golearn-engl_970-250
Το αντικείμενο Σπουδών της επιστήμης - Τα 4 Τμήματα Κοινωνιολογίας και τα 3 Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Οι βάσεις 2021

Κομβικής σημασίας είναι η έρευνα των αντικειμένων Σπουδών κάθε Τμήματος κατά την επιλογή των Σχολών που θα συμπληρώσει ένας τελειόφοιτος του Λυκείου στο μηχανογραφικό του, έτσι ώστε να καταφέρει να αντιληφθεί αν τον ενδιαφέρει ή όχι. 

Η επιστήμη της κοινωνιολογίας 

Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας μελετά την κοινωνία, την οργάνωση της και τις συμπεριφορές των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων σε σχέση με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. 

Η κοινωνιολογία ερευνά την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο μιας ομάδας και πάντα σε σχέση με άλλα άτομα και με άλλες ομάδες. Είναι μοναδική επιστήμη, γιατί δεν εστιάζει στο άτομο, αλλά ασχολείται με το κοινωνικό σύνολο και συνεπώς επικεντρώνεται στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου και των ομάδων των σύγχρονων κοινωνιών.

Η κοινωνιολογία λοιπόν έχει ως αντικείμενο μελέτης τα κοινωνικά φαινόμενα, τη δράση των κοινωνικών ομάδων, τις σχέσεις μεταξύ ατόμου και ομάδων, τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων, τις κοινωνικές διαδικασίες, και ειδικότερα το μετασχηματισμό των κοινωνιών.

Ποια ακριβώς είναι η χρησιμότητα της;

Η κοινωνιολογία:

1.  Διαφωτίζει τις κοινωνικές παραμέτρους ζητημάτων ή φαινομένων 
2. Συμβάλλει στην απελευθέρωση των ατόμων από τη μοιρολατρία. 
3. Τα πορίσματα των κοινωνιολογικών ερευνών έχουν πρακτικές εφαρμογές στη ζωή των ανθρώπων
4. Οι μέθοδοι, οι οπτικές και τα ερευνητικά πορίσματα της κοινωνιολογίας χρησιμοποιούνται εκτενώς από τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες 

Πότε «γεννήθηκε» η κοινωνιολογία

Η «γέννηση» της κοινωνιολογίας μας πάει στην Γαλλική Επανάσταση(1789) και τη βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία κατά το 18ο αιώνα. Περίπου πριν από 150 χρόνια «γεννήθηκε» στη Δυτική Ευρώπη η Κοινωνιολογία ύστερα από αυτές τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που ανέτρεψαν τη ζωή των ανθρώπων.

Εκπρόσωποι

Ως «νονός» της κοινωνιολογίας θεωρείται ο Γάλλος κοινωνιολόγος Κοντ που πρότεινε τον όρο «κοινωνιολογία» (sociologie) για τη νέα επιστήμη. 
Τομή στην κοινωνιολογική σκέψη έκανε ο Γερμανός Στοχαστής Καρλ Μαρξ ο οποίος υποστήριζε ότι οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να στοχεύουν στην αλλαγή του κόσμου και όχι μόνο στη μελέτη του.

Από την πλευρά του ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέμ υποστήριζε ότι η κοινωνία είναι μια ηθική ενότητα ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα και την ίδια προσήλωση σε αξίες και κανόνες. 

Με έννοιες όπως δύναμη και εξουσία, θρησκεία, κοινωνικές τάξεις καθώς και με την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ως κοινωνικού φαινομένου καταπιάστηκε ο Γερμανός κοινωνιολόγος Βέμπερ.

Έχοντας μία ιδέα λοιπόν τι εστί Κοινωνιολογία πάμε να δούμε τα 4 Τμήματα Κοινωνιολογίας που υπάρχουν στα ΑΕΙ της χώρας και επίσης 3 Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας που αποτελεί συγγενική επιστήμη.

Τα 4 τμήματα Κοινωνιολογίας

1. Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Το πρώτο Τμήμα Κοινωνιολογίας της χώρας είναι εκείνο του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο ιδρύθηκε το 1984. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσπαθεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις, στις σύγχρονες κατευθύνσεις διεπιστημονικής διαχείρισης των κοινωνικών προβλημάτων και να επεξεργασθεί τις πρακτικές αντιμετώπισής τους.

