Υποβολή παραίτησης του Διευθυντή Γυμνασίου Γαλατά Πέτρου Καρυστινού
Γυμνάσιο Γαλατά

Υποβολή παραίτησης Διευθυντή Γυμνασίου Γαλατά

Όπως σας είναι γνωστό, μας κοινοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘ η με αριθμό 190089/Γ1/ 10-12-13 εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της ΑΕΕ και την ευθύνη υλοποίησή της από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων με την επιστημονική / παιδαγωγική στήριξη των Σχολικών Συμβούλων και τη διοικητική υποστήριξη των Διευθυντών Διευθύνσεων. Επίσης στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ότι η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών, που ορίζονται οικειοθελώς με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ενώ οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εποπτεύουν και συντονίζουν την όλη διαδικασία. Όπως όριζε το τυπικό της διαδικασίας, στις………. συνήλθε ο σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Γαλατά, προκειμένου να σχηματιστούν και να οριστούν οι ομάδες εργασίας στα πλαίσια της ΑΕΕ. Ωστόσο οι συνάδελφοι, συνεπείς στις αποφάσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά αλλά και της ΟΛΜΕ, αρνήθηκαν ομόφωνα τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας. Οι λόγοι της άρνησής τους έχουν καταγραφεί στην με αριθμό…..πράξη του Συλλόγου Καθηγητών. Κατόπιν τούτων, στις 24 Μαρτίου 2014 μάς κοινοποιήθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 44375/Γ1 διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΑΙθ, σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας όφειλαν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου να έχουν συγκροτήσει και να έχουν στελεχώσει οι ίδιοι τις ομάδες εργασίας για την εφαρμογή της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες. Λόγω της αντίδρασης που ακολούθησε δόθηκε νέα καταληκτική προθεσμία για τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 12:00. 

Για όλα λοιπόν τα προαναφερθέντα και επειδή μια τέτοιου είδους ενέργεια από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ακυρώνει τον θεσμικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως αυτός ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, επειδή μετατρέπει σε μονοπρόσωπο παιδαγωγικό φορέα διοίκησης το σχολείο, παρακάμπτοντας τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, επειδή οι διευθυντές των σχολείων έχουν επιλεγεί με νομικό πλαίσιο το οποίο επικαλείται συγκεκριμένη εγκύκλιος (ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1, ΦΕΚ Β 1340 2002, άρθρο 37, παρ. 15 «Αρμοδιότητα προϊσταμένων, διευθυντών, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ»), ώστε να εκτελούν αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, όταν συγκαλούνται νόμιμα και όχι το αντίστροφο, επειδή οι αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων με ομοφωνία ή πλειοψηφία για μη συγκρότηση «ομάδων εργασίας» αποτελούν «απόφαση» μη συγκρότησης ομάδων εργασίας με συγκεκριμένο σκεπτικό και όχι «αδυναμία» συγκρότησης, επειδή η ανάγκη προστασίας του κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας στα σχολεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και πρωτίστως για εμάς τους Διευθυντές, επειδή η όλη διαδικασία ενέχει και την περίπτωση προσωπικής μου δίωξης από τους συναδέλφους εξαιτίας της επιβολής ενός μέτρου που οι ίδιοι έχουν κατηγορηματικά αρνηθεί, επειδή η δεδομένη μη ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τέτοιας βαρύτητας και ευθύνης έρευνες και αξιολογήσεις εγκυμονεί κινδύνους για λανθασμένες εκτιμήσεις-βαθμολογήσεις που μπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών,

 Για όλους αυτούς τους λόγους δηλώνω ότι είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω αποτελεσματικά στη διατήρηση του δημοκρατικού κλίματος στο χώρο της εκπαίδευσης, προκειμένου να προστατευτούν οι συλλογικές διαδικασίες, σεβόμενος παράλληλα και τις αποφάσεις του οργανωμένου κλάδου, δεν είμαι διατεθειμένος να συμμετάσχω σε μια αμφισβητούμενης νομιμότητας πρακτική, η οποία βρίσκει αντίθετο το σύνολο των συναδέλφων μου τόσο στο σχολείο όσο και γενικότερα και με τον τρόπο αυτό να έρθω σε ρήξη με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μου, και ζητώ να δεχθείτε την παραίτηση μου από την θέση του Διευθυντή Γυμνασίου Γαλατά. 

Ο Διευθυντής

Καρυστινός Πέτρος – ΠΕ08

 

σχετικά άρθρα

ΣΕΠΕ ο Αριστοτέλης: Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους των κοινωφελών προγραμμάτων
ΣΕΠΕ ο Αριστοτέλης: Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους των κοινωφελών προγραμμάτων
Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τις συλλογικές- αγωνιστικές προσπάθειες διεκδίκησης των εργαζομένων για σταθερή και μόνιμη δουλειά.
ΣΕΠΕ ο Αριστοτέλης: Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους των κοινωφελών προγραμμάτων
Παραιτήθηκε η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης για τη ρατσιστική επιστολή
Παραιτήθηκε η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης για τη ρατσιστική επιστολή
Απαιτούσαν τον αποκλεισμό προσφύγων και μεταναστών από δομές εκπαίδευσης και περίθαλψης - Ρατσιστικά στερεότυπα με αναφορές στην «αλλοίωση του...
Παραιτήθηκε η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης για τη ρατσιστική επιστολή