ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις εργασίας στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας
Θέσεις εργασίας στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας
Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης...
Θέσεις εργασίας στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας