ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Προσλήψεις σε Δήμους: 17 θέσεις στο Δήμο Αθηναίων
Την πρόσληψη 17 ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων για την, «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή»

Ο Δήμος Αθηναίων δημοσίευσε προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη 17 συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7 Τ.Κ. 105 57.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16.00.

Οι ειδικότητες

Οι θέσεις απασχόλησης στο Δήμο Αθηναίων, ανά ειδικότητα, κατανέμονται ως εξής:

 • Μίας (1) θέσης Στελέχους Οικονομικής Υποστήριξης
 • Μίας (1) θέσης Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης
 • Μίας (1) θέσης Έμπειρου Στελέχους με ειδίκευση στον τουρισμό
 • Μίας (1) θέσης Στελέχους με ειδίκευση στον Τουρισμό
 • Μίας (1) θέσης Έμπειρου Στελέχους δικτύωσης
 • Μίας (1) θέσης Έμπειρου Στελέχους δικτύωσης – τουρισμού
 • Μίας (1) θέσης Έμπειρου Στελέχους με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ
 • Μίας (1) θέσης Έμπειρου Στελέχους στον πολιτισμό - Διεθνείς παραγωγές
 • Μίας (1) θέσης Έμπειρου Στελέχους Επικοινωνίας GR (Ελλάδα)
 • Μίας (1) θέσης Έμπειρου Στελέχους με ειδίκευση στην επικοινωνία Διεθνείς Σχέσεις
 • Μίας (1) θέσης Senior Content Editor
 • Μίας (1) θέσης Συντονιστή προγράμματος Εθελοντών
 • Μίας (1) θέσης Συντονιστή Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών
 • Τεσσάρων (4) θέσεων ΚΠΕ

Να σημειωθεί ότι τα επιλεγέντα στελέχη θα παρέχουν τις υπηρεσίες και θα έχουν ενδεικτικώς τις αρμοδιότητες που περιγράφονται ανά κατηγορία στην επισυναπτόμενη προκήρυξη, και άπτονται της οργάνωσης, της παρακολούθησης, του συντονισμού και της τεχνικής υποστήριξης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

Το αντικείμενο της πράξης

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση παρεμβάσεων ενίσχυσης του σύγχρονου πολιτισμού και γενικής προβολής του πολιτιστικού προϊόντος στο ευρύτερο κοινό, με απώτερο στόχο να δοθεί προστιθέμενη αξία στο τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής παρέμβασης πετυχαίνοντας έτσι την ανάδειξη και την προβολή της στη μετά covid 19 εποχή.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στοχεύουν στην περαιτέρω αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής παρέμβασης, της καίριας γεωγραφικής της θέσης στον ελλαδικό χώρο καθώς και της συμβολής της στην παραγωγή δράσεων σύγχρονου πολιτισμού, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των εν λόγω δράσεων σε πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Αθήνας και τη συμβολή τους στην οικονομική της ανάπτυξη. Επίσης, στη διασύνδεση της πολιτιστικής εμπειρίας με όλα τα τουριστικά προιόντα, προκειμένου να προστεθεί αειφορία σε αυτά, και την δημιουργία καινοτόμων τουριστικών εμπειριών.

Ιδιαίτερης σημασίας δε είναι η προσαρμογή των δράσεων στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η έλευση της πανδημίας και η αξιοποίηση των μέσων της ψηφιακής τεχνολογίας για το σκοπό αυτό.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Να σημειωθεί ότι οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» της Πράξης «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104609 του άξονα προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ).

Άμεση μοριοδότηση με πιστοποίηση Αγγλικών

Στην παραπάνω προκήρυξη ζητείται από τους υποψηφίους να κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους έως τις 24 Σεπτεμβρίου, όπου έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Παλαιότερα η απόκτηση μιας τέτοιας πιστοποίησης ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. 

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε την Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ):

Μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ μέσω ΑΣΕΠ: Βγήκε η προκήρυξη

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα

filaki
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη του ΕΚΑΒ με σιδερένια σχάρα από φρεάτιο
Το γεγονός σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας, όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ περίμεναν να μεταφέρουν ασθενή...
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη με σιδερένια σχάρα
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
«Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας. Η κοινωνία είναι δίπλα μας», τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Άνω Λιοσίων...
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
Κακοκαιρία στην Εύβοια
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε περιοχές της Αθήνας κατά το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου – Τα Πατήσια...
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
kakokairia xalkidiki © Intime p.a.
Κακοκαιρία «Μπάλλος»-Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε πέντε σημεία -Απεγκλωβισμοί κατοίκων
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε πέντε σημεία - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα
Κακοκαιρία «Μπάλλος»-Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε πέντε σημεία