Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων ΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης

Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν.4354/2015

Δείτε την απόφαση αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα