ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑΕΔ: 500 προσλήψεις για 2 χρόνια σε 49 νομούς- Προκήρυξη
ΟΑΕΔ: 500 προσλήψεις για 2 χρόνια σε 49 νομούς- Προκήρυξη
Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει εκ νέου την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων ατόμων τετράωρης απασχόλησης...
ΟΑΕΔ: 500 προσλήψεις για 2 χρόνια σε 49 νομούς- Προκήρυξη
Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στο Δ. Θεσσαλονίκης
Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στο Δ. Θεσσαλονίκης

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο, για την υλοποίηση της Β΄ Φάσης του Ευρωπαϊκού έργου...

Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στο Δ. Θεσσαλονίκης