ΥΠΑΙΘ
INTIME NEWS/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τα πτυχία των ΤΕΙ είναι πλέον ισότιμα των πανεπιστημίων, αλλά «οι απόφοιτοι των ανωτατοποιημένων από το 2001 Ανώτατων Τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αμείβονται ως ΤΕ»

Να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία της ανισότητας των αμοιβών στο Δημόσιο τομέα μεταξύ των πτυχιούχων Π.Ε και Τ.Ε που διαιωνίζεται ζητά σε επιστολή της η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης.

«Εδώ και χρόνια τα πτυχία των ΤΕΙ με την ανωτατοποίησή τους με τον νόμο 2916/2001, είναι πλέον ισότιμα των Πανεπιστημίων. Ωστόσο οι διακρίσεις στους κλάδους, στο προσοντολόγιο, στις αμοιβές και στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στο Δημόσιο Τομέα εξακολουθούν να υφίστανται κανονικά» επισημαίνουν σε επιστολή, την οποία δημοσιεύει το alfavita.gr.

Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι τονίζουν ότι «είναι κατάφωρη παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ισοτιμίας και της ισονομίας όταν απόφοιτοι σχολών όπως η Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Αθηνών, η Ανωτάτη Βιομηχανική Θεσσαλονίκης, η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, η Χαροκόπειος Σχολή, η Πάντειος Σχολή, Γυμναστικές Ακαδημίες ακόμη και οι πτυχιούχοι των διετών Παιδαγωγικών Σχολών κ.α., να αμείβονται ως υπάλληλοι κλάδου ΠΕ αυτόματα και ανεξαιρέτως, ενώ οι απόφοιτοι των ανωτατοποιημένων από το 2001 Ανώτατων Τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως ΤΕ».

«Οι μεγαλύτερες αντιφάσεις εντοπίζονται ανάμεσα στους αποφοίτους των επιπέδων 5 και 6 όπου υπάρχει ανομοιομορφία στην ένταξή τους στην κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. Έτσι ενώ στην εκπαίδευση σήμερα στην κατηγορία Π.Ε. εντάσσονται όλοι οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και των πρώην ΤΕΙ, δεν ισχύει το ίδιο σε όλα τα Υπουργεία που οι απόφοιτοι ΤΕΙ συνεχίζουν να θεωρούνται ΤΕ» καταλήγουν.

Η επιστολή των υπαλλήλων ΥΠΑΙΘ

Ακολουθεί η επιστολή της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης:

«Ανισότητα αμοιβών στο Δημόσιο»

Κυρία Υπουργέ, Κύριοι Υπουργοί

Σας καλωσορίζουμε στα νέα σας καθήκοντα και σας ευχόμαστε δύναμη και επιτυχία στο ιδιαίτερα απαιτητικό έργο σας.

Ενόψει της δημόσιας διαβούλευσης και της προαναγγελθείσας κατάθεσης στη Βουλή του νέου μισθολογίου στο δημόσιο και μάλιστα εντός του πρώτου τριμήνου της νέας θητείας της κυβέρνησης είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία που υπάρχει, αυτή της ανισότητας των αμοιβών στο Δημόσιο τομέα μεταξύ των πτυχιούχων Π.Ε και Τ.Ε που διαιωνίζεται, για τους γνωστούς άγνωστους λόγους.

Η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας Μακεδονίας Θράκης εκπροσωπεί 1000 μέλη Υπαλλήλους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. της Μακεδονίας και της Θράκης, εκ των οποίων ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Eδώ και χρόνια τα πτυχία των ΤΕΙ με την ανωτατοποίησή τους με τον νόμο 2916/2001, είναι πλέον ισότιμα των Πανεπιστημίων. Ωστόσο οι διακρίσεις στους κλάδους, στο προσοντολόγιο, στις αμοιβές και στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη στο Δημόσιο Τομέα εξακολουθούν να υφίστανται κανονικά.

Σε ένα κράτος δικαίου η μισθολογική εξομοίωση των πτυχιούχων ΤΕ με τους πτυχιούχους ΠΕ είναι υποχρέωση της πολιτείας και θλιβερή εκκρεμότητα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι κατάφωρη παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ισοτιμίας και της ισονομίας όταν απόφοιτοι σχολών όπως η Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Αθηνών, η Ανωτάτη Βιομηχανική Θεσσαλονίκης, η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, η Χαροκόπειος Σχολή, η Πάντειος Σχολή, Γυμναστικές Ακαδημίες ακόμη και οι πτυχιούχοι των διετών Παιδαγωγικών Σχολών κ.α., να αμείβονται ως υπάλληλοι κλάδου ΠΕ αυτόματα και ανεξαιρέτως, ενώ οι απόφοιτοι των ανωτατοποιημένων από το 2001 Ανώτατων Τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως ΤΕ!!

Μία εξίσωση κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ απαιτεί αλλαγή του Υπαλληλικού Κώδικα, αλλαγή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 85/2022, που αφορά στο προσοντολόγιο (ως ΠΕ στο υπάρχον προσοντολόγιο θεωρείται αυτός που έχει πτυχίο ΑΕΙ), καθώς και μία σειρά από ρυθμίσεις. Είναι, δηλαδή, ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, το οποίο, εφόσον αποφασιστεί να ανοίξει, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να οδηγήσει και στη μισθολογική εξισορρόπηση αμοιβών μεταξύ αποφοίτων ΠΕ-ΤΕ.

Οφείλετε να διορθώσετε επιτέλους αυτή την στρέβλωση που εξακολουθεί να υπάρχει για μια σειρά από λόγους. Επειδή λοιπόν έχουν παρέλθει πάνω από 20 χρόνια από την εκπαιδευτική ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. και επειδή οι υπάλληλοι ΤΕ προσφέρουν υπηρεσίες ποιοτικά ισόβαθμες, σε θέσεις εργασίας με κοινό περιεχόμενο και περιγραφή με αυτό των ΠΕ, αποτελεί στρέβλωση η μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ αυτών. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία μπορεί να συνδέεται με την κατοχή κάποιου συγκεκριμένου τίτλου σπουδών ή το οργανόγραμμα της υπηρεσίας αναθέτει εξίσου αρμοδιότητες σε ΠΕ ή ΤΕ υπαλλήλους, η μισθολογική διαφοροποίηση είναι καταχρηστική και αντιβαίνει δύο βασικές αρχές δικαίου, αύτη της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης. Την εξειδίκευση των προαναφερομένων αρχών δικαίου εντοπίζουμε με τη διασταλτική του ερμηνεία και στο Σύνταγμα της Ελλάδας, συγκεκριμένα στο άρθρο 22 παρ 1 σύμφωνα με το οποίο «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». Το περιεχόμενο λοιπόν και η αξία της προσφερόμενης εργασίας με βάση το περίγραμμα και το προσοντολόγιο καθίστανται κρίσιμοι παράγοντες μισθολογικής αμοιβής και όχι ο τίτλος σπουδών, ειδικά όταν αυτός ανήκει στο ίδιο επίπεδο (6) ή δεν διαφοροποιεί το περιεχόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου επί του πρακτέου.

Δια του λόγου το αληθές, μετά και την ψήφιση του ν. 4763/2020 Πανεπιστήμια και Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανήκουν από κοινού στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Συνεπώς και οι απόφοιτοι μοιράζονται κοινά μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες, γνωστική υποδομή δηλαδή που αξιοποιείται επαρκώς για την παραγωγή ομοιογενών επαγγελματικών αποτελεσμάτων.

Ο μισθολογικός βαθμός ΠΕ στο Δημόσιο θα έπρεπε να δίνεται σε όσους έχουν τυπικά Ακαδημαϊκά προσόντα του ιδίου επιπέδου εκπαίδευσης , δηλαδή Ανώτατης ή αλλιώς επιπέδου 6 στο Εθνικό Πλαίσιο προσόντων και ΟΧΙ ΜΟΝΟ σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για αυτό υπάρχει και λέγεται Εθνικό Πλαίσιο προσόντων. Ο μισθολογικός, και βαθμολογικός στην εξέλιξη, διαχωρισμός ΠΕ και ΤΕ στο Δημόσιο είναι λανθασμένος αφού ανήκουν στο ίδιο Ακαδημαϊκό επίπεδο εκπαίδευσης. Άρα δεν θα έπρεπε να υφίσταται πλέον το ΠΕ αλλά μια αλλά κατηγορία π.χ. ΑΕ που να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της Ανώτατης εκπαίδευσης. Τόσο απλά!

Δυστυχώς όμως παρά την αλλαγή του Π.Δ 50/2011 ούτε με το Π.Δ 85/2022 ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 το νέο προσοντολόγιο, διορθώθηκε αυτή η στρέβλωση η οποία εξακολουθεί να υπάρχει.

Η κυβέρνηση με το ΠΔ 85/2022 δεν τηρεί ούτε τις δικές της προβλέψεις που προκύπτουν από το λεγόμενο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα 8 επίπεδα.

Οι μεγαλύτερες αντιφάσεις εντοπίζονται ανάμεσα στους αποφοίτους των επιπέδων 5 και 6 όπου υπάρχει ανομοιομορφία στην ένταξή τους στην κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. Έτσι ενώ στην εκπαίδευση σήμερα στην κατηγορία Π.Ε. εντάσσονται όλοι οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και των πρώην ΤΕΙ, δεν ισχύει το ίδιο σε όλα τα Υπουργεία που οι απόφοιτοι ΤΕΙ συνεχίζουν να θεωρούνται ΤΕ.

Με το νέο προσοντολόγιο- κλαδολόγιο:

-Διατηρείται η διαφορετική αντιμετώπιση (μισθολογική, βαθμολογική, εξέλιξης) κλάδων ενώ εκτελούν τα ίδια καθήκοντα.

-Μεγαλώνει η κατηγοριοποίηση αρκετών κλάδων, αφού πλέον υφίστανται κατηγορίες ΤΕ και ΠΕ κλάδων που κάνουν την ίδια δουλειά και εκ των πραγμάτων τα επαγγελματικά τους

δικαιώματα δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν (πχ Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτές κ.α.).

Με βάση αυτά ζητούμε

-Να τροποποιηθεί το Π.Δ 85/2022

-Να δοθεί δυνατότητα απόκτησης ισοτιμίας των αποφοίτων των ΤΕΙ (βασισμένη πχ στην σχετική προϋπηρεσία, την επαγγελματική εμπειρία κλπ) και ένταξή τους στην ενιαία κατηγορία αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. για όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως έχει γίνει στο παρελθόν σε αρκετούς κλάδους και χώρους του δημοσίου.

-Να χορηγηθούν επαγγελματικά δικαιώματα σε όλους τους αποφοίτους. Οφείλετε να διορθώσετε έστω και την υστάτη ώρα αυτή την στρέβλωση που εξακολουθεί να υπάρχει για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η προαναγγελθείσα αναθεώρηση του μισθολογίου στο δημόσιο είναι μια ευκαιρία αποκατάστασης αυτής της κατάφορης αδικίας που διαιωνίζεται, για τους γνωστούς άγνωστους λόγους.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

Ο Πρόεδρος                           Ο Γ. Γραμματέας

Νεκτάριος Α. Παπαδάκης      Παναγιώτης Στεφανόπουλος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα