Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Στην 53η θέση παγκοσμίως το ΕΚΠΑ στο επιστημονικό πεδίο  της  «καρδιολογίας»  και στην 250η θέση συνολικά στην παγκόσμια κατάταξη «US News - Best Global University Rankings 2022- 2023»

Δημοσιεύθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά από τον ειδησεογραφικό οργανισμό US News”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων  «Best Global University Ranking 2022-2023».  Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις παγκοσμίως. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 250 μεταξύ των 2000 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή κατάταξη,  ανεβαίνοντας δέκα θέσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά και  επιτυγχάνοντας την υψηλότερη θέση για ελληνικό πανεπιστήμιο στα εννέα χρόνια που δημοσιεύεται η εν λόγω κατάταξη. Παράλληλα βρίσκεται  και στην 1η θέση μεταξύ των δέκα (10) Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται στην εν λόγω κατάταξη (Πίνακας 1).  Επιπροσθέτως καταλαμβάνει την 53η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο - ερευνητικό αντικείμενο της «Καρδιολογίας» Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Π.Α. κατέχει τη 104η θέση μεταξύ των 608 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.

Από το σύνολο των πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως,  επιλέχθηκαν 2011 Πανεπιστήμια  με την τελική συνολική κατάταξη των 2000 καλύτερων Πανεπιστημίων να καλύπτει ένα εύρος 95  χωρών.  Η εν λόγω κατάταξη λαμβάνει δεδομένα από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions).

Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο στα 2000, θα πρέπει  πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters. Στη συνέχεια, ένα ίδρυμα πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων που είχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και τα άρθρα αυτά να αναφέρονται ή να αναπαράγονται από τα κορυφαία 200 της προαναφερθείσας έρευνας φήμης. Στην κατάταξη του 2023 λήφθηκαν υπόψη οι δημοσιεύσεις όλων των Ιδρυμάτων για την περίοδο 2016-2020. Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει δημοσιευμένα τουλάχιστον 1250 ερευνητικά τεκμήρια (άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους κ.α) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πίνακας 1: Θέση και επίδοση των δέκα (10) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονταν στον πίνακα των 2000  καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης  US News - Best Global University Rankings (2023)

Πανεπιστήμιο

Παγκόσμια Θέση

2022-2023

Θέση στην Ελλάδα

2022-2023

Συνολική Επίδοση-Βαθμός

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

250

1

60,6

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

363

2

55,6

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

441

3

53,4

Πανεπιστήμιο Κρήτης

605

4

48,2

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

693

5

45,9

Πανεπιστήμιο Πάτρας

869

6

41,8

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

964

7

39,6

Πανεπιστήμιο  Αιγαίου

1022

8

38,3

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

1158

9

35,1

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1455

10

287

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 2000 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:

 1. Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 2. Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 3. Δημοσιεύσεις(10%)
 4. Συγγράμματα  (2.5%)
 5. Συνέδρια (2.5%)
 6. Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)
 7. Σύνολο αναφορών (7.5%)
 8. Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)
 9. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)
 10. Διεθνείς Συνεργασίες (5%)
 11. Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)
 12. Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  (5%)
 13. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings την περίοδο 2015-2023

Έτος

Διεθνής Θέση

2022-2023

250/2000

2021-2022

260/1750

2020-2021

257/1500

2019-2020

262/1500

2018-2019

279/1250

2017-2018

286/1250

2016-2017

291/1000

2015-2016

292/500

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

Ο οργανισμός που συντάσσει τον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης παραθέτει ως «επίδοση» και τη θέση του κάθε ιδρύματος στους 13 επιμέρους δείκτες που αξιολογεί.  Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η επίδοση του ΕΚΠΑ στους συγκεκριμένους δείκτες.  Παρατίθενται στοιχεία της τελευταίας εξαετίας.

