Οργανικά κενά: Αδιαφανείς διαδικασίες στη Δυτ. Θεσσαλονίκη
Εν κρυπτώ και με αδιαφανείς διαδικασίες η Διεύθυνση και το νόθο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης προσδιόρισαν τα οργανικά κενά για όλες τις τοποθετήσεις καταγγέλλουν οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τι ισχύει για τις υπεραριθμίες

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης καταγγέλλουν πως «η Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης και το νόθο ΠΥΣΔΕ με τα δοτά μέλη του καθόρισαν τα οργανικά κενά γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής με τα οποία θα γίνουν οι τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων που παίρνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία (υπεράριθμοι, μεταθέσεις, βελτιώσεις, διάθεση, νεοδιόριστοι – ειδική αγωγή –)».

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν πως ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, εκατοντάδων μονίμων που ανήκουν στη δύναμη της Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και χιλιάδων αναπληρωτών πανελλαδικά που έχουν προσδοκίες να διοριστούν, είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για αυτά τα κενά για τον προσδιορισμό των οποίων δεν τηρήθηκαν κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης αναφέρουν χαρακτηριστικά:

 • Όλα γίνονται εν κρυπτώ και με διαδικασίες που κανείς δεν γνωρίζει. Κανείς δε ξέρει ποιοι από τα μέλη του "ΠΥΣΔΕ" τοποθετήθηκαν μετά από αίτησή τους, ενώ κλείνουν τα αφτιά τους στις αποφάσεις του κλάδου να παραιτηθούν. Σύσσωμος ο κλάδος γύρισε την πλάτη στις αντισυνδικαλιστικές επιδιώξεις της Κεραμέως να επιβάλλει τις τηλεεκλογικές διαδικασίες στα σωματεία μας.  
 • Τα κενά και οι πλεονάζοντες υπολογίστηκαν στη βάση μιας σειράς αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων (στοίβαγμα μαθητών στα τμήματα, αυξημένο ωράριο, μειώσεις ωρών μαθημάτων και εργαστηρίων, χωρίς υπολογισμό των ολιγομελών, Ξένες Γλώσσες, κ.ά.).
 • Για τα κενά που καθόρισαν Διεύθυνση και «ΠΥΣΔΕ», όχι μόνο  οι σύλλογοι διδασκόντων δεν είπαν γνώμη, ούτε δόθηκαν στις ΕΛΜΕ για να τα ελέγξουν, αλλά καθορίσθηκαν και δόθηκαν με αποστολή από τη Διεύθυνση σε συγκεκριμένη φόρμα για να πουν γνώμη οι Διευθυντές των σχολείων. Στη γενική παιδεία τα 419 συνολικά οργανικά κενά  που καθόρισαν σε όλες τις ειδικότητες για να γίνουν οι μεταθέσεις, χωρίς καμία αιτιολόγηση τώρα τα αύξησαν σε 517, ενώ  η Διεύθυνση αρνείται να δημοσιοποιήσει τις προτάσεις που έγιναν από τους Διευθυντές των σχολείων (πίνακας Α) και να τις δώσει στις ΕΛΜΕ για να μπορεί να γίνει έλεγχος.
 • Το ίδιο και στην ειδική αγωγή τα 95 οργανικά κενά έγιναν 90. Ένα λιγότερο κενό στην ειδικότητα ΠΕ02, ένα λιγότερο στην ειδικότητα ΠΕ03, ένα λιγότερο στην ειδικότητα ΠΕ79.01, (υπάρχουν 2 νεοδιόριστοι και εμφανίζουν 1 κενό), ένα λιγότερο στην ειδικότητα ΠΕ82, ένα λιγότερο στην ειδικότητα ΠΕ88.03 , ενώ μειώθηκαν πολύ περισσότερο τα κενά από πέρσι που ήταν 110.
 • Είναι ανεπίτρεπτο στη γενική παιδεία να μην αιτιολογούνται τα λιγότερα κενά που καθόρισαν για να τοποθετηθούν οι μετατιθέμενοι σε σχέση με αυτά που δόθηκαν για να πάρουν μετάθεση. Στην ειδικότητα ΠΕ01 καθορίστηκαν 21 κενά πριν τις μεταθέσεις, πήραν μετάθεση 21 εκπαιδευτικοί, αλλά για την τοποθέτησή τους δίνονται 20. Στην ειδικότητα ΠΕ06 μειώνουν τα κενά από 43 (39 δόθηκαν για να γίνουν μεταθέσεις και 4 νέα δημιουργήθηκαν με όσους έφυγαν με μετάθεση) σε 30, ενώ έχουν έρθει με μετάθεση 43. Στην ειδικότητα ΠΕ87.04 τα 4 αρχικά κενά έγιναν 3, ενώ έφυγαν με μετάθεση και 4 εκπαιδευτικοί. 
 • Στη γενική παιδεία εμφανίζονται ειδικότητες που ενώ στον αρχικό προσδιορισμό τους εμφανίζουν πλεονάσματα εκπαιδευτικών και άρα δεν μπορούσε να γίνει καμία μετάθεση τώρα παρουσιάζουν κενά. Τα 7 πλεονάσματα στους ΠΕ80 γίνονται 10 κενά. Στους ΠΕ08 τα 4 πλεονάσματα γίνονται 2 κενά. Στους ΠΕ78 τα 20 πλεονάσματα γίνονται 1 κενό.

