ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

8 προσλήψεις στο Δήμος Κέρκυρας
8 προσλήψεις στο Δήμος Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας  ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας...

8 προσλήψεις στο Δήμος Κέρκυρας