Το Τμήμα διαθέτει τους εξής Τομείς:

•    Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας                 
•    Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
•    Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
•    Τομέας Εγκληματολογίας

Πρακτική Άσκηση 

Η πρακτική άσκηση σε αυτό το Τμήμα δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι μάθημα επιλογής, διαρκεί 3 μήνες και το ωράριο απασχόλησης των φοιτητών/τριων είναι 20 ώρες εβδομαδιαίως. Το Πανεπιστήμιο ασφαλίζει και αποζημιώνει τους φοιτητές/τριες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Ξένες Γλώσσες

Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων είναι 156. Τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών κανονικά ως ιδιαίτερα μαθήματα, καθώς διδάσκεται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, έννοιες των Κοινωνικών Επιστημών και της Κοινωνιολογίας και όχι εν γένει η γλώσσα.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  μπορούν, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

•    Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, ως Δάσκαλοι και Καθηγητές
•    Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, ως μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.
•    Στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, Δημόσιων Νοσοκομείων και Κοινωνικών Υπηρεσιών
•    Στον Δημόσιο, τον Ιδιωτικό και τον Κοινωνικό Τομέα, ως Εκπαιδευτές και ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες
•    Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως μισθωτοί και λειτουργοί, σε αντικείμενα που συνδέονται με τη ανάλυση και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.
•    Σε Προγράμματα κοινωνικής έρευνας
•     Σε Δημόσια και Ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
•    Στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μεταλυκειακή εκπαίδευση, ως Κοινωνιολόγοι-Σύμβουλοι
•    Στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ως Κοινωνιολόγοι της Εργασίας
•    Στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως Σύμβουλοι, για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων.
•    Στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα της χώρας, Δημόσια και Ιδιωτικά
•    Σε δημόσιους. ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς
•    Σε Σωματεία και Συνδικάτα όλων των βαθμίδων 
•    Σε Υπουργεία 
•    Στον Ιδιωτικό τομέα, ως Σύμβουλοι και Στελέχη Διοίκησης
•    Σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ως σύμβουλοι για την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
•    Σε μη-κυβερνητικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων.

2. Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ 

Η ίδρυση Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στηρίζονταν στην ιδέα της αξιοποίησης μιας μακράς παράδοσης που ξεκινούσε από την καλλιέργεια των κοινωνικών επιστημών.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχουν την ευχέρεια να υλοποιήσουν προαιρετικά πρακτική άσκηση σε εταιρείες και φορείς κοινωνικής έρευνας. Σημειώνεται ότι η πρακτική γίνεται από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών και μετά.

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Το σημαντικό είναι ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων. 

Τα μαθήματα για την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι ανεξάρτητα από τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος και καθορίζονται στα ακόλουθα:

•    Κοινωνιολογία της Eκπαίδευσης (6 ECTS)
•    Διδακτική των Kοινωνικών Eπιστημών  (6 ECTS)
•    Ψυχολογία της Εκπαίδευσης (6 ECTS)
•    Εκπαίδευση και Αγωγή: Θεωρίες και Πρακτική / Πρακτική Άσκηση (12 ECTS)

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης στη Μέση Εκπαίδευση (Κατηγορία: ΠΕ10), κατάρτιση ενηλίκων σε ΙΕΚ και αλλού:

•    Ερευνητική και διοικητική συμμετοχή σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς αντιμετώπισης σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων λ.χ. κοινωνικός αποκλεισμός, περιφερειακές ανισότητες, προσφυγικό και μεταναστευτικό, κοινωνική συνοχή, κοινωνικό φύλο.
•    Ερευνητικά ιδρύματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.
•    Διαχείριση και οργάνωση ερευνών.
•    Οργάνωση, διοίκηση και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικού κράτους.
•    Συμμετοχή στους διαγωνισμούς της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.)
•    Συμμετοχή στο Διπλωματικό Σώμα.
•    Συμμετοχή στη διοίκηση του ευρέως δημόσιου τομέα.
•    Συμμετοχή σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αφορούν την οργάνωση της απασχόλησης και γενικά διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος (ΟΑΕΔ, ΟΤΑ κ.ά).
•    Άσκηση Διαμεσολάβησης.
•    Συμμετοχή σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα.

3. Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

H ζωή του Τμήματος Κοινωνιολογίας ξεκινά από το 1999. Το Τμήμα υπάγεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εδρεύει στη Μυτιλήνη. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιέχονται ολοκληρωμένοι κύκλοι μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών.

Τέτοια γνωστικά αντικείμενα είναι η Ιστορική Συγκριτική Ανάλυση, η Κοινωνική Πολιτική και η Πολιτική Κοινωνιολογία, η Αστική Κοινωνιολογία, η Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος, η Κοινωνιολογία των Θεσμών, οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Κοινωνική Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η Εγκληματολογία. Παράλληλα, διδάσκονται συστηματικά Μέθοδοι και Τεχνικές Ποιοτικής και Ποσοτικής Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστική, Πληροφορική και Κοινωνική Δημογραφία, και διεξάγονται μια σειρά από εμπειρικές κοινωνικές έρευνες.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία είναι Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα και μπορεί να το επιλέξει κάποιος στο 8ο εξάμηνο εάν έχει με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00.

Η επιλογή φοιτητή/φοιτήτριας με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 7,00 εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που αναλαμβάνει την επίβλεψη της εργασίας.

Πρακτική Άσκηση

Όσον αφορά στην Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές μπορούν να τη δηλώσουν στο 3ο έτος σπουδών ως Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν μάθημα Άσκησης υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 90 ECTS (15 μαθήματα) και οι φοιτητές του τέταρτου (4ου) έτους, ότι έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τρίτο έτος σπουδών 120 ECTS (20 μαθήματα).

Επαγγελματικές προοπτικές

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο φοιτητής αποκτά τα εφόδια για να απασχοληθεί:

•    Ως επιτελικό στέλεχος και επιστημονικός συνεργάτης Οργανισμών όπως Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Υγείας κλπ, σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης, πρόνοιας, πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, καθώς και στις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες κρατικών και ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
•    Ως στέλεχος, επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Δήμους και Περιφέρειες) σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικής συνοχής.
•    Ως στέλεχος εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων μεταναστευτικής πολιτικής.
•    Ως σύμβουλος σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας.
•    Ως σχεδιαστής και αξιολογητής έρευνας σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας.
•    Ως εκπαιδευτικός στην κοινωνιολογία και τις κοινωνικές επιστήμες στη μέση εκπαίδευση, στην κατάρτιση ενηλίκων και αλλού.
•    Ως στέλεχος στα ΜΜΕ, στην παραγωγή προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
•    Ως στέλεχος σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα κοινωνικών προγραμμάτων (μετανάστευση, υγεία, πρόνοια, ανεργία κοκ.) και εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων και ευκαιριών.
•    Ως στέλεχος σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων.
•    Ως ειδικός σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σχετικά με θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών παρέμβασης σε κοινωνικές, πολιτισμικές, οικολογικές και πολιτικές δραστηριότητες, σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως ισότητα, μετανάστευση, πολιτική, καθώς και σε Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας.

4. Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο)

Τέλος έχουμε το Τμήμα Κοινωνιολογίας το οποίο είναι ενταγμένο στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης το οποίο ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988. 

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι να εξοπλίσει θεωρητικά τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στα αντικείμενα μελέτης της κοινωνιολογίας καθώς και να τους καταστήσει ικανούς στη χρήση των εμπειρικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μιας αυτόνομης και αναστοχαστικής κοινωνιολογικής σκέψης προκειμένου για την επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, όπως επίσης και στην καλλιέργεια της ικανότητας του φοιτητή και της φοιτήτριας να στοχάζονται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς τους στην κοινωνική πραγματικότητα.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική για την απόκτηση πτυχίου και η εκπόνησή της διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα από το τρίτο έτος σπουδών τους και να ασκηθούν σε ένα εργασιακό πλαίσιο που θα επιλέξουν ανάμεσα σε συνεργαζόμενους φορείς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η επιλογή γίνεται με ένα τρόπο τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το φοιτητή να επιλέξει υπηρεσία σε συνεργασία συνήθως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή και άλλο διδάσκοντα στο Τμήμα.

Επαγγελματικές προοπτικές

Η πτυχιούχος και ο πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποκτά όλα τα αναγκαία εφόδια για να ασκήσει την Κοινωνιολογία ως Επιστήμη και ως Επάγγελμα. 

