Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
«Κραυγή» αγωνίας από τους γονείς για τις τραγικές ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας - Χωρίς δάσκαλο είναι πέντε τμήματα, ενώ απουσιάζουν τουλάχιστον 20 ακόμα εκπαιδευτικοί

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Καλλιθέας στέλνει ανοικτή επιστολή προς την ηγεσία την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και προς όλη την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αλλά και τον Δήμο Καλλιθέας, ζητώντας να λυθούν άμεσα τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν με την υποστελέχωση των δύο σχολείων.

Όπως αναφέρουν οι γονείς στην επιστολή, στα δύο ειδικά σχολεία της Καλλιθέας υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο είναι άνευ δασκάλου πέντε τμήματα, ενώ δεν προσλήφθηκαν ποτέ εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, Κοινωνικοί λειτουργοί, καθηγητές Αγγλικών, Θεατρικής Αγωγής και Μουσικής. Παράλληλα, κατά την β' φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν προσήλθε στο σχολείο το απαραίτητο ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό βάσει των αναγκών του σχολείου.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλλιθέας αφού αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη 4 νηπιαγωγών και εννέα ακόμα ειδικοτήτων.

Εύλογα οι γονείς στην επιστολή τους λοιπόν αναρωτιούνται: «Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί  η απαιτούμενη στελέχωση και τι επιπτώσεις έχει αυτό ή θα έχει; Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και τι σημαίνει αυτό; Γιατί τίθεται θέμα αξιολόγησης σχολείων μαθητών εκπαιδευτικών, όταν δεν έχει σταθεροποιηθεί και ολοκληρωθεί η ευθύνη του κράτους απέναντι, στην Μόνιμη στελέχωση των σχολείων μας για την άμεση και σταθερή λειτουργία τους ,στην τήρηση των αρχών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης , στην κάλυψη αναγκών σε εποπτικό –υλικοτεχνικό –τεχνολογικό υλικό, όπως επιβάλλει η σύγχρονη εκπαίδευση και η σύγχρονη κοινωνία;»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των δύο ειδικών σχολείων ζητάει να στελεχωθούν άμεσα με όλο το απαραίτητο προσωπικό τα σχολεία αυτά, ώστε να είναι ανεμπόδιστη η επίτευξη του εκπαιδευτικού έργου που με τη σειρά του συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών.

Ολόκληρη η επιστολή

Αξιότιμοι κύριες και κύριοι

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που διέπουν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ,την αγαστή συνεργασία με το προσωπικό των σχολικών μονάδων που εκπροσωπούμε ως διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας και ως Γονείς –Κηδεμόνες των μαθητών ,την περίοδο Πανδημίας και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται για τη διαφύλαξη όλων και διατήρηση της Διαζώσης Εκπαίδευσης των παιδιών μας , θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα εξής:

Συγκεκριμένα;

Για το ειδικό δημοτικό σχολείο σε σύνολο 67 μαθητών (οι οποίοι αυξάνονται βάσει εγγραφών ) την παρούσα στιγμή είναι:

 1. άνευ δασκάλου πέντε τμήματα
 2. δεν αναπληρώθηκαν όπως αναμενόταν οι  εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Δύο(2) για την κάλυψη του σχολικού αντικειμένου βάσει ωρολογίου προγράμματος
 3. δεν προσήλθαν σε καμία φάση προσλήψεων Κοινωνικοί λειτουργοί Δύο (2) όπως απαιτείται βάσει δυναμικού των μαθητών
 4. δεν προσήλθαν επίσης σε καμία φάση προσλήψεων  οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και αναλυτικότερα Των Αγγλικών, Θεατρικής Αγωγής,2ος Μουσικής
 5. Δεν προσήλθαν στη Β΄ Φάση επιπλέον  ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό βάσει των αναγκών  (1)

Η παραπάνω συνθήκη επιβάλλει τη ένταξη των  μαθητών - που χωρίζονται σε τμήματα βάσει του εξατομικευμένου τους προγράμματος, των  ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών και της ηλικίας τους- στα ήδη υπάρχοντα τμήματα γεγονός που δεν διευκολύνει την εκπαίδευση ,όσο και να εργάζονται υπεύθυνα οι εκπαιδευτικοί μας.

Επίσης δημιουργεί πρόβλημα συσσώρευσης των μαθητών σε χώρους που δεν καλύπτουν τα μέτρα ασφαλείας και προκαλείται πρόβλημα στην τήρηση όσων απαιτούνται για την υγεία όλων μας. (Σας ενημερώνουμε όπως γνωρίζετε ότι οι μαθητές μας είναι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες σε τομείς όπως η κίνηση ή προσέγγιση ή διαφοροποιημένη διδασκαλία με πολλαπλές κατά περίπτωση δυσκολίες ή και προβλήματα και δεν φορούν στην πλειοψηφία τους μάσκα)

Για το Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλλιθέας σε σύνολο 23 μαθητών (οι οποίοι λόγω εγγραφών αυξάνονται) την παρούσα στιγμή απαιτούνται για την ουσιαστική λειτουργία του:

 1.  Τέσσερις (4) Νηπιαγωγοί
 2. Ένα (1) Θεραπευτή λόγου
 3.  Ένα (1) Εργοθεραπευτή
 4.  Ένα (1)   εκπαιδευτικό Αγγλικών
 5. Ένα (1) σχολικός νοσηλευτής
 6. Ένα (1) ψυχολόγο
 7. Ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό
 8. Ένα (1) εκπαιδευτικό Μουσικής
 9. Ένα (1) εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής
 10. Ένα (1)εκπαιδευτικό Εικαστικών

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι από τα παραπάνω προσωπικό δεν προσήλθε στην πλειοψηφία τους σε καμία φάση προσλήψεων

Αναρωτιόμαστε επομένως  σαν γονείς και κηδεμόνες των παιδιών μας που φοιτούν σε σχολείο:

 • Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί  η απαιτούμενη στελέχωση και τι επιπτώσεις έχει αυτό ή θα έχει ;
 • Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και τι σημαίνει αυτό; Μήπως την κάλυψη τους από πρόσωπα που δεν είναι εξειδικευμένα για την ορθή και ουσιαστική διδασκαλία του μαθησιακού αντικειμένου;
 • Γιατί τίθεται θέμα αξιολόγησης σχολείων μαθητών εκπαιδευτικών , όταν δεν έχει  σταθεροποιηθεί και ολοκληρωθεί η ευθύνη του κράτους απέναντι, στην Μόνιμη στελέχωση των σχολείων μας για την άμεση και σταθερή λειτουργία τους ,στην τήρηση των αρχών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης , στην κάλυψη αναγκών σε εποπτικό –υλικοτεχνικό –τεχνολογικό υλικό, όπως επιβάλλει η σύγχρονη εκπαίδευση και η σύγχρονη κοινωνία ;

Zητάμε άμεσα να στελεχωθούν με όλο το απαραίτητο προσωπικό τα σχολεία μας ώστε  να είναι ανεμπόδιστη η επίτευξη του εκπαιδευτικού τους έργου που με τη σειρά του  συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών μας ,  που όπως διακρίνεται από την παρούσα αυτή κατάσταση ,δεν αποτελεί στόχο της εκπαιδευτικής αλλά και κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Ζητάμε άμεση επίσης  στελέχωση του προσωπικού καθαριότητας και διασφάλισης μέτρων ασφαλείας βάσει Πανδημίας. Ενημερώνουμε, ότι για το κτιριακό μας συγκρότημα και τις ανάγκες καθαριότητας επιμελείται στο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα ένα άτομο με τη συνεχή  στήριξη και αλληλέγγυα συνεργασία των εκπαιδευτικών μας, του Διευθυντή μας  και της Προϊσταμένης μας  , οι οποίοι παράλληλα εκπληρώνουν με μεγάλη συνέπεια στις παρούσες συνθήκες το έργο τους.

Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της αυλής προαυλισμού των παιδιών μας, που παρότι εδώ και ένα χρόνο περίπου , απευθυνθήκαμε και συνεχώς απευθυνόμαστε  με αίτημα στο Δήμο Καλλιθέας (έχουν γίνει όπως γνωρίζουμε επανειλημμένες προσπάθειες και εκ της Διευθύνσεως σχολείου )δεν έχει ανταποκριθεί εκ των αρμοδιοτήτων του. Η Σωματική και ψυχική ακεραιότητα των Παιδιών μας είναι ο πιο βασικός παράγοντας για εμάς τους εκπαιδευτικούς  τους καθώς  για την παρουσία τους στο σχολείο!

Γνωρίζουμε ότι έχετε όλη την επιμέλεια των θεμάτων που πλέον θα αποτελέσουν πρόβλημα αν άμεσα δεν κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες όπως απαιτείται και ορίζει η Παιδαγωγική επιστήμη και η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ πιστεύουμε ότι θα προβείτε άμεσα  στην επίλυση όλων όσων προαναφέρθηκαν, ώστε να μιλάμε για μια κοινωνία παιδείας υγείας γνώσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων .

Παρακαλούμε όπως  άμεσα ολοκληρωθεί η επαρκής και  η ουσιαστική η εκ των αρχών και παιδαγωγικών απαίτησαν στελέχωση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας

 με Εκτίμηση

 το ΔΣ -Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Καλλιθέας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιες 2022: Αυτός είναι ο νέος τρόπος εξέτασης

ΑΣΕΠ: Βγαίνει η μεγάλη προκήρυξη για 1.477 προσλήψεις σε δήμους - Ποιες προκηρύξεις άνοιξαν αυτές τις μέρες

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα