Προσλήψεις υδραυλικών στο Δήμο Αλμυρού
Εύρεση εργασίας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας, που εδρεύει στον Αλμυρό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ, Φιλελλήνων 27, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Χατζηγεωργίου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2422025897).

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Τη Δευτέρα (25/11) η συνάντηση ΔΟΕ - ΑΣΕΠ 
Τη Δευτέρα (25/11) η συνάντηση ΔΟΕ - ΑΣΕΠ 
Θα συζητηθεί μεταξύ άλλων το ζήτημα της πληρωμής παραβόλου, ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός εκπαιδευτικών από τον διαγωνισμό για τους μόνιμους...
Τη Δευτέρα (25/11) η συνάντηση ΔΟΕ - ΑΣΕΠ 
Παρουσίαση των αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών για την περίοδο 2011-2019
Παρουσίαση των αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών για την περίοδο 2011-2019
Αρχαιολόγοι, συντηρητές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες θα παρουσιάσουν το αρχαιολογικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων κατά τη χρονική περίοδο 2011-2019
Παρουσίαση των αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών για την περίοδο 2011-2019