ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

Μία θέση μάγειρα στο Δήμο Πρεσπών
Μία θέση μάγειρα στο Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του...

Μία θέση μάγειρα στο Δήμο Πρεσπών