Θέσεις στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις

2 Πτυχιούχοι ΑΕΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών ή ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας - Θεσσαλονίκη
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/09/2019

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας με Διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφούς ειδικότητας - Θεσσαλονίκη
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/09/2019

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας - Ιωάννινα
Καταληκτική Ημερομηνία: 23/09/2019

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Πληροφορικής- Θεσσαλονίκη

Καταληκτική Ημερομηνία: 25/09/2019

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή άλλης συναφούς ειδικότητας με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια - Θεσσαλονίκη
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/09/2019

1 άτομο με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών με Διδακτορικό τίτλο σε θέματα Μηχανικής Μάθησης και/ή Επεξεργασίας
Σήματος - Θεσσαλονίκη

Καταληκτική Ημερομηνία: 25/09/2019

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

best of network

σχετικά άρθρα