Θέση εργασίας στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Θέση Εργασίας στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Προκηρύσσεται μία θέση εργασίας στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για: Ένα (1) στέλεχος οικονομικής/διοικητικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, πλήρους απασχόλησης.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (εφ’ εξής, Αναθέτουσα Αρχή), στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χαράλαμπο Ρέτσο, μέλος ΕΔΙΠ, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), προτίθεται να υπογράψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη διαχειριστική και οικονομική παρακολούθηση έργων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΚΕ και του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ), την παρακολούθηση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων και των αναμορφώσεων τους, την επεξεργασία, τον έλεγχο και την υποβολή αναφορών δαπανών και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων στους φορείς χρηματοδότησης, τον έλεγχο των οικονομικών υποχρεώσεων των έργων, την κατάρτιση συμβάσεων ερευνητικού και λοιπού προσωπικού στο πλαίσιο των έργων, την προετοιμασία διακηρύξεων διαγωνισμών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την προετοιμασία και την υποστήριξη τυχόν ελέγχων οικονομικού αντικειμένου των έργων, την υποστήριξη σε θέματα σύνταξης προϋπολογισμού και διαχείρισης, την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων και τη διενέργεια οικονομικής ολοκλήρωσης των έργων.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι αιτήσεις υποβολής των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με θέμα: "Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2489/06.11.2020"

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Πότε ανοίγουν τα σχολεία: Δεν αποκλείστηκε περιορισμός των γιορτών των Χριστουγέννων

Τηλεκπαίδευση: Οδηγός εκπαιδευτικού για το Webex Meetings

Γιατί εκτοξεύτηκε η ζήτηση του σεμιναρίου "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στον αέρα η τράπεζα θεμάτων για τις Πανελλήνιες 2021


 

σχετικά άρθρα

Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία
Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία
Να ανασταλεί η λειτουργεία των δομών Ειδικής Αγωγής ζητούν οι εργαζόμενοι σε ΣΜΕΑ της Θεσσαλονίκης, μέχρι να βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση της...
Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία
Τι μας αφήνει το διάβασμα ενός βιβλίου;
Τι μας αφήνει το διάβασμα ενός βιβλίου;
Κάθε διάβασμα ανάλογα με το τι υπηρετεί αφήνει στη μνήμη μας σε μεγαλύτερη ή σε μικρότερη αναλογία το ίδιο το περιεχόμενό του αλλά και οι μεταπλάσεις...
Τι μας αφήνει το διάβασμα ενός βιβλίου;
Αναγκαία η αναθεώρηση του καθεστώτος υποστήριξης των ενήλικων ΑμεΑ
Αναγκαία η αναθεώρηση του καθεστώτος υποστήριξης των ενήλικων ΑμεΑ
Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και φίλων ατόμων με Αυτισμό & Ειδικές Ανάγκες «η Αγία Σκέπη» ζητά να αναθεωρηθεί εκ βάθρων το καθεστώς...
Αναγκαία η αναθεώρηση του καθεστώτος υποστήριξης των ενήλικων ΑμεΑ
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Στο τελικό στάδιο η προκήρυξη 1ΓΕ/2019
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Στο τελικό στάδιο η προκήρυξη 1ΓΕ/2019
«Τρέχουν» οι διαδικασίες για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση - Στην τελική ευθεία η προκήρυξη 1ΓΕ/2019, έλεγχος...
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Στο τελικό στάδιο η προκήρυξη 1ΓΕ/2019