Αναμένεται νέα προκήρυξη: 265 διοικητικοί, τεχνικοί και μηχανικοί στα Κέντρα Υποδοχής
Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ

Νέα μεγάλη προκήρυξη αναμένεται να εκδώσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της υπηρεσίας Ασύλου.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, η σχετική υπουργική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες στο πρόγραμμα «Διαύγεια», θα προκηρυχθούν 265 θέσεις από δέκα ειδικότητες της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία και σε έξι Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εκ των οποίων τα πέντε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για επείγον αίτημα του υπουργείου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατανέμονται 20 θέσεις, ενώ στα υπόλοιπα έξι Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η κατανομή των θέσεων ανά περιοχή γίνεται ως εξής:

• Λέσβος, 57 θέσεις,

• Χίος, 41 θέσεις,

• Λέρος, 46 θέσεις,

• Κως, 22 θέσεις,

• Σάμος, 47 θέσεις, και

• Φυλάκιο Eβρου, 32 θέσεις.

Αναφορικά με τις ειδικότητες που ζητούνται, η πλειονότητα των θέσεων εντοπίζεται στις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, όπου κατανέμονται 137 θέσεις, και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, όπου αντιστοιχούν 55 θέσεις. Επίσης, θα προσληφθούν 13 Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ, δώδεκα πτυχιούχοι ΤΕΙ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού και δώδεκα Υδραυλικοί, ή σε έλλειψη αυτών Βοηθοί Υδραυλικοί ΔΕ, έντεκα Ηλεκτρολόγοι ΔΕ και δέκα πτυχιούχοι ΤΕΙ Πληροφορικής. Στις ειδικότητες ΠΕ Πληροφορικής, ΔΕ Οδηγών και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών κατανέμονται οκτώ, πέντε και δυο θέσεις, αντίστοιχα.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Oσον αφορά στους τίτλους σπουδών που οφείλουν να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, το «Eθνος - Εργασία» παρουσιάζει ενδεικτικά τους τίτλους των δύο δημοφιλέστερων ειδικοτήτων της προκήρυξης, όπως αναφέρονται στο επίσημο «Προσοντολόγιο για Διορισμό στο Δημόσιο».

ΔΕ Διοικητικών: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ στους κλάδους (α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων, (β) Οικονομίας και (γ) Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕΛ των τμημάτων: (α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, (β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, (γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, (δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, και (ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων.

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι, όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός, επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών ή νομικών μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Το κείμενο της προκήρυξης έχει ήδη σταλεί στο ΑΣΕΠ για έγκριση και, πλέον, ο φορέας αναμένει το «πράσινο φως», ώστε να προκηρύξει τις θέσεις.

Πέραν των προβλεπόμενων τίτλων σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος ανεργίας και η προϋπηρεσία των υποψηφίων, η ιδιότητά τους ως μέλη ή τέκνα πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών, ο αριθμός των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων, καθώς και η εντοπιότητα, βάσει της οποίας προκρίνονται για πρόσληψη οι μόνιμοι των περιοχών όπου θα γίνουν οι προσλήψεις.

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν μόρια και έχουν ανοικτές αιτήσεις
 

 

σχετικά άρθρα

Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους 19 δήμους των Βρυξελλών, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών