Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Δείτε τη προκήρυξη

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη με το Κ.Κ.Π.Π.Α. που εδρεύει στην Αθήνα, προκειμένου και καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες του, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός με δυνατότητα παράτασης μέχρι της πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων από επικουρικό ιατρικό προσωπικό, με δύο (2) Ιατρούς ειδικοτήτων, ως ακολούθως:

α) έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για την ιατρική παρακολούθηση των προστατευομένων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττική “Η Μητέρα” (Αναρρωτήριο Πεντέλης & έδρα/Ίλιον) και αν παραστεί ανάγκη των ανήλικων ωφελουμένων του Παραρτήματος Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής “Μιχαλήνειο”,

β) έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής για την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των περιθαλπομένων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας (Μονάδα Μελισσίων & Μονάδα Γλυφάδας) και αν παραστεί ανάγκη των ενήλικων ωφελουμένων του Παραρτήματος Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής “Μιχαλήνειο”.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

best of network

σχετικά άρθρα

Καναδάς: Βιντεοσκόπησαν τη «διαθήκη» τους και αυτοκτόνησαν δύο έφηβοι που καταζητούνταν για δολοφονίες
Καναδάς: Βιντεοσκόπησαν τη «διαθήκη» τους και αυτοκτόνησαν δύο έφηβοι που καταζητούνταν για δολοφονίες
Φέρονται ότι σκότωσαν 64χρονο καθηγητή βοτανολογίας, 23χρονο Αυστραλό τουρίστα και την 24χρονη φίλη του από τις ΗΠΑ
Καναδάς: Βιντεοσκόπησαν τη «διαθήκη» τους και αυτοκτόνησαν δύο έφηβοι που καταζητούνταν για δολοφονίες