«Την ίδια πρακτική της μη τήρησης κριτηρίων διαφάνειας ακολουθούν και στις διαδικασίες των υπεραρίθμων», αναφέρουν ακόμα οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης. «Καθόρισαν μόνοι τους, Διεύθυνση και "ΠΥΣΔΕ", αριθμητικά τις υπεραριθμίες, ενώ αυτό θα έπρεπε να γίνει από το κάθε σχολείο, τον κάθε σύλλογο και σε συνεργασία των συναδέλφων της κάθε ειδικότητες. Έτσι θα υπήρχε η δυνατότητα της ανταλλαγής απόψεων για  το ποιος θα βγει υπεράριθμος. Σε όσα σχολεία και όσες ειδικότητες  δεν υπήρχε κοινή στάση των συναδέλφων και υπήρχαν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να βγουν υπεράριθμοι, τότε η Διεύθυνση, όπως προβλέπεται από την εκπαιδευτική διαδικασία των τοποθετήσεων, έπρεπε να βγάλει υπεράριθμο τον αρχαιότερο οργανικά συνάδελφο.  Αν δε θέλει κανείς να βγει υπεράριθμος, τότε το «ΠΥΣΔΕ» να μη βγάλει κανέναν»

Την  υπεραριθμία, έτσι κι αλλιώς, οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να μην την κάνουν χρήση. «Δεν έχει νόημα να βγαίνουν πλασματικά "πλεονάζοντες" εκπαιδευτικοί για να επιβεβαιώνεται η πολιτική της αδιοριστίας!», αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί και προσθέτουν πως: «Ακόμη και αν ακολουθήσουν τη διαδικασία που συνήθως εφαρμόζουν και βγάλουν υπεράριθμο τον τελευταίο εκπαιδευτικό που τοποθετήθηκε με οργανική στο σχολείο, θα πρέπει να προηγηθεί συνεδρίαση του συλλόγου. Η δυνατότητα οι σύλλογοι να καταθέτουν την πρότασή τους, πρέπει παντού να εφαρμόζεται γιατί εξασφαλίζει τη διαφάνεια που απαιτείται στις τοποθετήσεις και αποφεύγονται οι εξυπηρετήσεις».

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούν τις ΕΛΜΕ να παρέμβουν και να απαιτήσουν τήρηση κανόνων διαφάνειας, αντικειμενικότητας και δικαιοκρισίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

 • Τα κενά να προσδιορίζονται από τους συλλόγους διδασκόντων γιατί συλλογικά διασφαλίζονται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα και αποφεύγονται οποιεσδήποτε μεθοδεύσεις Δεν αναγνωρίζουμε τα νόθα ΠΥΣΔΕ και κάθε δοτή εκπροσώπηση σε αυτά.
 • Να δημοσιοποιηθούν τώρα όλες οι προτάσεις των σχολείων (πίνακας Α) με τα οργανικά κενά. Να δοθούν στις ΕΛΜΕ για να γίνει έλεγχος. Τα νόθα Υ.Σ. δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αποφασίζουν εν κρυπτώ και εν αγνοία των συναδέλφων.
 • Όχι στις πλασματικές υπεραριθμίες. Οι υπεραριθμίες να καθορίζονται μετά από συνεδριάσεις των συλλόγων. Να δοθεί παράταση στη διαδικασία των υπεραρίθμων (προσδιορισμός, αιτήσεις, ενστάσεις).
 • Οι υπεραριθμίες να προσδιοριστούν στη βάση των προτάσεων του κλάδου.
 • Η  Διεύθυνση να κάνει γνωστές στον κλάδο τις διαδικασίες που θα ισχύουν για όλες τις τοποθετήσεις. Όλα να δημοσιοποιούνται και όλα να είναι αιτιολογημένα!
 • Ο υπολογισμός των οργανικών κενών να είναι σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες σχολείων και μαθητών, τις προσλήψεις των αναπληρωτών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
 • 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις Ομάδες Προσανατολισμού και 10 μαθητές στα εργαστήρια!
 • Να δοθούν όλες οι οργανικές που αντιστοιχούν στα Τμήματα Ένταξης. Να σταματήσουν να υπολογίζουν τα οργανικά κενά με τον απαράδεκτο αλγόριθμο. Να αποτελεί βασικό κριτήριο ο αριθμός των τμημάτων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και προβλήματα.
 • Να εγκριθούν επιτέλους (εκκρεμούν τρία χρόνια) όλες οι προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων για τη λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία τους.
 • Να λειτουργήσουν τα Τμήματα Ένταξης στα τέσσερα σχολεία που έχουν ήδη εγκριθεί.
 • Να γίνουν τώρα μόνιμοι μαζικοί διορισμοί σε όλες τις ειδικότητες γενικής παιδείας και σε όλες τις δομές εκπαίδευσης. Διεκδικούμε να γίνουν τώρα στη δευτεροβάθμια 15.000 διορισμοί στη γενική παιδεία και 3.000 στην ειδική αγωγή.
 • Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.  Κατάργηση του νόμου 4589/19 (προσοντολόγιο) - όχι στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
 • Να μειωθεί καθοριστικά ο αριθμός μαθητών στα τμήματα και να λειτουργήσουν τα σχολεία εκ περιτροπής και να τηρηθούν σε όλα τα σχολεία μέτρα ασφαλούς λειτουργίας.
 • Τα Υ.Σ. να λειτουργήσουν με τη συμμετοχή των προηγούμενων αιρετών.

