο μηχανικός μαθηματικά και ο μαθηματικός φυσική), που βαθαίνουν το κράτος της αμάθειας;

Ο κατάλογος είναι μακρύς αλλά κάπου εδώ θα σταματήσουμε αναμένοντας την αυτοαξιολόγηση του υπουργικού επιτελείου.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 22 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 22/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Σπαζοκεφαλιά με ψωμί του τοστ
Σπαζοκεφαλιά: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν το ψωμί του τοστ σε 10 δευτερόλεπτα
Μόνο οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι που έχουν μεγάλη παρατηρητικότητα θα καταφέρουν να λύσουν αυτήν τη σπαζοκεφαλιά τόσο γρήγορα
Σπαζοκεφαλιά: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν το ψωμί του τοστ σε 10 δευτερόλεπτα
Μάτια
Γιατί ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας; Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους βοηθάει στη λίπανση, το καθάρισμα και την ενυδάτωση των ματιών
Γιατί ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας; Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες