Νέα διάκριση για το ΕΚΠΑ: 25ο στην Ευρώπη σε ερευνητική κατάταξη
Και 92ο στον κόσμο στην ερευνητική κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2023

Μία πολύ σημαντική διάκριση, που καταδεικνύει το υψηλής ποιότητας και παγκόσμιας επίδρασης και αναγνώρισης ερευνητικό έργο του ΕΚΠΑ, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της παγκόσμιας ερευνητικής κατάταξης «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2023». Πιο συγκεκριμένα το ίδρυμα καταλαμβάνει την 92η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 19.514 Πανεπιστημίων από 216 χώρες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 25η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων για το 2023. (βλέπε πίνακα 1). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όπως φαίνεται στην εικόνα 1 όπου αποτυπώνεται η θέση του ΕΚΠΑ στα επιμέρους κριτήρια της κατάταξης, στο κριτήριο i10 index των τελευταίων πέντε ετών το Ίδρυμα βρίσκεται στην 61η θέση παγκοσμίως και στην 15η θέση στην Ευρώπη.

Η εν λόγω κατάταξη είναι η πρώτη και μοναδική που βασίζεται στους συνολικούς και πρόσφατους δείκτες (της τελευταίας πενταετίας) ερευνητικής παραγωγικότητας των σημαντικότερων επιστημόνων και ερευνητών των Πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα η απόδοση, η βαθμολογία και η θέση κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται με βάση τις βαθμολογίες των δεικτών h-index και i10 και τις αναφορές στο Google Scholar του ερευνητικού του δυναμικού.

Για το 2023 στην κατάταξη συμπεριλήφθηκε το ερευνητικό έργο της τελευταίας πενταετίας 1.153.395 επιστημόνων από 216 χώρες, με 7706 εξ αυτών να είναι Έλληνες Καθηγητές, Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων.

Άλλη μία σημαντική διάκριση για το ΕΚΠΑ αποτελεί το γεγονός ότι έχει συνολικά τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην εν λόγω κατάταξη (1437), ενώ 54 εξ αυτών βρίσκονται στους top 2%, 276 στους top10%, και 548 στους top20% των ερευνητών παγκοσμίως (βλέπε πίνακα 3).

Πίνακας 1: Η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κατάταξη «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2023»

 

University

Region

Rank

World

Rank

Scientists in

AD Index

1

National and Kapodistrian University of Athens

25

92

1437

2

Aristotle University of Thessaloniki

167

422

984

3

National Technical University of Athens

198

485

528

4

University of Crete

223

540

356

5

University of Ioannina

248

592

339

6

University of Patras (incl University of Western Greece)

271

654

665

7

Technical University of Crete

396

944

128

8

Harokopio University of Athens

420

1006

81

9

Agricultural University of Athens

475

1117

163

10

University of Thessaly

557

1319

557

11

Democritus University of Thrace

606

1430

300

12

University of Piraeus

663

1546

114

13

University of West Attica

721

1702

227

14

Hellenic Open University

778

1882

54

15

Athens University of Economics and Business

875

2254

169

16

University of the Aegean

886

2272

202

17

Hellenic Mediterranean University

973

2520

96

18

University of Macedonia

1141

3050

50

19

International Hellenic University

1170

3160

57

20

University of Western Macedonia

1279

3533

94

21

School of Pedagogical and Technological Εducation

1411

3946

21

22

University of Peloponnese

1590

4827

90

23

Ionian University

1657

5030

44

24

Panteion University of Political and Social Sciences

1724

5231

41

Πηγή: https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?country_code=gr

Πίνακας 2: Οι πρώτοι 10 καθηγητές του ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη AD Science Index

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Aντικείμενο

Παγκόσμια θέση

Τίτλος δημοφιλέστερης δημοσίευσης

1

Christine Κourkoumelis Top 2%

 

 

Natural Sciences / Physics

#99

 

Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC

 

2

 

Fassouliotis Dimitris Top 2%

 

 

Natural Sciences / Physics

 

#111

 

Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC

3

Niki Saoulidou Top 2%

 

Natural Sciences / Physics

 

#222

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC

 

4

Konstantinos Theofilatos Top 2%

 

Natural Sciences / Physics

 

#244

 

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC

5

Paraskevas Paris Sphicas Top 2%

 

Natural Sciences / Physics

 

#251

 

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC

 

6

George P Chrousos Top 2%

 

Medical and Health Sciences / Pediatric Endocrinology and Metabolism

 

#252

 

The concepts of stress and stress system disorders: overview of physical and behavioral homeostasis

7

Dimitrios Trichopoulos Top 2%

 

Medical and Health Sciences / Epidemiology and Public Health

 

#662

 

Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016

8

Antonia Trichopoulou Top 2%

President HHF Medical School NKUA

#924

 

Heart disease and stroke statistics--2012 update: a report from the American Heart Association

9

Meletios Athanasios Dimopoulos Top 2%

 

Dean, Clinical Therapeutics, Hematology -Oncology

#1059

 

International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma

 

10

 

Gerasimos Filippatos Top 2%

Medical and Health Sciences / Cardiology

 

#1344

 

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC

Πηγή:https://www.adscientificindex.com/university/National+and+Kapodistrian+University+of+Athens/

Για την κατάταξη των χωρών χρησιμοποιούνται τέσσερα κριτήρια. Το πρώτο είναι ο αριθμός των επιστημόνων κάθε Πανεπιστημίου στον κατάλογο των 10.000 κορυφαίων επιστημόνων. Το δεύτερο κριτήριο είναι ο αριθμός των επιστημόνων στον κατάλογο των 100.000 με την σημαντικότερη ερευνητική παραγωγή. Το τρίτο είναι ο συνολικός αριθμός των επιστημόνων του Πανεπιστημίου που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό κατάλογο AD Scientific Index. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά την εφαρμογή και των τριών αυτών κριτηρίων, χρησιμοποιείται ως τέταρτο κριτήριο η υψηλότερη παγκόσμια θέση στην κατάταξη μεταξύ των ερευνητών που βρίσκονται στην πρώτη θέση του Ιδρύματος τους. Χρησιμοποιούνται οι συνολικές τιμές των δεικτών H-index και i10-index μαζί με τον αριθμό των αναφορών, καθώς και οι συνολικές τιμές των δεικτών H-index και i10-index των τελευταίων 5 ετών μαζί με τον αριθμό των αναφορών που έλαβαν τα τελευταία 5 έτη. Τα δεδομένα συλλέγοντα από το προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, και τα δεδομένα και η θέση των Ιδρυμάτων επικαιροποιούνται συνεχώς με αποτέλεσμα η εν λόγω κατάταξη να αποδίδει μια δυναμική και όχι στατική εικόνα.

Εικόνα 1: Η θέση του ΕΚΠΑ στα επιμέρους κριτήρια της Κατάταξης AD Science Index

διακριση ΕΚΠΑ

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανομή των 1437 επιστημόνων του ΕΚΠΑ στα επιμέρους επιστημονικά -ερευνητικά πεδία και στο 2% και 10% των κορυφαίων σε ερευνητική παραγωγή επιστημόνων.

Πίνακας 3: Κατανομή των 1437 επιστημόνων του ΕΚΠΑ στα επιμέρους επιστημονικά - ερευνητικά πεδία

Number of scientists in National and Kapodistrian University of Athens

Total number of scientists

Agriculture & Forestry

Arts, Design and Architecture

Business & Management

Economics & Econometrics

Education

Engineering & Technology

History, Philosophy, Theology

Law / Law and Legal Studies

Medical and Health Sciences

Natural Sciences

Social Sciences

Others

In World's Top 2% Scientists

54

0

0

0

0

0

1

0

0

35

9

0

9

In World's Top 10% Scientists

276

0

0

0

0

1

15

0

0

156

39

0

65

In World's Top 20% Scientists

548

3

0

2

2

1

30

2

0

290

82

2

134

Total Scientists in Index

1437

10

0

13

22

14

111

14

1

602

227

48

375

Πηγή: Ιστοσελίδα της Κατάταξης

Στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και στην 92η παγκοσμίως όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βρίσκεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην 422η θέση παγκοσμίως , το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 485η θέση παγκοσμίως, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 540η θέση παγκοσμίως, και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 592η θέση παγκοσμίως.

Την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη καταλαμβάνει το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Harvard και ακολουθούν το επίσης Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Stanford και στην τρίτη θέση το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το οποίο είναι και το μόνο ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο top 10 της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω κατάταξης αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τον πολυεπίπεδο, εξωστρεφή και κυρίως επιδραστικό προσανατολισμό του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του ΕΚΠΑ. Ιδιαίτερα στις παγκόσμιες κατατάξεις οι οποίες βασίζονται σε open access εργαλεία και σε μια σειρά κριτηρίων που επικεντρώνουν στην ερευνητική επίδραση των τελευταίων δέκα ετών και στην ανάδειξη της ποιότητας και όχι της ποσότητας στην έρευνα, αποδεικνύεται ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται δικαίως στο top 100 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους αλλά και τους ερευνητές του Ιδρύματος μας για την υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας έρευνα. Αποτελεί το θεμέλιο λίθο ενός σύγχρονου επιτυχημένου και προβεβλημένου διεθνώς Πανεπιστημίου, το οποίο στοχεύει στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην διεθνή συνεργασία.

Θάνος Δημόπουλος Πρύτανης ΕΚΠΑ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Συνελήφθη καθηγήτρια σε σχολική εκδρομή επειδή μαθητής είχε πάνω του κάνναβη και σουγιά

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Νοσοκομείο
Πάτρα: Ακρωτηρίασαν τα πόδια της 20χρονης φοιτήτριας που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
Οι γιατροί στο ΚΑΤ πήραν την απόφαση για ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών, από το μέρος του γονάτου και κάτω, για να μην επεκταθεί η επιπλοκή
Πάτρα: Ακρωτηρίασαν τα πόδια της 20χρονης φοιτήτριας που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
Παιδικοί σταθμοί
Νηπιαγωγός κατηγορεί τους γονείς των μαθητών της για το ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν την αποτυχία
«Είναι κατά τη γνώμη μου καταστροφικό. Αν δεν κέρδισες ένα βραβείο, δεν το κέρδισες. Και δεν το κέρδισες επειδή έχασες»
Νηπιαγωγός κατηγορεί τους γονείς των μαθητών της για το ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν την αποτυχία