Τι ισχύει για τις υπεραριθμίες

 • Οργανικά υπεράριθμος χαρακτηρίζεται κάθε εκπαιδευτικός που δεν συμπληρώνει 12 ώρες με μαθήματα Α΄ ανάθεσης στη σχολική μονάδα που ανήκει οργανικά.
 • Στα σχολεία που καταγράφονται υπεραριθμίες, όποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί από τις αντίστοιχες ειδικότητες, μπορεί να κάνει αίτηση για να χαρακτηριστεί υπεράριθμος.
 • Το “ΠΥΣΔΕ” θα κρίνει σε κάθε ειδικότητα και σε κάθε σχολείο με βάση της αιτήσεις τους και με κριτήριο την αρχαιότητα της οργανικής θέσης, ποιοι συνάδελφοι θα χαρακτηριστούν υπεράριθμοι.
 • Στα σχολεία και στις ειδικότητες που καθορίστηκαν υπεραραριθίες, αν κανείς εκπαιδευτικός δεν κάνει αίτηση για να χαρακτηριστεί υπεράριθμος, το “ΠΥΣΔΕ” θα χαρακτηρίσει ως υπεράριθμο τον τελευταίο συνάδελφο που έχει τοποθετηθεί οργανικά στην αντίστοιχη ειδικότητα.
 • Οι εκπαιδευτικοί που στα σχολεία τους και στην ειδικότητά τους καθορίστηκαν υπεραριθμίες, και οι ίδιοι παρά τη θέληση τους κρίθηκαν υπεράριθμοί, έχουν δικαίωμα να μην κάνουν αίτηση για λύση της υπεραριθμίας τους.
 • Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις όταν διαφωνούν με τον καθορισμό από το “ΠΥΣΔΕ” αριθμητικά των υπεραριθμιών κατά ειδικότητα και σχολείο, καθώς και όταν ονομαστικά προσδιοριστούν οι υπεράριθμοι.
 • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι (είτε κάνουν αίτηση για ρύθμιση της υπεραριθμίας και δεν αλλάξουν θέση, είτε δεν κάνουν αίτηση) δε χάνουν την οργανική τους θέση.
 • Η υπεραριθμία ρυθμίζεται (συγκρινόμενοι μεταξύ τους οι υπεράριθμοι της ίδιας ομάδας) πρώτα σε οργανικό  κενό εντός της ομάδας που  ανήκει το σχολείο στο οποίο υπηρετεί ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός.
 • Εκπαιδευτικός μπορεί να τοποθετηθεί σε οργανικό κενό άλλης ομάδας (όμορης)  μόνο αν δεν υπάρχει κενό σε σχολείο της ομάδας στην οποία έχει την οργανική του και ταυτόχρονα υπάρχει κενό σε σχολείο της όμορης ομάδας το οποίο δε διεκδικεί υπεράριθμος εκπαιδευτικός που ανήκει σε αυτήν την ομάδα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

diaita_1.jpg
Μια δίαιτα με γιαούρτι, μέλι και κανέλα που μπορεί να σας “διώξει” 7 κιλά σε 10 μέρες
Μετά το τέλος της δίαιτας ακολουθούμε ένα ισορροπημένο και υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα.
Μια δίαιτα με γιαούρτι, μέλι και κανέλα που μπορεί να σας “διώξει” 7 κιλά σε 10 μέρες