Πίνακας 3: Η θέση – επίδοση του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες  του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings

Δείκτης – Κριτήριο

Θέση του ΕΚΠΑ

2023

Θέση του ΕΚΠΑ

2022

Θέση του ΕΚΠΑ

2021

Θέση του ΕΚΠΑ

2020

Θέση του ΕΚΠΑ

2019

Θέση του ΕΚΠΑ

2018

Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)

 

603

 

645

 

635

 

621

 

610

 

708

Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)

148

176

 

201

 

216

202

232

Δημοσιεύσεις(10%)

240

236

223

217

199

183

Συγγράμματα  (2.5%)

281

337

351

344

377

316

Συνέδρια (2.5%)

506

490

458

399

416

380

Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)

384

422

421

453

457

458

Σύνολο αναφορών (7.5%)

220

220

212

215

208

196

Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)

240

239

224

215

220

199

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)

582

525

458

435

462

463

Διεθνείς Συνεργασίες (10%)

 

497

 

478

 

436

 

393

 

344

 

352

Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων

294

254

248

225

221

262

Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

186

179

163

163

170

167

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

235

223

203

205

251

272

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποδεικνύουν την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του ΕΚΠΑ ως σημαντικού παγκόσμιου ερευνητικού ιδρύματος. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως  σε είκοσι δύο (22) επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ένα από αυτά κατατάσσεται σε τρία εξ αυτών κατατάσσεται στο στο top 100 των Πανεπιστημίων (Καρδιολογία, Μεταδοτικές Ασθένειες και Γαστρεντερολογία -Ηπατολογία).

Τα είκοσι δύο επιστημονικά πεδία στα οποία το ΕΚΠΑ επέτυχε σημαντική διάκριση στη φετινή κατάταξη (έναντι είκοσι το 2021,  δεκαέξι το 2020 και δώδεκα το 2019) είναι τα εξής:

 1. Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 53η θέση παγκοσμίως.
 2. Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες»  (Infectious Diseases) στην 56η θέση.
 3. Στην «Γαστρεντερολογία -Ηπατολογία» (Gastroenterology and Hepatology ) στην 98η θέση.
 4. Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 108η θέση.
 5. Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 112η θέση.
 6. Στον Τομέα «Δημόσια Περιβαλλοντική και εργασιακή Υγεία» (Public, Environmental and Occupational Health)  στην 116η θέση.
 7. Στην «Ογκολογία» (Oncology) στην 120η θέση.
 8. Στον Τομέα της «Χειρουργικής» (Surgery) στην 122η  θέση
 9. Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 122η  θέση.
 10. Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 138η θέση.
 11. Στον Τομέα «Ενδοκρινολογία και Μεταβολισμός» (Endocrinology and Metabolism) στην 156η θέση.
 12.  Στον Τομέα «Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική και Ιατρική Απεικόνιση»  (Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging) στην 206η θέση.
 13.  Στην «Κυτταρική Βιολογία» (Cell Biology) στην 226η θέση.
 14. Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη  244η θέση.
 15. Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική»  (Molecular Biology and Genetics) στην 274η θέση.
 16. Στις «Επιστήμες της Γης» (Geosciences)  στη 285η θέση.
 17.  Στον Τομέα «Ψυχιατρική/Ψυχολογία»  ( Psychiatry/ Psychology) στην 332η θέση.
 18. Στις  "Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία" (Social Sciences and

Public Health) στην 335η  θέση.

 1. Στον Τομέα  «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 376η θέση.
 2. Στον Τομέα «Επιστήμες της Υπολογιστών» στην 448η θέση.
 3. Στη «Μηχανική» (Engineering) στη 593η θέση.
 4. Στη «Χημεία» (Chemistry) στη 651η θέση.

Στο top 10 της Κατάταξης βρίσκονται οκτώ Πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ακολουθούν άλλα δύο Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το ΜΙΤ και το Στάνφορντ. Στην πέμπτη θέση συναντάμε το πρώτο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αυτό της Οξφόρδης και στην 8η θέση το Cambridge. Στην 18η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Τορόντο του Καναδά. Στην 27η θέση εντοπίζεται το πρώτο Πανεπιστήμιο από την Αυστραλία αυτό της Μελβούρνης, ενώ αντίστοιχα το πρώτο Ασιατικό Πανεπιστήμιο είναι  το Κινέζικο Tsinghua στην 23η θέση. Η Αφρικανική Ήπειρος εκπροσωπείται από 62 Πανεπιστήμια με πρώτο από αυτά το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν το οποίο βρίσκεται στην 125η θέση.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, για τον σημαντικό αγώνα που καταβάλλουν καθημερινά και υπό δύσκολες  συνθήκες , για να μπορεί το Πανεπιστήμιο μας να διατηρεί την υψηλή ποιότητα σπουδών και έρευνας. Η συγκεκριμένη διάκριση όπως και όλες όσες έχουν επιτευχθεί και ανακοινωθεί, ανήκουν σε αυτούς. Θα συνεχίσουμε την κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη σε διεθνές επίπεδο του πολύ σημαντικού διδακτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου  του Πανεπιστημίου μας

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα