ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Επιστολή ΕΠE για την ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια εγγράφων ασφαλείας
Επιστολή ΕΠE για την ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια εγγράφων ασφαλείας
Επιστολή Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) σχετικά με την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων...
Επιστολή ΕΠE για την ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια εγγράφων ασφαλείας
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας: Η πρότασή μας για την επαγγελματική εκπαίδευση
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας: Η πρότασή μας για την επαγγελματική εκπαίδευση

Σχετικά με την πρόσκληση του ΙΕΠ για την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων από θεσμικούς φορείς της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας...

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας: Η πρότασή μας για την επαγγελματική εκπαίδευση