ΚΕΜΕΤΕ: Αποτελέσματα επεξεργασίας των πινάκων για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων
Επεξεργασία από το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της πρότασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. αφού επεξεργάστηκε τους πίνακες με την προτεινόμενη από το Υπουργείο Παιδείας αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, όπως του ανατέθηκε από το ΔΣ της Ο.Λ.Μ.Ε., σας παραθέτει τον πίνακα με τις μεταβολές ζώνης των σχολικών μονάδων, ανά περιφέρεια και τύπο σχολείου:

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf

σχετικά άρθρα