Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Αναστολή του ΕΣΥ και πλήρης ιδιωτικοποίηση. Αυτός ήταν ο στόχος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν τα μέλη της Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ αναφερόμενα σε τροπολογία του νέου υπουργού Υγείας Θ. Πλεύρη

Με τροπολογία / προσθήκη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής Και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» που κατατέθηκε στην Βουλή στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός υγείας Θανάσης Πλεύρης προχωρά στην πλήρη παράδοση σχεδόν του συνόλου των δραστηριοτήτων των νοσοκομείων στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Αυτό καταγγέλλουν τα μέλη της Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ Δέσποινα Τοσονίδου και Πάνος Παπανικολάου

Η ανακοίνωση των δυο μελών της ΕΓ της ΟΕΝΓΕ

Κυριολεκτικά με το καλημέρα έγιναν τα θριαμβευτικά αποκαλυπτήρια για το σκοπό που εξυπηρετούσε όλος αυτός ο προπαγανδιστικός θόρυβος που εξαπολύθηκε από την κυβέρνηση για τους λίγους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, παρά το γεγονός πως το ποσοστό εμβολιασμού των υγειονομικών του ΕΣΥ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Ο νέος υπουργός κ. Πλεύρης με τροπολογία που κατέθεσε σε άσχετο νομοσχέδιο (του Υπουργείου Μετανάστευσης περί απελάσεων προσφύγων, σημαδιακό κι αυτό) προχωρά στην πλήρη παράδοση σχεδόν του συνόλου των δραστηριοτήτων των νοσοκομείων (εργαστηριακός τομέας, υπηρεσίες διοικητικές – τεχνικές – οικονομικές, φύλαξη, καθαριότητα κλπ) σε ιδιωτικές δομές, ιδιωτικές επιχειρήσεις περίθαλψης, ιδιωτικά συνεργεία, ιδιώτες εργολάβους ανθρώπινης εργασίας.

Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα σε διοικητές νοσοκομείων και ΥΠΕ για απ’ ευθείας αναθέσεις χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Το ίδιο ακριβώς προβλέπεται να ισχύσει και για το ΕΚΑΒ, μέσω συμβάσεων με εταιρίες ιδιωτικών ασθενοφόρων.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι εκτός από τα εκδικητικά τιμωρητικά μέτρα ενάντια στους λίγους υγειονομικούς που (κακώς) δεν έχουν εμβολιαστεί, όλα αυτά δεν ήταν παρά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για πλήρη ιδιωτικοποίηση των πάντων και για όργιο κρατικοδίαιτης ρεμούλας «ημέτερων» ιδιωτών – επιχειρηματιών.

Επίσης, οι συμβάσεις των νέων επικουρικών υγειονομικών θα είναι 3μηνες αντί ετήσιες, δηλαδή μετατρέπονται ολοκληρωτικά σε μίας χρήσεως αναλώσιμα αντικείμενα.

Μονόδρομος ο πανυγειονομικός απεργιακός αγώνας διαρκείας. Καλούμε το λαό σε ξεσηκωμό συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους υγειονομικούς για τη σωτηρία του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας δωρεάν περίθαλψης.

Δήλωση από Δέσποινα Τοσονίδου και Πάνο Παπανικολάου, εκπροσώπους του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή στην Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ 

Η τροπολογία Πλεύρη

Μετακινήσεις προσωπικού
1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Ν 116), ως προς τις μετακινήσεις του πάσης
φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 31η.12.2021, εφόσον το προσωπικό συμμορφώνεται με την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού του άρθρου 206 του ν, 4820/2021 (Α’ 130).
2. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 2522020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4632/2020 (Α’ 76), κατά το μέρος που αφορά σε μετακίνηση
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2021.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 203.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4633/2020 (Α’ 83), ως προς τη
μετακίνηση επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
4. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού covid19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 3Ιης.12.2021, ο Πρόεδρος του Εθνικού
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται, με απόφασή του, να μετακινεί νια χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικό του ΕΚΑΒ για τη
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών με σκοπό
την προστασία της δημόσιας υγείας. Μη συμμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού
προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης ή άρνηση
να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α 26).
5. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού covid19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η,12.2021, ο
Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα,
με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως
προσωπικό από Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ,ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς,
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού covid19. Ο ανωτέρω
προγραμματισμός απασχόλησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει τη λειτουργία μιας
πλήρους βάρδιας συγκροτημένης Τ.Ο.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά
προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. Τα άρθρα εικοστό όγδοο του ν. 4737/2020 (Ν 204) και 16 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), ως προς τη δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως
προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς
Φορείς, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.


Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), οι φορείς, το προσωπικό των
οποίων εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού covid-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, καθώς και οι Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το
οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου
άρθρου, δύνανται να προσλαμβάνουν: α) παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού
του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Ν 81) και β) ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων
επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), προκειμένου να
διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού δεν
απαιτούνται προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006
(Α’ 280) και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Η δαπάνη που προκύπτει από την
εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα με έκτακτη
επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας,
2. Οι φορείς ενημερώνουν την οικεία κατά περίπτωση Δ.Υ.ΠΕ., σχετικά με τον αριθμό των προς
αναπλήρωση θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία για την περ. α) και ιατρών για την περ. β), η οποία,
έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραμμένων σε αυτούς
υποψηφίων, εκδίδει απόφαση τοποθέτησης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Το εν λόγω
προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβαση εργασίας με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται, η οποία
δύναται να Παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα. Για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.) απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα του Προέδρου του, που
υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση.
3. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν διαγράφεται από τους ως
άνω τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς. Σε περίπτωση
έγκρισης πρόσληψης, σύμφωνα με τα άρθρα 10 του ν. 3329/2005 και 21 του ν. 3580/2007, αφού
λυθεί η τρίμηνη σύμβαση, το προσωπικό αυτό διορίζεται εκ νέου σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής
του και ακολούθως συνάπτει νεότερη σύμβαση με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που
κενώνεται από τη λύση της τρίμηνης σύμβασης δύναται να καλύπτεται από τον επόμενο σε σειρά
κατάταξης υποψήφιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των τριών (3)
μηνών.
4. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος προσκομίζει τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα……….

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βίντεο με τη Γεωργία που «βγαίνει μπροστά» στην κάμερα για τον βιασμό της

Πώς θα πάρεις το άγνωστο Επίδομα 244,35 ευρώ με 3 δικαιολογητικά

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η πρώτη ετήσια Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών στον Αυτισμό στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Μετρό - ΜΜΜ
Μετρό: Κλειστός από τις 11:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο»
Κλειστός θα είναι για κάποιες ώρες ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που είναι προγραμματισμένο στο κέντρο...
Μετρό: Κλειστός από τις 11:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο»