Η Φυσική δεν θα διδάσκεται στα σχολεία από... Φυσικούς
Η ανεπάρκεια στους διορισμούς του κλάδου έχει ως συνέπεια το μάθημα να διδάσκεται από επιστήμονες ως δεύτερη ανάθεση και όχι από αποφοίτους των τμημάτων Φυσικής

Με το παράδοξο γεγονός ότι η η Φυσική δεν θα διδάσκεται από τους Φυσικούς θα αρχίσει η φετινή σχολική χρονιά, καθώς υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία των μόνιμων διορισμών στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, «είναι αδιανόητο (σ.σ. το μάθημα) να διδάσκεται από συναδέλφους που οι σπουδές τους σε προπτυχιακό επίπεδο έχουν ένα ή δύο εξαμηνιαία μαθήματα βασικής Φυσικής και κανένα μάθημα εργαστηριακής Φυσικής».

Ο Σύλλογος Φυσικών συγκρίνει τον αριθμό των οργανικών κενών που έδωσαν τα ΠΥΣΔΕ για την Κρήτη και τις διαθέσιμες θέσεις διορισμού, σύμφωνα με το ΦΕΚ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, τα οργανικά κενά για τους φυσικούς είναι συνολικά 23 στην Κρήτη, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις διορισμού είναι μόλις 6.

Ο Σύλλογος Φυσικών έστειλε επιστολή για το ζήτημα αυτό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και στις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων έστειλε , κάνοντας λόγο για απόλυτη

Στην επιστολή του αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες που το ΠΥΣΔΕ έχει δώσει και τις θέσεις που το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει με τους μόνιμους διορισμούς. Ειδικά στην περίπτωση των Βιολόγων οι μόνιμοι διορισμοί είναι διπλάσιοι των πραγματικών αναγκών, ενώ στην περίπτωση των Φυσικών υποτετραπλάσιοι.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να καλύψει όλες τις ακάλυπτες θέσεις Φυσικών με αναπληρωτές, ώστε να μην υπάρξουν σοβαρά κενά κατά το νέο σχολικό έτος.

Τέλος, προτείνει η ανάθεση διδασκαλίας της Φυσικής στο Λύκειο να γίνεται αποκλειστικά σε Φυσικούς, όπως αντίστοιχα της Χημείας σε Χημικούς και της Βιολογίας σε Βιολόγους.

Η υποβάθμιση του μαθήματος

Από την πλευρά της, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) κάνει λόγο για υποβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής καθότι θα  διδάσκεται από μη ειδικούς.

Η ΕΕΦ υποστηρίζει ότι «θα εξαφανιστούν και οι αναπληρωτές Φυσικοί από τα σχολεία, αφού οι ώρες του μαθήματος θα έχουν καλυφθεί από άλλες ειδικότητες, οδηγούμενοι μετά από πολλά έτη υπηρεσίας ως αναπληρωτές στην ανεργία. Η στρεβλή μεθοδολογία που ακολουθήθηκε οδηγεί σε αδιέξοδα, τα οποία το επόμενο σχολικό έτος θα κληθείτε να διαχειριστείτε, ως Υπουργείο Παιδείας».

Επίσης, εισηγείται οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν μόνο μαθήματα Α’ ανάθεσης, ακόμα και αν χρειαστεί να τοποθετηθούν σε δύο σχολεία.

Η επιστολή του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης

Αναλυτικά, η επιστολή του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης:

Με αφορμή τους πρόσφατους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών επανερχόμαστε για να τονίσουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τον αριθμό κενών της ειδικότητας ΠΕ04.01 σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο αριθμός 87 Φυσικών σε αντιδιαστολή με τον αριθμό των υπολοίπων ειδικοτήτων ΠΕ04 είναι σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τονίζουμε ότι η Φυσική διδάσκεται σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, είναι μάθημα Προσανατολισμού στην Β και στην Γ Λυκείου και Πανελλαδικά εξεταζόμενο. Παρατηρώντας τους αριθμούς των οργανικών κενών που τα ΠΥΣΔΕ έδωσαν για την Κρήτη προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:

pinkaa.jpg

Παρατηρώντας το ΦΕΚ με τις διαθέσιμες θέσεις διορισμού προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:

pinakas2.jpg

Είναι εμφανές από τους αριθμούς ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στις ανάγκες που το ΠΥΣΔΕ έχει δώσει και τις θέσεις που το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει με τους μόνιμους διορισμούς. Ειδικά στην περίπτωση των Βιολόγων οι μόνιμοι διορισμοί είναι διπλάσιοι των πραγματικών αναγκών, ενώ στην περίπτωση των Φυσικών υποτετραπλάσιοι.

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η νέα σχολική χρονιά με τις ιδιαιτερότητες της λόγω της παρατεταμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το περασμένο σχολικό έτος, θα ξεκινήσει με το παράδοξο η Φυσική να μην διδάσκεται από τους Φυσικούς με ότι αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές μας.

Η Φυσική όπως και κάθε άλλο μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς με το αντίστοιχο τίτλο σπουδών, ειδικά στο Λύκειο.

Συγκεκριμένα για την Φυσική, ένα μάθημα με απαιτητικές έννοιες και πειραματικό χαρακτήρα είναι αδιανόητο να διδάσκεται από συναδέλφους που οι σπουδές τους σε προπτυχιακό επίπεδο έχουν ένα ή δύο εξαμηνιαία μαθήματα βασικής Φυσικής και κανένα μάθημα εργαστηριακής Φυσικής.

Η δεύτερη ανάθεση που γίνεται για πρακτικούς λόγους ειδικά σε μικρά σχολεία, έχει μια οργανωτική λογική, αλλά δυστυχώς δεν έχει καμία επιστημονική και παιδαγωγική λογική.

Στρεβλώσεις έχουν επισημανθεί πολλές φορές από συναδέλφους που διδάσκουν αντικείμενα τα οποία δεν γνωρίζουν (π.χ. Βιολόγος να διδάσκει Φυσική Προσανατολισμού στην Β Λυκείου ή ακόμα και Φυσικός να διδάσκει Βιολογία Προσανατολισμού στην Γ Λυκείου!!).

Ως εκπαιδευτικοί, αλλά και ως επιστήμονες έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μαθητές μας θα είναι υψηλού επιπέδου. Προτείνουμε η ανάθεση διδασκαλίας της Φυσικής στο Λύκειο να γίνεται αποκλειστικά σε Φυσικούς, όπως αντίστοιχα της Χημείας σε Χημικούς και της Βιολογίας σε Βιολόγους.

Αν συνάδελφος δεν καλύπτει το ωράριο του να το καλύπτει σε όμορα σχολεία της περιοχής του διδάσκοντας το αντικείμενο του και μόνο. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να καλύψει όλες τις ακάλυπτες θέσεις Φυσικών με αναπληρωτές, ώστε να μην υπάρξουν σοβαρά κενά κατά το νέο σχολικό έτος.

Μόνο για την Κρήτη με βάση τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν 17 οργανικά κενά!! Το νέο σχολικό έτος πρέπει να βρει τους μαθητές κάθε σχολείου της Κρήτης με τον αντίστοιχο αριθμό εκπαιδευτικών με βάση τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει ομαλά.

Η επιστολή της Ομάδας Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας της Φυσικής

Ακολουθεί η επιστολή της Ομάδας Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας της Φυσικής:

«Αδιέξοδο με τις αναθέσεις του μαθήματος Φυσικής»

Αξιότιμη Υπουργέ Παιδείας, κα Νίκη Κεραμέως,

Η ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων της προκήρυξης 2ΓΕ, διορισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκάλεσε την αμηχανία και την απορία όλων για τον προβλεπόμενο μικρό αριθμό Φυσικών.

Επίσης, δημιουργήθηκε προβληματισμός για τον δυσανάλογα μεγάλο αριθμό Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων που διορίζονται, βάσει τόσο του αριθμού των αναπληρωτών που κάθε χρόνο προσλαμβάνονται για την κάλυψη των κενών στη Μέση Εκπαίδευση, όσο και της κατανομής των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του κλάδου ΠΕ04 στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των διορισμών ήρθε η ώρα των τοποθετήσεων. Με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε ότι σε πληθώρα διευθύνσεων τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04, όλοι πλην των Φυσικών φυσικά, σε αριθμούς που δεν δικαιολογούνται από τα λειτουργικά κενά, όπως αυτά ανακοινώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας, για τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων συναδέλφων. Ο προβληματισμός μας ενισχύθηκε έτι περαιτέρω.

Κι αυτό διότι στην πλειονότητα των Διευθύνσεων για να συμπληρώσουν το ωράριό τους οι εκπαιδευτικοί, πλην των Φυσικών που δεν υπάρχουν…, πρέπει να αναλάβουν όλες τις διαθέσιμες ώρες Φυσικής! Ακόμα και στα Λύκεια! Και πάλι, σε πληθώρα περιπτώσεων, το υποχρεωτικό ωράριό τους δύσκολα θα καλυφθεί!

Που μας οδηγεί αυτή η επιλογή; Μετά βεβαιότητας στην υποβάθμιση του μαθήματος της φυσικής καθότι θα  διδάσκεται από μη ειδικούς. Μετά την καταβαράθρωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με την αναιτιολόγητη μείωση ωρών στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Φυσικής, έρχεται το τελικό κτύπημα, με την ανάθεση του μαθήματος σε ειδικότητες που έχουν ελάχιστη σχέση με το αντικείμενο.

Τη Φυσική, ιδίως στο Λύκειο, μπορούν να τη διδάσκουν ΜΟΝΟ Φυσικοί, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Επιπλέον, θα εξαφανιστούν και οι αναπληρωτές Φυσικοί από τα σχολεία, αφού οι ώρες του μαθήματος θα έχουν καλυφθεί από άλλες ειδικότητες, οδηγούμενοι μετά από πολλά έτη υπηρεσίας ως αναπληρωτές στην ανεργία. Η στρεβλή μεθοδολογία που ακολουθήθηκε οδηγεί σε αδιέξοδα, τα οποία το επόμενο σχολικό έτος θα κληθείτε να διαχειριστείτε, ως Υπουργείο Παιδείας.

Πώς θα εξηγήσετε στους μαθητές και τους γονείς τους ότι δεν υπάρχουν Φυσικοί για να διδάξουν Φυσική, γιατί θα πρέπει να γεμίσουν το ωράριό τους εκπαιδευτικοί, που όλη τους η επαφή με το μάθημα ήταν ένα εξάμηνο σαράντα ωρών! Με το σκεπτικό αυτό, ας κάνουμε όλοι ένα ετήσιο σεμινάριο σε κάποιο ΑΕΙ και να γινόμαστε ειδικοί επί παντός επιστητού… Εισηγούμαστε, ως άμεση και εφαρμόσιμη λύση, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα,  οι νεοδιοριζόμενοι συνάδελφοι να διδάσκουν μόνο μαθήματα Α’ ανάθεσης, ακόμα και αν χρειαστεί να τοποθετηθούν σε δύο σχολεία. Είναι προς το συμφέρον των μαθητών μας. Προπαντός, όμως, είναι ηθική λύση, ως προς την ορθή διαχείριση των προς κάλυψη θέσεων.

Η συντακτική Ομάδα Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας της Φυσικής

Δρακόπουλος Γρ.

Εμμανουηλίδης Αρ.

Πετρόπουλος Μιχ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δασκαλοι 1.jpg
Αθέμιτες και επικίνδυνες ενέργειες από τη Διεύθυνση Π.Ε Αν. Αττικής
Με ευθύνη της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής και Συμβούλων Εκπαίδευσης, αθέμιτη, και επικίνδυνη παρότρυνση προς εκπαιδευτικούς που καταστρατηγεί το δικαίωμα...
Αθέμιτες και επικίνδυνες ενέργειες από τη Διεύθυνση Π.Ε Αν. Αττικής
Μαρία (Μαρούσα) Μπένη
Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή η εκπαιδευτικός Μαρία (Μαρούσα) Μπένη
Η αδόκητη απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια των σχολείων μας και στην εκπαιδευτική μας κοινότητα, καθώς η Μαρούσα είχε πολλά...
Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή η εκπαιδευτικός Μαρία (Μαρούσα) Μπένη