Ειδικότερα, αποκτά τη δυνατότητα:

•    Να συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης (Μaster), αλλά και Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D), τόσο στο Τμήμα μας, όσο και σε άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα Κοινωνικών Επιστημών, ΜΜΕ, Ιστορίας, Οικονομίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών, Δημόσιας Διοίκησης, κ.τ.λ. σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ.

•    Να απασχοληθεί στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως επιστημονικός συνεργάτης και ως επιτελικό στελέχος σε θέματα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας, πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας στο θεραπευτικό και σωφρονιστικό σύστημα, καθώς και στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα κρατικών φορέων, αλλά και ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, εργάζεται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, κ.τ.λ.

•    Να διδάξει κοινωνιολογία και κοινωνικές επιστήμες στη μέση εκπαίδευση, και να συμβάλλει στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων σε ΙΕΚ και αλλού.

•    Να ενταχθεί στο στρατό, και στις ένοπλες δυνάμεις . Ο πτυχιούχος Κοινωνιολογίας συχνά επιλέγεται και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ως κοινωνιολόγος, εμπειρία που βοηθά να ενταχθεί ως μόνιμος στέλεχος στο στρατό.

•    Να απασχοληθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Δήμους, Νομαρχίες και Περιφέρειες) ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, μειονοτήτων, κοινωνικών προβλημάτων, πολιτιστικών και οικολογικών πρωτοβουλιών, ευρωπαϊκής διασύνδεσης, κ.τ.λ.

•    Να εργαστεί σε δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ ως σύμβουλος και παραγωγός προγραμμάτων κοινωνικού περιεχομένου, και σε διάφορα ιδιωτικά γραφεία ευρωπαϊκής πληροφόρησης, αλλά και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων και ευκαιριών στην Ε..Ε, καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως επίσης

•    Να συμμετάσχει ενεργά σε πολιτιστικές, οικολογικές και πολιτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε συλλόγους παρέμβασης στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.

Καλό είναι πριν γίνει η επιλογή του Τμήματος οι υποψήφιοι να διαβάσουν τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων ώστε να δουν αναλυτικά τα μαθήματα και τους «αστερίσκους».

Τα 3 Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

1.    Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2004 και στόχος του είναι να εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με εξειδικευμένες γνώσεις και επιστημονικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και το θέμα της εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που καλύπτονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η εκπόνησή της διαρκεί δύο (2) εξάμηνα.

Πτυχιακή Εργασία  μπορούν να εκπονήσουν φοιτητές/τριες που:

α) βρίσκονται στο 7ο τουλάχιστον εξάμηνο των σπουδών τους

β) έχουν μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας 7,5

γ) έχουν εξεταστεί επιτυχώς έως την 31η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση σε 22 τουλάχιστον μαθήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Πρακτική Άσκηση 

Η πρακτική άσκηση αναγράφεται στο πτυχίο αλλά δεν αναγνωρίζεται ως μάθημα για τη λήψη πτυχίου και δε βαθμολογείται. Για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το Β΄ έτος σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων υποχρεωτικά στα τέσσερα (4) προαπαιτούμενα του προγράμματος σπουδών. 

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά: 

•    Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική
•    Σε ερευνητικά κέντρα που μελετούν τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά φαινόμενα
•    Στην κρατική διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό (κοινωνικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση)
•    Πέραν των ανωτέρω, ο/η κοινωνικός/ή ανθρωπολόγος μπορεί επίσης να απασχοληθεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας στη Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε ασφαλιστικούς φορείς καθώς και σε οργανώσεις σχετικές με ζητήματα μετανάστευσης. 

2.    Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Οι προπτυχιακές σπουδές Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνονται σε δύο κύκλους, καθένας από τους οποίους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρονται μαθήματα εισαγωγικού χαρακτήρα, ενώ εκείνα του δεύτερου κύκλου είναι περισσότερο εξειδικευμένα.

