400 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Αθηναίων – Αιτήσεις έως 30/3
Δείτε τη προκήρυξη με τα δικαιολογητικά

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετρακοσίων (400) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι θέσεις είναι:

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και εν ελλείψει ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ24
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ4
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ4
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ37
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ6
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ4
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ21
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ) ΣΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ12
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ – ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ76
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)20
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ44
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ80
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ20
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ10
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ22

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail [email protected] (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από 26/03/2020 έως και 30/03/2020. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού  ΔΕ ή ΥΕ).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα