ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με σπουδές σε διάφορους κλάδους, για...
Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Προσλήψεις στο Δήμο Δελφών
Προσλήψεις στο Δήμο Δελφών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π.Κε.Δ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά...

Προσλήψεις στο Δήμο Δελφών