Ερευνητικά Εργαστήρια

Διαθέτει επίσης τα παρακάτω Ερευνητικά Εργαστήρια:

•    Εργαστήριο Εθνογραφίας
•    Εργαστήριο Κοινωνικής Ιστορίας
•    Εργαστήριο Μελετών της Οικογένειας και της Συγγένειας
•    Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στον δεύτερο κύκλο σπουδών έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία εάν το επιθυμούν και εφόσον γίνουν δεκτοί από κάποιον διδάσκοντα του Τμήματος. Η προαιρετική πτυχιακή εργασία προϋποθέτει έρευνα ακαδημαϊκού χαρακτήρα και αντιστοιχεί σε 3 μαθήματα επιλογής (18 πιστωτικές μονάδες).

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

•    στην έρευνα και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
•    σε μουσεία, στους ευρύτερους χώρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
•    της κοινωνικής ιατρικής και της επιδημιολογίας,
•     της ψυχολογίας, της πολεοδομίας και του προγραμματισμού. 
•    στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, 
•    σε τομείς, όπως της διαφήμισης, των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς, αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

3.    Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας καταρτίζει ιστορικούς, αρχαιολόγους και κοινωνικούς ανθρωπολόγους οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Εργαστήρια

Το τμήμα διαθέτει τα εξής εργαστήρια:

1.    Ιστορίας
2.    Αρχαιολογίας 
3.    Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
4.    Πληροφορικής 

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του Τμήματος ΙΑΚΑ πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται στους αποφοίτους από το Τμήμα, ύστερα από την παρακολούθηση μαθημάτων και την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε 24 ECTS και προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (δηλαδή, συμπεριλαμβάνονται στα 240 ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου).

Πτυχιακή Εργασία

Από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας υπό την εποπτεία διδάσκοντος της κατεύθυνσής τους. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα (15 π.μ.), τα οποία αφαιρούνται από όποια κατηγορία μαθημάτων επιθυμούν οι φοιτητές, πλην των υποχρεωτικών και των φροντιστηριακών.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης επιλογής των φοιτητών, μετά το 5ο εξάμηνο σπουδών προαιρετικά. Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα που εντάσσεται στην κατηγορία των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), βαθμολογείται με χαρακτηρισμό (επιτυχώς ή ανεπιτυχώς), λαμβάνει πέντε (5) πιστωτικές μονάδες, όπως τα υπόλοιπα μαθήματα και μνημονεύεται στην αναλυτική βαθμολογία και στο παράρτημα διπλώματος.

Επαγγελματικές προοπτικές

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους του να στελεχώσουν:

•    τη Μέση Εκπαίδευση (ΠΕ02 για τους ιστορικούς και αρχαιολόγους ή ΠΕ10/ΠΕ78 για τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους)·
•    ως διδακτικό προσωπικό εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών·
•    την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα Μουσεία·
•    τους φορείς ιστορικής τεκμηρίωσης και του πολιτισμού·
•    τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρονικού και κινηματογραφικού εκπαιδευτικού υλικού·
•    καθώς και τα ΜΜΕ.
 

Βάσεις 2021 για τα Τμήματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Οι βάσεις κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2021 για τα Τμήματα Κοινωνιολογίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

1.    Τμήμα Κοινωνιολογίας (Αθήνα) Πάντειο: Βάση 15.532 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής του Τμήματος 106

2.    Τμήμα Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ: Βάση 14.884 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής του Τμήματος 11.17

3.    Τμήμα Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Πανεπιστημίου Αιγαίου: Βάση 8.865 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής του Τμήματος 8.94

4.    Τμήμα Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) : Βάση 11.093 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής του Τμήματος 8.94


Οι βάσεις κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2021 για τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

1.    Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο: Βάση 13.060 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής του Τμήματος 8.94

2.    Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) : Βάση  8.303 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής του Τμήματος 8.94

3.    Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος): Βάση  11.216 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής του Τμήματος 8.94
 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2022: Δείτε τις βάσεις εισαγωγής σε όλα τα τμήματα

Σπούδασε Νομική, Φαρμακευτική ή Ιατρική στο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Έκτακτο επίδομα σε 80000 ανέργους - Προλάβετε τις αιτήσεις - Εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

antipolemiki
77 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι: Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
«Τιμούμε τα θύματα του πυρηνικού εγκλήματος των ΗΠΑ. Με τους λαούς αγωνιζόμαστε ενάντια στον όλεθρο και την πυρηνική τρομοκρατία των ιμπεριαλιστών» -...
77 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι: Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη