ΒΡΙΣΚΩ ΔΟΥΛΕΙΑ

67 προσλήψεις μονίμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μέσω ΑΣΕΠ
67 προσλήψεις μονίμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μέσω ΑΣΕΠ
Σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι διαδικασίες για προσλήψεις 67 μονίμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού...
67 προσλήψεις μονίμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μέσω ΑΣΕΠ
2 Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά
2 Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση της Β’ Φάσης Ευρωπαϊκού έργου “BLUACT” στο...

2 Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά