Διορισμοί εκπαιδευτικών: Έως σήμερα οι αιτήσεις-Εκκαθαρισμένος πίνακας
Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση συγκεκριμένων κλάδων/ειδικοτήτων

Έως και σήμερα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μόνιμο διορισμο οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και τελικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78.
 

Δείτε τον εκκαθαρισμένο πίνακα όπως δημοσιεύθηκε στη σελίδα Αναπληρωτές Δάσκαλοι
 

Έως 3 Αυγούστου οι υπόλοιποι κλάδοι

Επιπλέον χθες δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων: 

ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ.

αλούνται λοιπόν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, κατηγορίας ΠΕ, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 1694/28-7-2021) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). από την Παρασκευή 30 Ιουλίου έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Οδηγός για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ενημερώνουν για τις τοποθετήσεις τους ο διατελέσας αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης Δημήτρης Δερμιτζάκης, ο Ειδικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος» Βαγγέλης Παπουτσάκης, ο Οργανωτικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος» Αχιλλέας Τσάμης και ο πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος» και διατελέσας αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Γιώργος Μακράκης.

«Επειδή βρισκόμαστε στη φάση των αιτήσεων-δηλώσεων για τις μόνιμες προσλήψεις ευχόμαστε σε όλες/όλους τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους καλή δήλωση και διορισμό. Εξάλλου ο αγώνας για μόνιμους διορισμούς σε όλες τις ανάγκες της Εκπαίδευσης συνεχίζεται» αναφέρουν.

Η ενημέρωση αφορά στα κριτήρια των τοποθετήσεων, τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις, τη μισθοδοσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις ποινές σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κατά το πρώτο έτος, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

Ως προς τη διαδικασία τοποθέτησης, πρώτα τοποθετούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι, στη συνέχεια τοποθετούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μαζί με όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και τελευταίοι τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί που πήραν απόσπαση ή ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ.

Τα κριτήρια τοποθέτησης

«Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσοτέρους υποψηφίους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών». (ΠΔ144/1997).

Κατά το δεύτερο έτος υπηρέτησης της οργανικής, οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται οριστικά σύμφωνο με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης (μόρια σχολείων, έτη υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση κλπ).

Η τοποθέτηση και τα κριτήρια τοποθέτησης, όπως περιγράφονται παραπάνω, ακολουθήθηκε στην προσωρινή και οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων της ειδικής αγωγής.

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων

Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός κατακτά το δικαίωμα αίτησης απόσπασης ή μετάθεσης μετά την παρέλευση 2 σχολικών ετών στον τόπο διορισμού.

Η προσωρινή τοποθέτηση (την 1η χρονιά) των νεοδιόριστων γίνεται με την παρακάτω σειρά: Τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα και συγκρινόμενοι µόνο μεταξύ τους, όσοι με βάση τη νομοθεσία ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (αναπηρία τέκνων και ιδίων). Ακολουθούν έπειτα οι πολύτεκνοι. Στη συνέχεια έχουν σειρά οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: οικογενειακοί λόγοι, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που συντρέχουν κατά κριτήριο, αν αυτά συντρέχουν και µε την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση, β) στην εντοπιότητα, γ) στους οικογενειακούς λόγους, δ) στη συνολική υπηρεσία και ε) στις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που υπηρέτησαν (μόρια σχολείων).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στα επιµέρους κριτήρια λαµβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισµού τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η οριστική τοποθέτηση - Τα κριτήρια

Η οριστική τοποθέτηση (την 2η χρονιά) των νεοδιόριστων γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

 Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία

● Οικογενειακοί λόγοι: Έγγαµος ή ευρισκόμενος σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή άγαµος γονέας εκπαιδευτικός στον οποίο έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια άγαµων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών. (1 παιδί 4 μονάδες κλπ).

● Μόρια σχολείων: Τα μόρια των σχολείων (συνθήκες διαβίωσης) στα οποία έχει υπηρετήσει κάθε συνάδελφος (ως αναπληρωτής, ωρομίσθιος και νεοδιόριστος).

● Συνυπηρέτηση (4 μονάδες): Υπολογίζεται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η τοποθέτηση.

● Εντοπιότητα (4 μονάδες): Υπολογίζεται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης από διετίας του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση.

Αποσπάσεις-Μεταθέσεις: (Μετά την παρέλευση διετίας)

Μεταθέσεις

Η αίτηση για οριστική τοποθέτηση υποβάλλεται εντός Νοεμβρίου (η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης καθορίζεται µε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος), χωρίς να αναγράφονται στη δήλωση προτιµήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός καταθέτει και τα όποια δικαιολογητικά στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) έχει στη διάθεσή του

Κριτήρια για τις μεταθέσεις - τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρµοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι: 1) η συνολική υπηρεσία 2) η συνυπηρέτηση 3) οι οικογενειακοί λόγοι 4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν 5) η εντοπιότητα 6) η προτίµηση.

Αποσπάσεις

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας

β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

● Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

● Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

● Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.

● Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

● Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Η μισθοδοσία

Η μισθοδοσία των μόνιμων εκπαιδευτικών, όπως και των νεοδιόριστων, πραγματοποιείται τμηματικά σε δύο δόσεις ανά 15 ημέρες κάθε μήνα. Συγκεκριμένα στις 12 καταβάλλεται η α΄ δόση και στις 26 κάθε μήνα η β΄ δόση του μισθού. Σε περιπτώσεις αργίας και Σαββατοκύριακου η μισθοδοσία καταβάλλεται μία ημέρα νωρίτερα.

Άδειες που θεωρούνται ότι διανύθηκαν στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού, όπως και του νεοδιόριστου:

Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές, άδειες κύησης και λοχείας και κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού.

Τα δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών(σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ)

2. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό(εφόσον υπάρχει), σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ

3. Φωτοτυπίες βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, ακόμα και αυτές που θέλω μόνο για μισθολογική αναγνώριση

4. Υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας

5. Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ

6. Υπεύθυνης δήλωση ασφαλιστικής κάλυψης

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

8. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄

9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το ermis.gov είτε από το MyKEPlive

10. Βεβαίωση συνυπηρέτησης, αν προσληφθήκατε στο ίδιο μέρος που εργάζεται ο/η σύζυγος σας

11. Γνωματεύσεις από ψυχίατρο, παθολόγο ή γενικό ιατρό(δημοσίου ή ιδιωτών). Για τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά από Ψυχίατρο και Παθολόγο μπορείτε εάν θέλετε να περιμένετε μήπως στην Διεύθυνση σας ζητήσουν συγκεκριμένη μορφή ή σας δώσουν συγκεκριμένα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν

12. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, όπου είστε πρώτος δικαιούχος(να φαίνεται καθαρά το IBAN)

13. Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη δήλωση καταβολής επιδόματος τέκνων

14. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

15. Πιστοποιητικό αναπηρίας 50% και πάνω δικό σας ή του/της συζύγου ή τέκνου

16. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε φυγόδικος ή φυγόποινος ή δεν κατέχετε άλλη θέση δημοσίου

Προσοχή!!! Όλα σχεδόν τα έγγραφα που σας απασχολούν μπορούν να εκδοθούν και ηλεκτρονικά. Επίσης, όλα τα Δημόσια έγγραφα παραδίδονται σε απλή φωτοτυπία και δεν χρειάζονται επικύρωση εκτός βέβαια από τις γνωματεύσεις των γιατρών που πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Ποινή σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης μέσα σε ένα έτος από το ΦΕΚ διορισμού

Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής: «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμούπαραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων».

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Φέτος θα κάτσουμε παραπάνω: Αυξάνονται οι υποχρεωτικές αργιές

Προσφορές 60.000 αποφοίτων Λυκείου και πτυχιούχων από την ΕΛΣΤΑΤ - Αιτήσεις έως 27/9

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 27/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

εκπαιδευτικοί απεργία ενάντια στην αξιολόγηση - συνέλευση προέδρων
ΕΛΜΕ Λάρισας: Συμπαράσταση για τις επιθέσεις από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς
Με ψήφισμα που αποφάσισαν οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ της χώρας στη γενική τους συνέλευση _Οχι στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
ΕΛΜΕ Λάρισας: Συμπαράσταση για τις επιθέσεις από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς