ΕΡΓΑΤΕΣ

Προσλήψεις στο Δήμο Δελφών
Προσλήψεις στο Δήμο Δελφών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π.Κε.Δ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά...

Προσλήψεις στο Δήμο Δελφών